Kalite Politikamız
Harran Üniversitesi faaliyetlerinde tüm çalışanlarınca benimsenen "kalite odaklı" yönetim sistemini esas almaktadır.
Söz konusu sistemin ilkeleri temel olarak şunlardır:
  • Kurumsal düzeyde tüm süreçlerimizde sürekli iyileşmenin sağlanması,
  • Eğitim öğretim sürecinde nitelik artışı ve öğrenci odaklı yaklaşım,
  • Başta öğrenciler olmak üzere paydaşların memnuniyetinin artırılması,
  • Araştırma faaliyetlerinde AR-GE bakış açılı yaklaşımın benimsenmesi,
  • Çalışanların motivasyon ve performanslarının yükseltilmesi,
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve özendirilmesi,
  • Mali saydamlığın sağlanması,
  • Yenilikçi bakış açısıyla küresel gelişmelere yatkınlığın sağlanması,
  • Uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın artırılması.

BOLOGNA