Genetik ve Toplum Kulübü 

 
Amaç: - Genetik ve Toplum Kulübünün amaçları şunlardır:
 1. Genetik ve Toplum kulübünün isminde yer alan genetik terimi; kalıtsal materyale sahip tüm canlıları, toplum terimi ise ilgili canlıların oluşturduğu popülasyonları ifade etmektedir. Bundan dolayı, kulübün ilk amacı canlıları ve oluşturdukları popülasyonların genetik yapılarını ilgilendiren her türlü konuyu incelemektir.
 2. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki bilimsel gelişmeleri ve yeni buluşları eğitim seminerleri, panel ve sempozyum düzenleyerek topluma sunmak.
 3. Harran üniversitesinde bulunan diğer kulüp ve topluluklar ile ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
 4. Kulüp üyelerinin etkileşimlerini artırmak ve yeni fikirler ortaya çıkarmak için, üyeler arasında sosyal (gezi düzenleme, piknik yapma, arazi çalışlarına katılma vb.), kültürel (sanat etkinliklerine katılma, tiyatro düzenleme, bilimsel sergilere katılma vb.) ve bilimsel etkinlikler (sempozyum, çalıştay ve seminerler düzenleme, laboratuvarları inceleme, bilimsel yazılar yazmak vb.) düzenlemek ve farklı kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen benzer etkinliklere kulüp üyelerinin katılımını sağlamak.
 5. Kulübün alanı ile ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası faaliyetler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve ilgili faaliyetlere öğrencilerin katılımını sağlamak.
 6. Üniversiteden gerekli izinler alınarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunmak ve kulüp etkinlikleri için bağış kabul etmek.
 7. Kulübün amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla (vakıf, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları gibi) ortak bir amacı gerçekleştirmek için iş birliği yapmak.
 8. Kulüp üyelerinin güncel moleküler biyoloji ve genetik konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve ilgili konularda herkesin anlayabileceği düzeyde seminer ve etkinlikler düzenlemek.
 
Vizyon: Genetik ve Toplum kulübü olarak gezegenimiz üzerinde yaşayan her türlü canlı topluluğunun anlaşılması ve incelenmesi gerektiğine ve yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. İnsanları üzerinde yaşadığımız gezegeni paylaştığımız diğer canlılar konusunda daha duyarlı hale getirmeyi hedefliyoruz.
 
Misyon: Genetik ve Toplum Kulübü olarak moleküler biyoloji ve genetik bilimi içerisinde kalan bilgileri daha erişilebilir kılarak insan toplumunu daha duyarlı ve bilinçli bireylerden oluşur hale getirmeyi hedefliyoruz.
Faaliyet Alanları: Kulübün Başlıca Etkinlik Alanları şunlardır:
 1. Genetik ve Toplum kulübü, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmeleri takip eder ve ilgili alanda faaliyet gösterir. Bundan dolayı ilk etkinlik alanı, canlıların genetik yapısını oluşturan materyallerin mikroskop altında incelenmesini sağlamak ve bunlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri kurulan stantlar ile topluma sunmaktır.
 2. Kulüp alanı ile ilgili seminer, sempozyum, kongre, söyleşi, panel, münazara ve sergi gibi etkinlikler düzenlemek.
 3. Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili teknik gezi, laboratuvar incelemesi ve arazi çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.
 4. Genetik ve Toplumun kendi web sitesinde bilimsel içerikli yazılar, karikatürler, güncel haberler ve kulübün yaptığı projeler paylaşılacaktır.
 5. Genetik ve Toplum kulübünün kendi youTube kanalı (bilimsel haberler, düzenlemiş olduğumuz seminerleri kayıt altına alıp paylaşmak, bölüm ile ilgili deney anlatımları, araştırmış olduğumuz konuların protokolü animasyon videolarını yüklemek vb.). Ek olarak podcast platformunda da YouTube den elde edilen verileri paylaşmak.
 6. Sosyal medya hesapları kurarak kulübün çalışmalarını yaymak.
 
 
 
 
 
 Harran Üniversitesi Genetik ve Toplum Kulübü Yönetim Kurulu (2023-2024)
Kulüp Başkanı: Şevval Beyza ŞENOL
Kulüp Başkan Yardımcısı: Zahide Fatma BİLGİLİ
Sayman: Ahmet DOĞAN
Raportör: Meryem Elif KAHYEOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi: Yunus Emre KÜÇÜK

Harran Üniversitesi Genetik ve Toplum Kulübü Denetim Kurulu (2023-2024)
Denetleme Kurulu Başkanı: Said Yaşar DEMİR
Denetleme Kurulu Üyesi: Yunus VANÇİN
Denetleme Kurulu Üyesi: Şengül ŞENGÜL
Denetleme Kurulu Üyesi: Melek GÜZEL


Sosyal Medya Adresi:
Instagram: @genetikve_toplum.kulubuu
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLOGNA