Özgeçmiş

Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof.Dr.Ayhan ATLI 
Doğum Yeri ve Tarihi: Niğde, 1951 
İletişim Bilgileri: 
Tel: 414/3183719 
Faks: 
e-mail: ayhanatli@harran.edu.tr 
Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı ,Gıda Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa

 

Uzmanlık Alanları:

1

Ekmeklik Buğday ve Un Kalitesi

2

Makarnalık Buğday ve Makarna Kalitesi

3

Buğday Islahında Kalite Değerlendirmesi

4-

Gıda Mikrobiyolojisi-Mikotoksin

 

Eğitim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite/Fakülte

Yıl

Doktora

Buğday Teknolojisi

Ankara Üniversitesi

1985

Yüksek Lisans

Gıda Mikrobiyolojisi

Ankara Üniversitesi

1977

Lisans

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Ankara Üniversitesi

1973

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2004-

Doç. Dr.

 

1993-2004

 

İdari Görevler:

Görevi

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkanı

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2004-

 

 

 

 

 

 

 

Kurul / Komisyon Üyeliği:

 

Yıl

1

Harran Üniversitesi Ziraat Fakülte Kurulu  Üyesi

2004-

2

Harran Üniversitesi Senato Üyesi

2005-

3

Tarımsal Araştırma Projesi(TARP) - Araştırma Tavsiye Komitesi Üyesi-TAGEM/ANKARA

1996-2000

4

Gıda Standard Hazırlık Komitesi Üyesi-Türk Standartları Enstitüsü-TSE

1980-1983

 

Aldığı Ödül ve Burslar: 

 

Konusu ve Nereden Alındığı

Yılı

1

Buğday ve Arpa  Kalitesi –İsveç/FAO- 8 ay

1977

2

Buğday Teknolojisi ve Buğday Islahında Kalite Değerlendirmesi –Meksika-ABD/CIMMYT-6 ay

1979

3

Yemeklik Tane Baklagil Kalitesi-Suriye- /ICARDA-20 gün

1986

4

Durum Buğdayı Kalitesi ve Makarna–İtalya-Fransa /FAO-3 ay

1983
1987

5

Sert Ekmeklik Buğday Kalitesi-Kansas-ABD/Dünya Bankası- 1 ay

1998

6

Ekmek-Orta Asya Ülkeleri-GTZ-1 ay

2002

7

Bilim Ödülü-Ziraat Mühendisleri Odası

2002

 

 

 

 

 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar: 

 

Kuruluşun Adı

Yılları

1

Ziraat Mühendisleri Odası

1973-2011

2

Gıda Teknolojisi Derneği

1973-2011

 
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler

Lisans

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Gıda Mühendisliğine Giriş (ortak ders)

Malt ve Bira         

Gıda Mikrobiyolojisi

Tahıl İşleme Teknolojisi (ortak ders)

Tarım Tarihi ve Deontolojisi(ortak ders)

Gıda Kalite Kontrol ve Mevzuatı

 

 

 Lisansüstü

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Buğday Kimyası ve Teknolojisi

Ekmeklik Buğday Un Kalite Kriterleri ve Değerlendirmesi

Makarnalık Buğday Kalite Değerlendirmesi

Malt ve Bira Teknolojisi

Tahıl ve Baklagil Kalitesi ile Kalite Kontrolu 

Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü

 
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :


Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı

Yılları

Destekle
yen Kurum

Yürütücü

Tam Arpa Unu ile Diyet Lif Yönünden Zenginleştirmenin Makarnanın Besin Değeri ve Pişme Kalitesine Etkisi

2007-2010

HÜBAK

Yürütücü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday(Triticum aestivum L.) Hatları ile Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması (2005-2006) HÜBAK

 

2005-2006

HÜBAK

Yürütücü

Ülkesel Serin İklim Tahılları Ekmeklik Buğday Kalite Araştırmaları-Yürütücüsü

1980-1999

TAGEM

Yürütücü

Ülkesel Serin İklim Tahılları Makarnalık Buğday Kalite Araştırmaları 

1985-1999

TAGEM

Araştırıcı

Maltlık Arpa Geliştirme Projesi- TARM/ANADOLU TAE/ EFES PİLSEN

1998-2003

TARP Projesi/
Efes Pilsen

Araştırıcı

Süne (Eurygaster spp.) zararının makarnalık buğdayın özellikleri,makarna kalitesi ve gluten proteinleri üzerine etkisi.

2005-2007

TÜBİTAK Projesi 

Araştırıcı

Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Arpa Çeşitlerinin Besleme Değerinin Saptanması Üzerine Araştırma

1999-2003

TARP Projesi

Araştırıcı

Süne(Eurygaster spp.) ve Kımıl(Aelia spp.) Zararı Görmüş Buğdayın kullanılabilirliği ve Kalitesinin Artırılması.

1999-2003

TARP Projesi

Yürütücü

Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Makarnalık Buğday Kalite Çalışmaları

1996-1999

TARP Projesi

Yürütücü

Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Ekmeklik Buğday Kalite Çalışmaları

1996-1999

TARP Projesi

Yürütücü

Durum Wheat Quality Project

1982-1988

FAO/TCP

Araştırıcı

Improvement of Nutriotinal Quality in Spring Wheat and Barley.Projesi Türkiye Kalite Sorumlusu.  Yürütücü Ülkeler (İsveç, Ethopya, Hindistan, Pakistan, Mısır, İran,Türkiye)

1977-1982

FAO/SIDA/SAREC

 

 

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler : (Yıllar örnek olarak verilmiştir)

Öğrenci Adı Soyadı

Tez Başlığı

Yılları

 

 

 

Mehmet Menderis

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)  Hatları ile Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması

2005-2006

Mehmet KÖTEN

Tam Arpa Unu ile Diyet Lif Yönünden Zenginleştirmenin Makarnanın Besin Değeri ve Pişme Kalitesine Etkisi

2007-2010

 
 

YAYINLAR


SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: 
1-Gökmen,V., Serpen,A.,Atlı,A., Köksel,H.2007. A Practical Spectrophotometrıc Approach   for  the Determınatıon of Lıpoxygenase Actıvıty of Durum Wheat. Cereal Chemistry V:84, No:3   P. 290-293.
2-Özberk, İ., Kılıç, H., Atlı, A. ,Özberk,F., Karlı, B.2006. Selection of Wheat Based on   Economic Returns per Unit Area , Euphytica, V:: 152 N:2,Pages:235-245
3- Ozberk ,İ., Atlı, A. Ozberk, F.Braun, H.J.2006. The Effect of Some Grading Factors on Marketing Prices in Durum Wheat (T. durum Desf.), Pakistan Journal of Biological Sciences  V:9 N:6 Pages: 1132-1138,
4- Basman,A; Koksel,H; Atlı,A.2006.Effects of increasing levels of transglutaminase on cooking quality of bran supplemented spaghetti. European Food Research and Technology. Volume:223, Issue: 4, pages: 547-551
5- Özberk,I., Atlı,A., Özberk,F., Yücel,A. 2006.The Effect of Lygus Bugs (Exolygus Prantensis L.) on Marketing Price of Red Lentil in Anatolia, Turkey Crop Protection, Volume:. 25, Issue: 12,   pages:1227-1230 
6- Uygun,U; Koksel,H;Atlı,A. 2005.Residue Levels of Malathion and its Metabolites and   Fenitrothion in Post-Harvest Treated Wheat During Storage, Milling and Baking. Food Chemistry.   Volume 92, Issue 4 , October 2005, Pages 643-647 
7- Özberk,İ., Atlı,A., Yücel,A., Özberk,F., Çoşkun,Y.,2005. Wheat Stem Sawfly   (Cephus Pygmaeus L.) Damage; İmpacts on Grain Yield, Quality And Marketing Prices in Anatolia.   Crop Protection Vol.24,Issue 12, November,2005,pp 1054-1060 
8- Özberk, I., Atlı, A., Pfeiffer, W., özberk, F., Coşkun, Y., 2005. The Effect of Sunn   Pest (Eurigaster İntegriceps) Damage on Durum Wheat: İmpact in The Market Place Crop   Protection, Volume 24, Issue 3, March 2005, Pages 267-274
9- Köksel,H.,Atlı,A.,Dağ,A.,Sivri,D.2002. Commercial Milling of Suni Bug (Eurygaster spp.) Damaged Wheat. Food (International journal for Food Research and Development).Volume: 46,  No 1.pp 25-27. 
10- KOÇAK,N.,ATLI,A.1996.Ekmeklik Buğday Paçal Araştırmaları III.Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Farinogram ve Ekstensogram Özelliklerinin Paçal Uygulaması ile Düzeltilmesi. Doğa(Tübitak-Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi) 20(5) S:359-373
11-Koksel, H.; Atlı, A.; Ozkaya, H.1993. The Utilization of Marker Proteins in the Quality Selection of Durum Wheat Breeding Programs.  Doga, Turk Tarım ve Ormancılık Dergisi   Volume: 17   Issue: 2   Pages: 531-536  
12- Koksel, H.; Atlı, A.; Ozkaya, H.Demir,Z. 1993.  Comparison of Physical Properties of Durum Wheat and the Hardness Value Determined By NIR (Near Infrared Reflectance) Spectroscopy for the Prediction of Semolina Yield.  Doga, Turk Tarım ve Ormancılık Dergisi   Volume: 17   Issue: 3   Pages: 821-830    
13-KÖKSEL,H.,ÖZKAYA,H.,ATLI,A.,KOÇAK,N.1992 Bazı Durum Buğday Çeşitlerinde Yetiştirme Tekniğinin Elektroforetik Özellikler ve Makarna Pişme Kalitesi Üzerine Etkileri. Doğa (Tübitak-Türk  Tarım ve Ormancılık Dergisi) 16(3):593-605
14-.KÖKSEL,H.,ÖZKAYA,H.,ATLI,A.,KOÇAK,N.1992. Determination of Durum Wheat Quality by Electrophoresis. Doğa (Tübitak-Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi). Volume: 16   Issue: 2   Pages: 392-399  

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
1. MENDERİS, M..ATLI,A..KÖTEN,M..KILIÇ;H.2008. Gluten İndeks Değeri ve Yaş Gluten/Protein Oranı ile Ekmeklik Buğday Kalite Değerlendirmesi.HR.Ü.Z.F.Dergisi 12(3): 57-64.
2. ATLI, A.,KOÇAK,N.2003. Islah Programlarında Ekmeklik Buğday Kalitesinin Farklı 
     Sedimentasyon Testleri ile Tahmini. HR.Ü.Z.F.Dergisi 8(2): 51-57.
3. OZAN,A.N.,KARABABA,E.,ATLI,A.,KOÇAK,N.1999.Islah Materyaline Uygun Ekmek Yapma Metodunun Belirlenmesi.Gıda Dergisi.Sayı:1 S:3-11
4.DIRAMAN,H.,ATLI,A.DEMİRCİ,M.1995.Un Kalitesinin Değerlendirilmesinde Gluten İndeksi Metodu,Protein Fraksiyonları ve Alveograf Özelliklerinin Kullanımı. Standard Dergisi. Sayı:407.97-102 s.
5.ERCAN,R., KÖKSEL,H ., ATLI,A., DAĞ,A.1995.Cooking Quality and Composition of  Chickpeas Grown in Turkey.Gıda 20(5):289-293
6.ERCAN,R.,ATLI,A.,KÖKSEL,H.,DAĞ,A.1994.Cooking Quality and Composition of Dry Beans Grown in Turkey.Gıda 19(5):313-316
7.ATLI,A.,KÖKSEL,H.,DAĞ,A.1994.Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Değerlendirilmesi. Gıda Sanayii.7(3):44-48
8.KÖKSEL,H.,ATLI,A.,DAĞ,A.1993.Çevrenin Bazı Nohut Çeşitlerinin Teknolojik Özelliklerine Etkileri.TARM Dergisi.2(1):25-35
9.ATLI,A.,OZAN,A,N.,KOÇAK,N.1993.Türkiyede Üretilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Hasat Öncesi Çimlenme Üzerine Bir Araştırma.Tarm Dergisi.Cilt:1 Sayı:2 S:15-24
10.AKTAN,B.,ATLI,A.1993.Çakmak 79 ve Kunduru 1149 Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Makarna Pişme Kalitesine Azotlu Gübre Uygulamasının Etkisi.Tarm Dergisi Cilt:1 Sayı:1 S:37-49
11.KOÇAK;N,SEÇKİN,R.,ATLI,A.1993.Ekmeklik Buğday Paçal Araştırmaları I.Paçal Uygulaması ile Un Verimi ve Kül Miktarının Düzeltilmesi.Gıda Dergisi 18(1) 13-19 
12.ATLI,A.,KÖKSEL,H.,DEMİR,Z.1992.Ekmeklik Buğdayların Kalitelerinin Belirlenmesinde Miksograf Kullanımı Üzerine Araştırmalar.Gıda 17(6):387-394
13.KÖKSEL,H.,ATLI,A.1992.Miksograf Kriterleri ile Alveograf,Farinograf ve Extensograf Kriterleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması.Gıda Sanayii.6(3):29-37
14.ATLI,A.,OZAN,A,N.,KARABABA,E.1992.Alveograf Çalışmaları.Alveogram Değerleri ile Ekmeklik Buğday Kalitesini Belirleme Olanakları Üzerine Araştırmalar.Un Mamülleri Dünyası.Yıl:1 Sayı:5 S:30-38
15. ATLI,A.,SEÇKİN.,KOÇAK,N.1985.Ekmeğin Kalitesine Fermantasyon Süresi ve Havalan dırma Sayısının Etkisi.Gıda Dergisi 10(3):149-159 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1-KÖTEN,M..ATLI,A...ÜNSAL,S.2008. Some Quality Characteristics of Flour for Baklava Making.p.118.Bosphorus 2008.ICC Conference April 24-26 İstanbul.
2-BAŞMAN, A.Köksel,H..Atlı,A. 2006. “Utilization of Transglutaminase to Increase the Level of Bran Supplementation into Spaghetti”, 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, p. 24, May 4-6, İstanbul, 2006.
3-SİVRİ,D.,OLANCA, B., ATLI, A.,KÖKSEL, H.2003. Effects of Intercultivar Variation on the Gluten Proteins and Rheolojical Properties of Bug ( Eurygaster ssp.) Damaged Wheats. 8th Gluten Workshop. 8-10 September,p 421-425 Italy.
4-.DEMİR,Z.,ATLI,A.,BARAN,İ.1998.Glutenin Subunit Composition of some old and New  Wheat Varieties in Winter wheat Growing Regions of Turkey.9th International Wheat 
Genetics Symposium.Kanada  http//wheat.pw.usda.gov/ggpages/DEM/9IWGS/glutenin.hhtl. 
5- KÖKSEL,H.,ÇELİK,S.,ATLI,A.,KAPTAN,Y.1996.Effects of Gamma Irratiation on the Cooking Quality of Food Legumes.p.15.The Second International Conference on Food Physics,May 21-23,1996.Bucharest.Romania.
6- Zencİrci, N.; KInacı, E.; AtlI, A., KALAYCI,M.,AVCI,M..1997.Wheat: prospects for global improvement. Proceedings of the 5th International Wheat Conference, Ankara, Turkey, 10-14 June 1996.   Pages: 11-16    
7.ATLI,A.,KOÇAK,N.,KÖKSEL,H.,DAĞ,A.1990.Determination of Wheat Suni Bug Damage on Flour and İts Effect on Different Milling Streams.New Trends in Cereal Food ICC Congres.VİYANA.Mayıs 29-31,1990.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1-ATLI,A.,HAYOĞLU,İ., KOÇAK,C.,ÖZER,B.,SOYER,A.2010Gıda Sanayiinin Hammadde Gereksinimi ve Yeterliliği. ZMO VII. Teknik Kongresi 11-15/1/2010.Ankara.
2.TUNCER,T.,ATLI;A:,KÖKSEL,H.,OZAN,A,N.,SİVRİ,D.,ÇİNKAYA,N.,KÖŞKER,S.,ÇELİK,S.,ÖZ DEREN,T.2002.Süne(Eurygaster spp.) ve Kımıl(Aelia spp.) Zararı Görmüş Buğdayın Kullanılabilirliği ve Kalitesinin Artırılması.Hububat 2002 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi.Gaziantep. S:141-155
3.OZAN,A,N.,ATLI,A.2002. Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Arpa Çeşitlerinin Besleme Değerinin Saptanması Üzerine  Araştırma.Hububat 2002 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi.Gaziantep. S:407-417
4.ATLI,A.1999.Buğday ve Ürünleri Kalitesi.Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve  Çözüm Yolları Simpozyumu.Konya.8-11 Haziran.Sayfa:498-506.
5.KOÇAK,N.,ATLI,A.1995.Türkiyede Maltlık Arpa Yetiştirmeğe Uygun Bölgelerin Belirlenmesi.III. Arpa ve Malt Sempozyumu.S:25-35.KONYA
6.ATLI,A.,KOÇAK,N.,OZAN,A,N.1993.Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Ekmeklik 
Buğday Çeşitlerinin Bisküvilik Kalitesi Üzerine Araştırmalar.I.Un-Bulgur-Bisküvi Sempozyumu. 21-22 Haziran.S:57-64.KARAMAN
7.AKTAN,A.,ATLI,A.,TUNCER,T.1993.Makarnanın Pişme Kalitesinin Tesbitinde Kullanılan Yöntemler Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Makarnalık Buğday ve 
Mamülleri Simpozyumu.S:330-334.ANKARA
8.ATLI,A.,KOÇAK,N.1993.Konya ve Çevresinde Bazı Yıllar Sorun Olan Süne ve Kımıl’ın Buğday  Un ve Ekmek Kalitesine Etkileri.I.Konya’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.12-14 Mayıs .S:182-193 KONYA 
9.KOÇAK,N.,ATLI,A.1993.Konya ve Çevresinde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Kalite Özellikleri ve Paçal Yapılarak Değerlendirilmeleri. I.Konya’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.12-14 Mayıs .S:163-181 KONYA
10.ATLI,A.,KOÇAK,N.,AKTAN,B.1993.Ülkemiz Çevre Koşullarının Kaliteli Makarnalık 
Buğday Yetiştirmeğe Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi.Makarnalık Buğday ve 
Mamülleri Simpozyumu.S:345-349.ANKARA 
11.ATLI,A.,OZAN,A,N.,ÖZKARA,R.1992.Arpada Yapılan Analizlerle Malt Kalitesinin Tahmın Edilmesi Üzerine Araştırmalar.II.Arpa-Malt Sempozyumu.S:122-138.KONYA
12.ATLI,A.,KOÇAK,N.,KÖKSEL,H.,ERCAN,R.1990.Türkiye’de Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Buğday Çeşitlerinin Kaliteleri.Türkiye Ziraat Mühendisliği 3.Teknik Kongresi.8-12 
Ocak 1990.ANKARA.372-382 s.Maya Matbaacılık
13.ATLI,A.,KOÇAK,N.,KÖKSEL,H.,TUNCER,T.1989.Çeşit ve Üretim Koşullarının Arpa Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi. Arpa ve Malt Semineri.Mayıs 30-Haziran 1,1989.KONYA
.69-83 s.M.N.Gücüyenler Matbaası.Konya.
14.ATLI,A.,KOÇAK,N.,KÖKSEL,H.,TUNCER,T.1989.Yemlik ve Maltlık Arpada Kalite Kriterleri ve Arpa Islah Programlarında Kalite Değerlendirmesi.Arpa ve Malt Semineri.Mayıs 4-Haziran 1,1989.KONYA.23-27 s.M.N.Gücüyenler Matbaası.Konya.
15.KOÇAK,N.,ATLI,A.1989.İlk İnsan Yapısı Hububat Ürünü Olan Tritikalenin Kalitesi ve Kullanılabirliği.1.Uluslararası Gıda Simpozyumu.4-6 Nisan 1989.BURSA.509-517 s.F.Özsan Matbaacılık.
16.ATLI,A.,KOÇAK,N.1988.Un ve İrmik Sanayiinde Hammadde Kalitesine Etki Eden Faktörler. Türkiye 6.Gıda Kongresi.18-20 Ekim.ANKARA.Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No:9. 67-76s.
17.ATLI,A.1987.Kışlık Tahıl Üretim Bölgelerimizde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik ve Makarnalık  Buğday Çeşitlerinin Kaliteleri ile Kalite Karakterlerinin Stabilitesi Üzerine Araştırmalar.Türkiye Tahıl Simpozyumu.1987.BURSA.443-454s.Tübitak Tarım ve Ormancılık Grubu Yayınları.

 

Diğer yayınlar:

 

Kitap ve Bölümleri

1. Özberk,İ, Özberk, F., Atlı,A., Cetin,L., Aydemir, T.,Keklikci,Z.,Onal,M.A., Braun, H.J. (2005).  Chapter:33. Durum wheat in Turkey; yesterday, today and tomorrow. Durum Wheat Breeding:Current Aproaches and Future Strategies. Edit by:Royo,C; Nachit, M.N., Difonzo,N.,Araus,J.L. Pfeiffer,W.H. and Slafer, G.A.  The Howard Press İnc.pp:981-1011,  USA
2.PENA,R,J.,MENG,E,C,H.,ABUGALIEVA,A.,ATLI,A.,MASSALIMOV,A.,MORGOUNOV,A2002. Milling,Baking and Grain Factors Influecing the Quality of Tandyr Bread (nan) in Central Asia. Report on A Study Conducted in Four Countries of Central Asia.Wheat Special Report No:50, 21 sayfa. CIMMYT/MEXICO.
3.BRAUN,H,J.,ZENCİRCİ,N.,ALTAY,F.,ATLI,A.,AVCI,M.,ESER,V.,KAMBERTAY,M.,
PAYNE,T,S.2001. Turkish Wheat Pool in “the World Wheat Book, A history of Wheat Breeding”, Lavoisier Publisher, 851-879,2001. 
4.ZENCİRCİ,N.,KINACI,E.,ATLI,A.,KALAYCI,M.,AVCI,M.1997. Wheat Reseach in Turkey Prospects for Global Improvement. p11-17.Kluwer Academic Publishers

 

Ayrı Basım  Yayınlar

1.AKTAN,A.,ATLI,A.1996. Türkiyede Tescili Yapılan Eski ve Yeni Buğday Çeşitlerinin. Elektroforez ile Gliadin Elektroforegramlarının (Katalog) Belirlenmesi.TARM Matbaası Yayınları.30 s.
2.ATLI,A.,KOÇAK,N.,KÖKSEL,H.,OZAN,A,N.1988.Süne(Eurygaster spp.) ve Kımıl(Aelia spp.) Zararı Görmüş Tanelerin Ekmeklik Buğday Kalitesine Etkileri.Genel Yayın No:1988/2, 23 sayfa. TARM,ANKARA
3.ATLI,A.,KÖKSEL,H.,DAĞ,A.1988.Unda Süne ve Kimıl Zararının Belirlenmesi için Geliştirilen Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar.Genel Yayın No:1988/3, 28 sayfa. TARM/ANKARA

Diğer Yayınlar

1.DIRAMAN,H.,BOYACIOĞLU,H.,ATLI,A.1998.Buğday ve Unlarda Süne Zararına Karşı Alınacak Önlemler.Pasta-Ekmek-Dondurma Dergisi.Sayı:10.43-48 s.
2.ATLI,A.,ESER,V.1995.Türkiye’de Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Buğday ve Un Standardına Uygunluğu.TARM Dergisi.4(1).49-56
3.köksel,h.,atlI,a.,koçak,n.1991.Hububat Islahında Yeni Yaklaşımlar.Gıda 16(3) :163-168.
4.KÖKSEL,H.,ÖZKAYA,H.,ATLI,A.1989.Unun Su Absorpsiyonunu Etkileyen Faktörler.Standard (Ekonomik ve Teknik Dergi) Yıl: 28 Sayı: 327 Sayfa: 29-33.
5.köksel,h.,özkaya,h.,atlI,a.1988.Biokimyasal Tekniklerin Hububat Islahı ve Teknolojisinde Kullanımı.Gıda 13 (4):277-281.
6.KÖKSEL,H.,ÖZKAYA,H.,ATLI,A.1989.Unun Su Absorpsiyonunu Etkileyen Faktörler.Standard (Ekonomik ve Teknik Dergi) Yıl: 28 Sayı: 327 Sayfa: 29-33.
7.ATLI,A.,KÖŞKER,Ö.1980. Buğday,Un ve Ekmekte Aflatoksin Oluşumu ve Stabilitesi 
Üzerine Araştırmalar.A.Ü.Z.F.Diploma Sonrası Yüksek Okulu İhtisas Tez Özetleri.
Cilt:1,294-311,A.Ü.Basımevi.ANKA