Doç. Dr. Gencay Sarıışık

​       414-318-3476 (1589)
​       gsariisik@harran.edu.tr
Lisans-1999: Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans-2005: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
Doktora-2007: Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kaya

​       414-318-3000 (1042)
​       serkankaya@harran.edu.tr
Lisans-1996: Selçuk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans-2007: Selçuk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora-2014: Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi A. Sabri Öğütlü

            414-318-3000 (1587)
         sogutlu@harran.edu.tr
Lisans-1999: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü
Yüksek Lisans-2002: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü / Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Doktora-2016: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü / Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
 
 

 
Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakan Karaçizmeli

                             414-318-3000 (1635)
                             hkaracizmeli@harran.edu.tr
Lisans-2004: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans-2013: Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora-2017: Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Miman

                          414-318-3000 (1637)
                             mmiman@harran.edu.tr
Lisans-2001: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans-2003: North Carolina State Univeristy, Department of Industrial Engineering
Doktora-2008: University of Arkansas, Department of Industrial Engineering
 

Öğr. Gör. Dr. Sercan Demir

                          414-318-3000 (2907)
                             sercandemir@harran.edu.tr
Lisans-2008: Selçuk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans-2012: University of Southern California, Department of Industrial and Systems Engineering
Doktora-2017: University of Miami, Department of Industrial Engineering