Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı:  Doç. Dr. Hasan Vardin
Doğum Yeri ve Tarihi:   Tarsus, 1966
İletişim Bilgileri:
Tel:                                        
Faks:
e-mail:                                  hvardin@harran.edu.tr
Posta Adresi:                       HR.Ü. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü, Osmanbey Kampüsü
 
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Meyve Suyu, Konsantre
2 Meyve Sebze Değerlendirme
3 Gıda Makinaları, Kurutma 
 
 
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Gıda Mühendisliği ABD. Çukurova Üniversitesi   2000
Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği ABD. Gaziantep Üniversitesi   1994
Lisans Gıda Mühendisliği ODTÜ 1990
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dr. Ziraat Fakültesi – Siverek MYO 2001-…
Öğr.Gör. Şanlıurfa MYO – Ziraat Fakültesi 1990-2001
 
İdari Görevler:
 
Görevi Görev Yeri Yıl
- - -
- - -
- - -
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 Şanlıurfa MYO Yönetim Kurulu üyeliği 1996-2000
2 Siverek MYO Yönetim Kurulu üyeliği 2002- …
3    
 
Aldığı Ödül ve Burslar:
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1 Gıda Teknolojisi, YÖK-Dünya Bankası 1990
2    
3    
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
 
  Kuruluşun Adı Yılları
1 GAPEKODER Organik Tarım Derneği 2004- …
2    
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler
Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Proses Tasarımı (2+0) Enstrümental Analiz (2+2)
Kütle - Enerji Denkliği (3+0)                                              
Reaksiyon Kinetiği (2+0)  
Gıda Endüstrisi Mak. (2+0)  
   
 Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Gıda Mühendisliğinde Mekanik Prosesler (3+0) Gıdaların Kurutulmasında Güneş Enerjili Kurutucular (3+0)
Mikrobiyolojik Güvenlik ve Kalitede HACCP (3+0) Gıda Maddelerinin Soğukta Muhafaza Tekniği (3+0)
   
   
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Yrd.Doç.Dr. Hasan VARDİN
YLS Öğrencisi Mehmet YAŞAR
Nar Suyuna Farkli Oranlarda Maltodekstrin Eklenerek Püskürtmeli Kurutucu İle Nar Suyu Tozu Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalişma 2007-2008 HÜBAK 3.000
Yrd.Doç.Dr. Hasan VARDİN
Ecz.Medet ABBASOĞLU
Fırat ve Karacadağ Havzasında Ekolojik Tarım ve Kırsal Kalkınma Projesi
 
2006-2007 AB 125.000 Avro
 

YAYINLAR
 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
1.     VARDİN, H. and FENERCİOĞLU, H. 2003. Study on the development of pomegranate juice processing technology: clarification of pomegranate juice. Nahrung/Food. 47 No5 pp.300-303.
2.     KOÇ,A.B., TOY,M., HAYOĞLU,İ. and VARDİN,H. 2007. Solar Drying of Red Pepper: Effects of Air Velocity and Product Size. Journal of Applied Sciences 7(11):1490-1496.
3.      VARDİN, H., TAY,A., ÖZEN,B., MAUER,L. 2008. Authentication of pomegranate juice concentrate using FTIR spectroscopy and chemometrics, Food Chemistry 108, 742-748.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.     HAYOĞLU, İ. ve VARDİN, H. 2000. Sensory Evaluation of Fruit Punch Including Watermelons and Pomegranate Juices at Various Levels. Gıda, sayı 4, 328-332.
2.     VARDİN,H ve TAY,A. 2002. Tahıl Ürünlerinin Değerlendirilmesinde Ekstruderler. Dünya-Gıda, Sayı 2002-08, S:57-65.
3.     VARDİN,H. ve  EREN, S. 2002. Kurşun Kalay ve Nikelin Ayçiçek Yağı ve Tahinde Depolama Süresince Birikimi. Gıda, sayı 5, 411-415.
4.     KOÇ,A.B., TOY,M., HAYOĞLU,İ. ve VARDİN,H. 2004. Kırmızı Biber kurutmada kullanılan güneş enerjili bir kurutucu performansı. HR.Ü. Ziraat Fak.Dergisi, 8(2): 57-65
5.     CANDEMİR, M. ve VARDİN, H. 2007. GAP Bölgesi’nde Organik Tarım ve AB Organik Nar Yetiştiriciliği Projesi Örneği. Dünya-Gıda, 2007(6) 47-53.
6.     DALGIÇ, A.C.,  BELİBAĞLI, K.B. ve VARDİN, H. 2008. Kalite ve Gıda Güvenliği (HACCP) Yönetim Sistemi: Kalite Süreçleri ve Ön Koşul Programlarının Bulgur Üretim Hattında Uygulanması. Un Mamulleri Teknolojisi, Sayı;84, 25-28.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1.     TAY,A., ÖZEN,B.F., VARDİN,H. and MAUER,L.J. 2002. Authentication of pomegranate juice concentrate using Fourier transform infrared spectroscopy. IFT 2002, Annual Meeting and Food Expo-Anheim, California,USA.
2.     VARDİN, H. and FENERCIOĞLU, H. 2006. Study on the development of Pomegranate Juice Processing Technology; The Pressing of Pomegranate Fruit. 1st. International Symp.on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits Oct.16-19,. Ç.Ü,Balcalı,Adana.
 
 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.     VARDİN,H. ve  EREN,S. 1997. Kurşun Kalay ve Nikelin Domates ve Biber Salçalarında Depolama Süresinde Birikimi. Gıda Müh. III.Ulusal Sempozyumu, Bildiriler kitabı,S:439-443, Ankara
2.     VARDİN,H. 1999. GAP ile Üretim Artışı Beklenen Meyvelerin Kurutulmasında ve Depolanmasında Ortaya çıkabilecek Sorunlar. GAP I.Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, S:223-230, Şanlıurfa.
3.     VARDİN, H., B.CANDAŞ ve A.C.DALGIÇ. 2001. Organik Tarım ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Uygulamaları. GAP II.Tarım Kongresi, 24-26 Ekim, S:411-418, Şanlıurfa
4.     VARDİN, H ve A.C.DALGIÇ. 2001. Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektörü ve Dondurulmuş Gıda Üretim Tesisi Profili. GAP II.Tarım Kongresi, 24-26 Ekim, S:309-316, Şanlıurfa
5.     DALGIÇ, A.C. ve VARDİN, H. 2001. GAP ile Üretim Artışı Beklenen Gıdaların Kurutularak Değerlendirilmesinde Güneş Enerjili Kurutucular,GAP II.Tarım Kongresi, 24-26 Ekim, S:317-326, Şanlıurfa
6.     DALGIÇ, A.C.,  VARDİN, H. ve TEKİN,A.R. 2002. Hububatların Güneş Enerjili Sistemler ile Kurutulması. Hububat 2002 Kongresi, 3-4 Ekim, S:353-364, Gaziantep
7.     VARDİN, H ve DALGIÇ, A.C. 2003. Gıda İşletmelerinde Proses Sularının Ozonlanması. GAP III.Tarım Kongresi. Şanlıurfa.
8.     DALGIÇ, A.C. ve VARDİN H. 2003. ISO 9000:2000-Kalite Yönetim Sistemi Ve Haccp- Tehlike Analizleri Ve Kritik Kontrol Noktalari. GAP III.Tarım Kongresi. Şanlıurfa.
9.     VARDİN, H ve ABBASOĞLU, M. 2004. Nar ekşisi ve narın diğer değerlendirilme olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül, VAN.
10. VARDİN, H ve VARDİN, B. 2004. Kuru üzümden doğal pekmez üretimi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül, VAN.
11. VARDİN, H. ve GAMLI, Ö.F. 2006. Soğutulmuş Gıda Maddelerinin Ambalajlanması ve Aktif Ambalajlama Teknikleri. 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, Bolu, Türkiye
12. BELİBAĞLI K.B., DALGIÇ, A.C.ve VARDİN, H. 2007. Kabuklu ve Kabuksuz Antep Fıstığının  Farklı Tuz  Çözeltilerinde ve Farklı Sıcaklıklarda Ozmotik Olarak Kurutulması. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara
13. DALGIÇ, A.C.,  BELİBAĞLI, K.B. ve VARDİN, H. 2007. Bulgur Üretim Hattında Haccp Sistemi Uygulaması. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara
14. VARDİN,H., DALGIÇ, A.C. ve BELİBAĞLI, K.B., 2008. Organik Gıda İşleme Prensipleri ve Denetlenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi (Erzurum) Bildiri Kitabı, 1087-1090.

Diğer yayınlar:

1. VARDİN, H. 2007. Organik Tarım, Gap-Ekoder Bilgi Formu, yıl;2007, no;3.
2. VARDİN, H. ve BİNİCİ, T. 2006. Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri İle  Kurutulan Gıda Ürünleri Ve Kurutulmuş Ürünler Pazarının Gelişme Potansiyeli. GAP-GİDEM Yayınları. Proje Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Nurol Matbaacılık A.Ş. Ankara.
 
Atıf Sayısı : 9

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Mehmet YAŞAR Nar Suyuna Farkli Oranlarda Maltodekstrin Eklenerek Püskürtmeli Kurutucu İle Nar Suyu Tozu Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalişma
 
2007-2008