Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÜCE ÇEVİK

Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0 414 318 30 00 - 1601

E-posta: pinarkcvk@harran.edu.tr

Özgeçmiş

BOLOGNA