İş Olanakları


Mühendislik programları içerisinde verimlilik, karar süreçleri, kalite kontrol, enyileme, modelleme, iş etüdü, ergonomi, malzeme-ekipman-işgücü-bilgi akışı ve planlaması vb.. temel unsurları düşünüldüğünde disiplinler arası çalışmalarda ençok gereksinim duyulabilecek, uygulama alanı en geniş olabilen programlardan biri Endüstri Mühendisliği olarak değerlendirilebilir. Böylece gerek akademi, gerek sanayi, gerek toplum ve  gerekse üniversite-sanayi-toplum işbirliğinde  Endüstri Mühendisliği bölümü lokomotif rol üstlenebilecek bir disiplin olarak düşünülebilir.

Günümüzde endüstri mühendisleri, üretimden bilgi teknolojilerine, eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme, telekomünikasyondan enerjiye, tarımdan tekstile kadar çok değişik sektörlerde kamu ve özel kuruluşlarda en fazla aranan mühendisler arasında bulunmaktadır.

Programdan mezun olanlar üretim, hizmet ve insan faktörünün olduğu bütün kamu ve özel kuruluşlarda, işletmelerde çalışabilmekle birlikte kendileri de danışmanlık vb..işleri yapabilmektedirler. Endüstri mühendisleri için yaygın olarak fabrikalarda özellikle üretim planlama, kalite kontrol bölümlerinde istihdam olanakları bulunmakla birlikte, hizmet sektöründe, özellikle sağlık, finans, iş-sağlığı ve güvenliği bölümlerinin yanı sıra kamuda özellikle devlet planlama teşkilatı, hazine müsteşarlığı, EPDK, SPK, vb.de çalışma olanakları mevcuttur. Küreselleşen ve rekabetçi dünyada sınırlı kaynaklarla en verimli şekilde işletmelerin çalışma ihtiyacı olduğundan giderek endüstri mühendislerine olana ilgi ve ihtiyaç artmakta, endüstri mühendisleri çok çeşitli organizasyonlarda görev alabilmektedir.