Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvurunuz için ilgili form ve örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. İlgili formları doldurduktan sonra belgeler elektronik olarak etikkurul@harran.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuru dosyasında yer alan tüm form ve belgeler ile başvuru formunun imzalı kopyası İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri'ne teslim edilmelidir. Etik kurul toplantıları her ayın ikinci haftası yapılır.
 
Başvuru Formu
Gönüllü Katılım Form Örneği
Katılım Sonrası Bilgilendirme Form Örneği
Veli Onay Formu Örneği 

 
 
NOT: Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu, çalışmanın başında dağıtılan Gönüllü Katılım Formu’nda çalışmanın amacından bahsedilememesi durumunda ve çalışma sonrası katılımcılara çalışmayla ilgili detaylı bilgi verilmesi gerektiği durumlarda doldurulmalıdır.

İLETİŞİM

Başvuru Adresi: 
Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri,

Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-3490