Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM
Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi Mikro Ekonometrik Analiz
Gazi Kitabevi
2020
ISBN: 978-625-7315-34-0
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM (Ed.)
Ekonometrik Modeller I - Açıklamalı Uygulama Anlatımlı
Gazi Kitabevi
2020
ISBN: 978-625-7315-36-4
http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/iktisat/images/undp_1_Sayfa_2.jpghttp://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/iktisat/images/undp_1_Sayfa_1.jpg
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM vd.
Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entagrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği
Gazi Kitabevi
2020
ISBN: 978-625-7315-40-1

EĞİTİM 2022-I