Ekonometri Bölümü Öğretim Elemanlarımız Tarafından E-Views İle Temel Ekonometri, SPSS İle Temel İstatistik ve Excel İle Temel Veri Çalışması Eğitimleri Düzenlendi.
İktisadi ve İdar Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Elemanlarımız tarafından üç günlük bir program çerçevesinde yüz yüze oturumlarla temel veri eğitimleri düzenlendi. Konunun içeriği ve yapılacak analizlere göre farklı programlar üzerinden farklı oturumlar düzenlendi. Eğitimler; E-Views İle Temel Ekonometri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM tarafından, SPSS İle Temel İstatistik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU tarafından ve Excel İle Temel Veri Çalışması Eğitimi Dr. Ahmet DEMİRALP hocamız tarafından verildi. 
EĞİTİM 2022-I