Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvurunuz için ilgili form ve örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. İlgili formları doldurduktan sonra belgeler elektronik olarak etikkurul@harran.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuru dosyasında yer alan tüm form ve belgeler ile başvuru formunun imzalı kopyası İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri'ne teslim edilmelidir. Etik kurul toplantıları her ayın ikinci haftası yapılır.Başvuruların en geç her ayın ilk haftası Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.Yüksek lisans ya da doktora tezi ile ilgili başvurularınızda Enstitü Yönetim Kurulu kararınızı da eklemeniz gerekmektedir.
 
Başvuru Formu
Gönüllü Katılım Form Örneği
Katılım Sonrası Bilgilendirme Form Örneği
Veli Onay Formu Örneği 

 
 
NOT: Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu, çalışmanın başında dağıtılan Gönüllü Katılım Formu’nda çalışmanın amacından bahsedilememesi durumunda ve çalışma sonrası katılımcılara çalışmayla ilgili detaylı bilgi verilmesi gerektiği durumlarda doldurulmalıdır.

İLETİŞİM

Başvuru Adresi: 
Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri,

Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-3490