Hazırlık eğitiminden kimler muaf sayılır? 
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya hazırlık eğitimine devam etmekte olan öğrencilerden Üniversitemiz Senatosu 29.05.2014 tarih ve 2014-09 sayılı kararı doğrultusunda, ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen ve dört dil becerisinin tamamını ölçmeye yönelik sınavların birinden son üç yıl içinde, zorunlu İngilizce hazırlık programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden (%30 ve %100 zorunlu) 70 puan ve dengi ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıt yaptıracak öğrencilerden 60 puan ve dengi almış öğrenciler İngilizce hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar. Muafiyet sağlayacak belgelerin asıllarının, dilekçe ile birlikte akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma tarihleri bitimine kadar Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Muafiyet belgesi alan öğrenciler kayıtlı oldukları programlarda öğrenimlerine başlarlar. 

 Diğer üniversitelerin yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrenciler de zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olmak için YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girerek en az 70 puan almak zorundadır. 

 Yukarıda bahsedilen geçerli sınavlara ait belge getirerek veya İngilizce hazırlık öğretiminde başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bu öğrencilerin bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından aldıkları puan ilgili yarıyıllardaki temel yabancı dil derslerinin yerine işlenir. Ancak kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu notların işlenmesini tercih etmeyen öğrenci, temel yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır.

Eşdeğerlilik Tablosu

Diğer Haber Başlıkları