Eğitim Politikası


Bölümümüz öğrenci-merkezli eğitim felsefesini benimsemiş olup, öğrencileri mezuniyet sonrası yaşamlarına en iyi şekilde hazırlarken onların sadece akademik olarak ihtiyaç duyabileceği modelleme, sistem tasarımı-yönetimi-en iyileme, üretim teknikleri, iş planlaması ve ergonomisi, üretim planlama ve kontrol, bilgi işlemleri-teknolojileri kullanımı ve yönetimi, kalite yönetimi vb. gibi konularda bilgilendirmekle kalmaz aynı zamanda sosyal sorumluluk, iletişim becerileri vb..konularla kişisel gelişimlerine katkı sağlar.

Öğrenim boyunca öğrenciler derslerde elde ettikleri teorik bilgileri, projeler, stajlar ve laboratuvar uygulamları ile pratik araştırma ve tecrübeye dönüştürme fırsatı bulurlar.

Ayrıca öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda, akademik danışmanlar gözetimi ve desteğinde kulüpler ve sosyal topluluklar oluşturabilir, bu topluluklar içinde konferans, seminer, panel, teknik geziler, sosyal yardım vb. aktiviteleri planlayabilir, organize edebilir, akademik, bedensel, zihinsel, kişisel ve toplumsal olarak ilerleme olanağı bulabilirler.

Hedeflerimiz arasında kişisel gelişimlerini tamamlamış, öz güveni yüksek, alanında teorik ve uygulama olarak altyapısı sağlam, iletişim becerisi yüksek, takım oyuncusu, disiplinler arası çalışabilen, sosyal sorumluluğa sahip alanında aranılan ve tercih edilen, endüstri mühendisleri yetiştirmek de vardır. Bölümüz bu hedefler doğrultusunda üniversite-sanayi-toplum iş birliklerini destekler, bu işbirliği olanaklarını araştırır ve uygulamaya geçirir.