YÖNEYLEM ANA BİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA (ABD Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Ahmet DEMİRALP

İSTATİSTİK ANA BİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM(ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU
Öğr. Gör. Dr. Cahit POLAT