1. 1.Sariisik, G. (2019). Force and Specific Energy in Natural Rocks Cutting by Four-Axis Machine. In Earth Crust. IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.85622.
2.  Ernst, F.B., Sarıışık, G., Akaslan, D., Erdoğan, S., Edt. (2019). I. International Conference on Virtual Reality, Full Text Book, 143 s.  ISBN: 978-605-695-770-3.
3.  Siverekli, E., Sarıışık, G., Edt. (2019), Şanlıurfa İli Kırsalı Kadın Profili Demografik, Sosyo-Ekonomik ve İstihdam Perspektifli Bir Araştırma, Ekin Basım Yayın Dağıtım,  130 s. ISBN:978-605-327-823-8.
4.  Dağ, H. E., Miman, M. (2018). Optimization of the Sustainability of Contingency Logistics Networks: Application of a Hybrid Heuristic & A Multi-Obbjective Optimization Approaches, Hiperyayın:İstanbul.
5.  Siverekli, E., Sarıışık, G., Edt. (2017), Şanlıurfa İli Sektör Analizi: Mevcut Durum, Çözüm Önerileri Strateji ve Destek Eylem Planı, Uyum Ajans, 72 s. ISBN:978-975-7113-60-7.
6.  Sarıışık, G., Karaoğul, E., Edt. (2017), HARRAN I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Özet Kitabı, 296 s, ISBN: 978-975-7113-59-1.
7.  Miman, M., Deste, M. (2020). Underlying Elements of Productivity:Quality-A Case Study in Medical Services" in Advance in Productivity Researches (Erdinç, Koç, Eds), Gazi Kitapevi:Ankara.
8. Sarıışık G., Siverekli, E. (2020). Giriş, Şanlıurfa'da Faaliyette Bulunan Firmaların Kalite& AR-GE ve Laboratuvar Analiz İhtiyaçları; Mevcut Durum, Beklenti ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-18-0, s.1-4.
9. Sarıışık G., Siverekli, E. (2020). İşletmelerin Kalite ve Arge Yaklaşımı, Şanlıurfa'da Faaliyette Bulunan Firmaların Kalite& AR-GE ve Laboratuvar Analiz İhtiyaçları; Mevcut Durum, Beklenti ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-18-0, s.29-60.
10. Erdoğdu H., Sarıışık G., (2020). İşletmelerin İhracat Bilgileri ve Ürün Takip Sistemleri, Şanlıurfa'da Faaliyette Bulunan Firmaların Kalite& AR-GE ve Laboratuvar Analiz İhtiyaçları; Mevcut Durum, Beklenti ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-18-0, s.21-27.
11. Karaogul E., Sarıışık G., Aydemir S., (2020). İşletmelerin Ana Faaliyet Alanları ve İstihdam Sayıları, Şanlıurfa'da Faaliyette Bulunan Firmaların Kalite& AR-GE ve Laboratuvar Analiz İhtiyaçları; Mevcut Durum, Beklenti ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-18-0, s.9-20.
12. Siverekli, E., Sarıışık G. (2020). Beklenti ve Çözüm Önerileri, Şanlıurfa'da Faaliyette Bulunan Firmaların Kalite& AR-GE ve Laboratuvar Analiz İhtiyaçları; Mevcut Durum, Beklenti ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-18-0, s.83-86.  
13. Paksoy, T., Demir, S. (2020). Artificial Intellidence, Robotics and Autonomous Systems in SCM in Logistics 4.0, CRC Press. 1st Edition.
14.  Demir, S., Paksoy, T., Kochan, C. G. (2020). Logistics 4.0: SCM in Industry 4.0 Era in Logistics 4.0, CRC Press. 1st Edition.
15. Kochan, C. G., Paksoy, T., Demir, S. (2020). A Conceptual Framework for Industry 4.0 in Logistics 4.0, CRC Press. 1st Edition.
16. Demir, S., Yılmaz, İ, Paksoy, T., (2020). Augmented Reality in SCM in Logistics 4.0, CRC Press. 1st Edition.