Özgeçmiş 


Unvanı, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Mutlu B. AKIN
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1969
İletişim Bilgileri: 
Tel: 414 3183725
Faks: 414 3183682
e-mail: mutluakin@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi 63100, Şanlıurfa
Uzmanlık Alanları:


1

Süt Teknolojisi

2

Süt Mikrobiyolojisi

3

Süt Kimyası

 Eğitim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite/Fakülte

Yıl

Doktora

Süt Teknolojisi

Çukurova Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans

  1. Süt Teknolojisi

Çukurova Üniversitesi

1993

Lisans

  1. Gıda Bilimi ve Teknolojisi
  1. Çukurova Üniversitesi

1989

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

 

 

Doç. Dr.

Harran Üniversitesi

2010-halen

Yrd.Doç. Dr.

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi
  2. Harran Üniversitesi

1999-2000

2000- 2010

Araş.Gör.Dr.

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi

1999

Araş.Gör.

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi

1995-1999

Öğr.Gör.

 

 

Okutman

 

 

Uzman

 

 

Kurul / Komisyon Üyeliği:

 

Yıl

1

GAP II. Tarım Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

2001

2

GAP III. Tarım Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

2003

3

Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

2002-2004

4

Süt İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyeliği

2004

5

Ziraat Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği

2004-2008

6

Gıda Müh. Böl. Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği

2004-halen

7

Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu Üyeliği

2005- Halen

8

Gıda Müh. Böl. Staj Komisyonu Üyeliği

2005- Halen

Aldığı Ödül ve Burslar:

 

Konusu ve Nereden Alındığı

Yılı

1

Valorization of Sheep and Goat dairy products in the Mediterranean. Present Technologies and Market Persrectives CIHEAM-IAMZ, İspanya

1998

2

 

 

3

 

 

 

Lisans ve Lisansüstü Dersleri


Lisans Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

 

0611607- Gıda Tekn. Hijyen ve Sanitasyon

 

0611605- Gıda Ambalajlama

 

0611806- Süt Teknolojisi

0611514-Gıda Güvenliği

0611617- Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri (Seçmeli)

0611726-Gıda Ambalajlama (Seçmeli)

0611615- Diyet ve Fonksiyonel Gıdalar (Ortak ders/Seçmeli)

 

0611819- Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Lisansüstü Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

5110139Peynir Üretim Teknolojisi

5110222 Dondurma Üretim Teknolojisi

5110117 Yoğurt Üretim Teknolojisi

5110218 Yabancı Tip Peynir Üretim Teknolojisi

5110157 Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi

5110208 Gıda Ambalajlama Ve Depolama

 

5110228 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi

 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı

Yılları

Destekleyen Kurum

Proje Bütçesi (TL)

M. Serdar AKIN, Mutlu B. AKIN

Farklı Sütlerden Üretilen ve Değişik Sıcaklıklarda İnkübe Edilen Probiyotik Yoğurtların Özellikleri

2004

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
M. Serdar AKIN

Yoğurt Dondurması Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

2005

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
Fatma ÇEPOĞLU

Beyaz Peynir Üretiminde Rekombinat Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2005

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
Aziz KORKMAZ

Yağ İçeriği Ayarlanmış Sütlerden Eksopolisakkarit Üreten Kültürlerle Üretilen Stirred Yoğurtların Bazı Özellikleri

2005

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
Gülcan BATI

Yağsız Yoğurt ÜretimindeSimplesse ve Maltrin Kullanımının Yoğurtların Kalitesi ve Mikrostrüktürü Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2008

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
M. Serdar AKIN
Barbaros ÖZER
H. Avni KIRMACI

Kapsüllenmiş ve SerbestLactobacillus acidophilus,Lactobacillus casei veLactobacillus rhamnosus’un Dondurmada Canlı Kalma Sürelerinin ve Dondurmanın Duyusal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

2005

TÜBİTAK

15.000

M. Serdar AKIN
Mutlu B. AKIN
Ferit ATASOY
H. Avni KIRMACI
Zuhal KIRMACI

Sodyum Alginat, k-Karragenan ve Gellan Sakızı Kullanılarak Emülsiyon ve Ektrüzyon Yöntemleri ile Kapsüllenmiş Enzimlerin (Proteaz, Lipaz ve Proteaz/Lipaz Karışımı) Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2006

TÜBİTAK

75.000

Nuray ŞAHAN
Mutlu B. AKIN
O. Berkay KARACA
Kurban YAŞAR

Farklı Oranlarda Kayısı Lifi Kullanımının Probiyotik Yağsız Yoğurdun Özellikleri Üzerine Etkisi

2007

TÜBİTAK

150.000

Mutlu b. AKIN
M. Serdar AKIN
Hasan VARDİN
Leyla EREN

Emülsiyon Tekniği ile Tereyağı İçerisinde KapsüllenenLactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum’un Stirred Tip Meyveli Yoğurtlarda ve In Vitro Koşullarda Canlı Kalma Sürelerinin Araştırılması

2008

TÜBİTAK

20.000

 

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:


A1. Keskin, M., Avşar, Y. K., Biçer, O., Güler, M. B. “A Comparative Study on the Milk Yield and Milk Composition of Two Different Goat Genotypes under the Climate of the Eastern Mediterranean”, Turk Vet Anim Sci 28 (3): 531-536 (2004).
A2. Akın, M. S., Güler-Akın, M. B. “Effects of Different Incubation Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio-yogurt”, Italian Journal of Food Science 1 (17): 67-75 (2005).
A3. Güler-Akın, M. B. “Effects of Different Incubation Temperatures on the Acetaldehyde Content and Viable Bacteria Counts of Bio-yogurt Made from Ewe’s Milk”, Int. J. Dairy Technology 58 (3): 174-179 (2005).
A4. Güler-Akın, M. B., Akın, M. S. “Effects of Cysteine and Different Incubation Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio-yogurt Made from Goat’s Milk”, Food Chemistry 100 (2): 788-793 (2007).
A5. Akın M. B. , Akın, M. S., Kırmacı, Z.” Effects of Inulin and Sugar Levels on the Viability of Yogurt and Probiotic Bacteria and the Physical and Sensory Characteristics in Probiotic Ice-Cream”, Food Chemistry 104 (1). 93-99 (2007)
A6. Akın M. B. , Akın, M. S., Korkmaz, A. “Influence Of Different Exopolysaccharide-Producing Strains On The Physicochemical, Sensory And Syneresis Characteristics Of Reduced-Fat Stirred Yoghurt”, Int. J. Dairy Technology 62 (3):422-430 (2009).


 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1. 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


C1.  Güler, M. B. Süt Esaslı Fermente Bir Ürün: Tarhana. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (3-4): 1-8 (1999).
C2. Konar, A., Güler, M. B. Tarhana üretiminde Soya Unundan Yararlanma Olanakları. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1-2):117-130 (1999).
C3. Güler, M. B., Konar, A. Çukurova Yöresi Tarhanalarının Üretim Yöntemleri ve Bileşimleri.Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1-2):13-24 (1999).
C4. Güler, M.B., Konar, A. Antakya Piyasasında Satılan Sürklerin Bazı Özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1-2):55-64 (2002).
C5. Akın, M. S., Güler-Akın, M. B. Physical And Sensory Characteristics of Reduced Fat Yog-Ice Cream as Influenced By Fat Replacers. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(3): 23-30 (2009).

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


D1. Biçer, O., Güler, M. B., Keskin, M., Kaya, Ş. “Goat Production and Some Traditional Goats Milk Products with Special Reference to Hatay Region of Turkey”. Seminar on Production and Utilization of Ewe’s and Goat’s Milk. P 72, 19-21 October 1995, Limin- Hersonissos, Crete, Greece (1995).
D2. Avşar, Y. K., Güler, M.B., Biçer, O. “Traditional cheeses of Antakya (Antioch on the Orontes), the holy land”. Flavor Workshop Proceedings of Cheese Art 2000, P. 144, May 23-24, 2001, Ragusa, Sicily, Italy (2000). 
D3. Güler, M. B. “The Chemical Composition of Sünme Chese in Hatay Region of Türkiye”. Food 2000. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, PP 7, p.51, October 12-16, 2000, Ankara, Türkiye (2000). 
D4. Güler-Akın, M.B., Eren, O., Akın, M. S. “The Properties Of Salted Yoghurt Produced From Various Mixtures Of Cow’s And Goat’s Milks”. International Dairy Symposium (p.186-191) May 24-28 2004, Isparta/Turkey (2004).
D5. Akın, M. S.,  Kırmacı, Z., Kırmacı, H.A., Akın, M. B. “Investigation of Fat Replacers in The Use Of White Pickled Cheese Produced From Sheep Milk”. 5th IDF Symposium on Cheese Ripening (p.190)March 9-13 2008, Bern/Switzerland.
D6. AkınM.B., Konar, A. Effects of Milk Type and Storage Condition on the Some Properties of Carra Cheese”. 5th IDF Symposiumon Cheese Ripening (p.100)March 9-13 2008, Bern/Switzerland.
D7. AkınM. B., Akın, M. S., Kırmacı, Z. “Influence of coagulating Enzyme Types on the Chemical and Sensory Characteristics of White Pickled Cheese Made from Ewe’s Milk”, 5th IDF Symposiumon Cheese Ripening (p.100)March 9-13 2008, Bern/Switzerland.
D8. AkınM. B., Akın, M. S. “Production Method of Carra Cheese”. 5th IDF Symposiumon Cheese Ripening (p.101)March 9-13 2008, Bern/Switzerland.
D9. Güler-AkınM. B.,  Akın, M. S.,  Konar, A. “Effects of Milk type and Packaging Material on the some properties of Cara Cheese”. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 51-53. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.
D10. Akın,M. S.,  Güler-Akın, M. B., Dölek, P. “Adıyaman Şuji Peynirlerinin Kimyasal Ve Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 268-270. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.
D11. Dölek, P., Akın , M. B. , Akın, M. S., Kırmacı, H. A. Geleneksel olarak Üretilen Adıyaman peynirli Helva. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 300-301. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :


E1. Konar, A., Güler, M. B. Hatay Carra (Testi) Peyniri Yapımı, Kimyasal Bileşimleri ve Proteoliz Düzeyleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Geleneksel Süt Ürünleri, 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ, 145-153 (1998).
E2. Avşar, Y. K., Güler, M. B. Rekombinasyon Teknolojisinde Membran Tekniklerinin Kullanımı ve GAP. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa,  255-262 (1999).
E3. Güler, M. B., Avşar, Y. K. Tuzlu Yoğurt: Geleneksel Bir Tad. 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-21 Ekim 1999, İzmir, s. 70 (1999).
E4. Güler, M. B., Konar, A., Sürk: Yöresel Bir Lezzet. 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-21 Ekim 1999, İzmir, s. 71 (1999).
E5. Güler, M. B. Sürk Üretiminde Kullanılan Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2000, Tekirdağ, 443-449 (2000).
E6. Güler-Akın, M. B., Akın, S., Çepoğlu, F. Peynir Üretiminde Rekombinant Kimozin Kullanımı. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, İzmir, 315-319 (2003).
E7. Akın, M. B., Akın, S. Eksopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Süt Teknolojisinde Kullanımları. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa, 47-53 (2003).
E8. Akın, S., Akın, M. B., Çepoğlu, F. Isıl İşlem Ve Depolamanın UHT Sütün Özelliklerine Etkisi. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa, 431-435 (2003).
E9. Akın, S., Akın, M. B., Kırmacı, Z., Kırmacı, A.H., Abbasoğlu, M. Siverek’te Üretilen Taze ve Olgunlaştırılmış Siverek Peynirlerinin Yapılışı ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 23-24 Eylül 2004,  Van, 348-353 (2004).
E10. Akın, M. B., Eren, O., Akın, S. Farklı Oranlarda İnek/Keçi Sütü Karışımından Üretilen Tuzlu Yoğurtların Bazı Özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004, Van, 219-224 (2004).
E11. Akın, M. S., Güler-Akın, M. B. “Farklı Oranlarda İnülin Ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkileri”. Türkiye 10. Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (687-690) (2008).
E12. Akın, M. S., Güler-Akın, M. B., Kırmacı, H. A. “Farklı Oranlarda İnülin Ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Canlı Yoğurt ve Probiyotik Bakteri Sayılarına Etkileri”. Türkiye 10. Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (691-694) (2008).


F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
F1.

G. Diğer yayınlar


G1. Biçer, O.,Güler, M. B., Keskin, M., Kaya, Ş., Hatay'da Keçi Yetiştiriciliği ve Keçi Sütünün Bazı Yöresel Süt Ürünlerinin Üretimindeki Önemi ve Kullanımı. Hatay Folklor Araştırmaları Derneği Yayın No:9. II. Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, 21-22 Temmuz, 1996, Antakya, 1-10 (1996).
G2. Akın, M. B., Süt İşletmelerinde Personel Hijyeni. Süt Dünyası Süt Ürünleri ve Teknolojileri Dergisi Sayı: 6, 34-36 (2007).
H. Yazılan bilimsel kitaplar veya kitaplarda bölümler: 
H1. Vardin, H. , Akın, M. B. Düşük Sıcaklıklarda Gıdaların Korunması. Gıda Mikrobiyolojisi. Editör: Osman Erkmen. Efil Yayınevi. Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Tatırım ve tic. Ltd. Şti. s. 228-238 (2010).
H2. Akın, M. B., Atlı, A. Mikrobiyolojik Analizler İçin Örnek Alımı ve Hazırlanması. Gıda Mikrobiyolojisi. Editör: Osman Erkmen. Efil Yayınevi. Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Tatırım ve tic. Ltd. Şti. s. 465-472 (2010).


Atıf Sayısı :
42


Hakemlikler:

  1. Journal of Dairy Science, 2008.
  2. Journal of Food Engineering, 2011.
Yrd. Doç. Dr. Mutlu Buket AKIN Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Orhan EREN Farklı Oranlarda İnek ve Keçi Sütü Karışımından Üretilen Tuzlu Yoğurtların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi 2002
Fatma ÇEPOĞLU Beyaz Peynir Üretiminde Rekombinat Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması 2005
Aziz KORKMAZ Yağ İçeriği Ayarlanmış Sütlerden Eksopolisakkarit Üreten Kültürlerle Üretilen Stirred Yoğurtların Bazı Özellikleri 2005
Gülcan BATI Yağsız Yoğurt Üretiminde Simplesse ve Maltrin Kullanımının Yoğurtların Kalitesi ve Mikrostrüktürü Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2008