Prof. Dr. Yusuf KURT (Bölüm Başkanı)

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: 0 414 318 30 00 -  3623 veya 1588
E-posta: ykurt@harran.edu.tr

Özgeçmiş

Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar
Image result for google scholar
Google Akademik

ORCİD

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Numan GÖZÜBENLİ

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: +90 414 318 3000 - 1503
E-posta: gnuman@harran.edu.tr
Web: gbnuman.wix.com/gnuman


Resume 
           Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar        
 Image result for google scholar
Google Akademik

ORCİD

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÜCE ÇEVİK

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: 0 414 318 30 00 - 1601
E-posta: pinarkcvk@harran.edu.tr

Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar
Image result for google scholar
Google Akademik

ORCİD

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Sertan ÇEVİK

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: 0 414 318 30 00 - 1268
E-posta: scevik@harran.edu.tr

 

Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar
Image result for google scholar
Google Akademik

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Bayraktar Ekmekçigil

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: 0 414 318 30 00 - 2376
E-posta: oznurbe@harran.edu.tr

 

Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar
Image result for google scholar
Google Akademik

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK

Arş. Gör.  Ekrem Mücahit Doğdu

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye
Telefon: 0 414 318 30 00 - 3582
E-posta: ekremmucahit@harran.edu.tr

 

Akademik Deneyim ve Çalışmalara Ait Bağlantılar
Image result for google scholar
Google Akademik

WEB OF SCIENCE

YÖK AKADEMİK
 
 
 
 

BOLOGNA