1.  Sariisik, G. (2019). Force and Specific Energy in Natural Rocks Cutting by Four-Axis Machine. In Earth Crust. IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.85622.
2.  Ernst, F.B., Sarıışık, G., Akaslan, D., Erdoğan, S., Edt. (2019). I. International Conference on Virtual Reality, Full Text Book, 143 s.  ISBN: 978-605-695-770-3.
3.  Siverekli, E., Sarıışık, G., Edt. (2019), Şanlıurfa İli Kırsalı Kadın Profili Demografik, Sosyo-Ekonomik ve İstihdam Perspektifli Bir Araştırma, Ekin Basım Yayın Dağıtım,  130 s. ISBN:978-605-327-823-8.
4.  Dağ, H. E., Miman, M. (2018). Optimization of the Sustainability of Contingency Logistics Networks: Application of a Hybrid Heuristic & A Multi-Obbjective Optimization Approaches, Hiperyayın:İstanbul.
5.  Siverekli, E., Sarıışık, G., Edt. (2017), Şanlıurfa İli Sektör Analizi: Mevcut Durum, Çözüm Önerileri Strateji ve Destek Eylem Planı, Uyum Ajans, 72 s. ISBN:978-975-7113-60-7.
6.  Sarıışık, G., Karaoğul, E., Edt. (2017), HARRAN I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Özet Kitabı, 296 s, ISBN: 978-975-7113-59-1.
7.  Miman, M., Deste, M. (2020). Underlying Elements of Productivity:Quality-A Case Study in Medical Services" in Advance in Productivity Researches (Erdinç, Koç, Eds), Gazi Kitapevi:Ankara.