Unvan, Adı Soyadı 2020  2021 2022 2023
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA      
Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU      
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM      
Öğr. Gör. Dr. Cahit POLAT      
Arş. Gör. Dr. Ahmet DEMİRALP