Vizyon
 
Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki tüm alt alanlarda, evrensel ölçütlerde çağdaş eğitim-öğretim ve araştırmalar yaparak, bilime, keşfetmeye dolayısıyla, insanlığın gelişmesine katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyon
 
Öğrencilerimi, çevreye ve topluma saygılı, çağdaş, tüm olaylara bilimin ışığında bakarak yorumlar yapan ve sorunlara çözüm üretebilen, mesleki açıdan kendisine güvenli, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen aydın bireyler olarak yetiştirmek.
Bilimsel anlamda meslektaşlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yürütebilen, bilimi yaşam felsefesi edinmiş, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven öğretim üyelerine sahip olarak bilime ileri düzeyde hizmet edecek öğrenciler yetiştirmek.
 

BOLOGNA