MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Genetik ABD

Prof. Dr. Yusuf KURT 3623 ykurt@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Öznur BAYRAKTAR EKMEKÇİGİL 2376 oznurbe@harran.edu.tr
Arş. Gör. Ekrem Mücahit DOĞDU 3582 ekremmucahit@harran.edu.tr
Biyoteknoloji ABD
Doç. Dr. Numan GÖZÜBENLİ 1503 gnuman@harran.edu.tr
               
Gen Mühendisliği ABD
Doç. Dr. Sertan ÇEVİK 1268 scevik@harran.edu.tr
Arş. Gör. Kübra YILDIZ 1422 kubrayildiz@harran.edu.tr
Mikrobiyoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÜCE ÇEVİK 1601 pinarkcvk@harran.edu.tr
               

BOLOGNA