ÖZGEÇMİŞ
 
Ünvan ve isim: Prof.Dr. A. Ferit ATASOY
Doğum yeri ve tarihi: Şefaatli/YOZGAT
İletişim bilgileri:
Tel: 04143183732
Fax: 04143183682
e-mail: fatasoy@harran.edu.tr
Adres: Gıda Mühendisliği Bölümü, Ziraat fakültesi,  
Harran Üniversitesi,   Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa
 
UZMANLIK ALANI:
 
1 Peynir ve yoğurt teknolojisi
2 Tereyağ ve Sadeyağ Teknolojisi
3 Reaksiyon Kinetiği ve Modellemesi
 
 
EĞİTİM DURUMU:
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Süt Teknolojisi Ankara Üniversitesi 2004
Yüksek Lİsans Gıda Mühendisliği Harran Üniversitesi 1999
Lisans Gıda Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994
 
 
AKADEMİK GÖREVLER:
 
Görev Ünvanı Görev yeri Yıl
Prof.    
Assoc. Prof. Harran Üniversitesi, Gıda Müh. 2012
Assoc. Prof. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa M.Y.O. 2010-2012
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa M.Y.O. 2008-2010
Öğr.Gör. Dr. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa M.Y.O. 2004-2008
Öğr.Gör. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa M.Y.O. 1994-2004
 

Lisans
 
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Reaksiyon Kinetiği Proses Kontrol
Süt teknolojisi-I Süt Teknolojisi-II
Gıda Kimyası Gıda Katkı Maddeleri
   
 
 
 
Lisansüstü
 
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği ve Modellemesi-I Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği ve Modellemesi-II
Gıdalarda Raf Ömrü ve Raf Ömrünün Belirlenmesi Proteinlerin Gıda Sistemlerinde İşlevleri
Gıda işletmelerinde Hijyen- Sanitasyon Tasarımları ve Endüstriyel Risk Yönetimi Süt Kolloidlerinin Agregasyonu ve Jelleşmesi
Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi Tereyağ Üretim Teknolojisi
 

Araştırma ve projeler
 
Proje Yürütücüsü ve Diğer Araştırmacılar Proje Konusu Yıllar Sponsor Kuruluş Bütçe (TL)
Proje Yürütücüsü Şanlıurfa Piyasasında Satılan Urfa Peynirlerinin Proteoliz Düzeyi Üzerinde Bir Araştırma 1998 HUBAK  
Proje Yürütücüsü Polisakkarit Üreten Starter Kültür Kullanımı ve Kuru Madde Artırımı ile Aromalı Kefir Üretimi Üzerine Bir Araştırma 2000 HUBAK 137000
Proje Yürütücüsü Kontaminantların Değişik Salamura Konsantrasyonlarındaki Geleneksel Urfa Peynirinde Yaşam Süreleri Üzerine Bir Çalışma 2000 HUBAK 140000
Proje Yürütücüsü Şanlıurfa İlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi ve Sonuçların Hedef Kitleye Yayımı 2001 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projesi  
Proje Yürütücüsü Ultrafiltrasyon Tekniği ile Üretilen Urfa Peynirlerinin Bazı Kalite Özellikleri ve Patojen Mikroorganizmaların Urfa Peynirlerinde Yaşam Süreleri 2002 TUBİTAK  
Proje Yürütücüsü İnek, Koyun ve Keçi Sütünden Yapılan Geleneksel Urfa Peyniri Üzerine Farklı Pastörizasyon Uygulamaları ve Farklı Starter Kullanımının Etkileri 2003 HUBAK 3500
Proje Yürütücüsü Ekstrusiyon ve Emülsiyon Teknikleri ile Koruma Altına Alınan Lactobacillusacidophilusve Bifidobacteriumbifidum’un Salamura Beyaz Peynirlerde Canlı Kalma Sürelerinin ve Son Ürünün Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2006 TUBİTAK  
Proje Yürütücüsü Sodyum Alginat, k-Karragenan ve Gellan Sakızı Kullanılarak Emülsiyon ve Ektrüzyon Yöntemleri ile Kapsüllenmiş Enzimlerin (Proteaz, Lipaz ve Proteaz/Lipaz Karışımı) Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Kullanım Olanaklarının Araştırılması 2009 TUBİTAK  
Proje Yürütücüsü Farklı oranlarda koyun ve keçi sütü karışımlarından üretilen Urfa peynirlerinin özellikleri, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 HUBAK 7995
 

YAYINLAR
 
SCI, SSCI, AHCI indeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1.  Atasoy A. F.,, A. A. Hayaloglu, H. Kırmacı, O. Levent, H. Turkoğlu. Effects of partial substitution of caprine for ovine milk on the volatile compounds of fresh and mature Urfa cheeses. Small Ruminant Research115 (1-3), 113-123.
A2. Akın M.S. , M. B. Güler-Akın, H. A. Kırmacı A.F. Atasoy ve H. Türkoğlu. The Effects of Lipase-Encapsulating carriers on the Accelerated Ripening of kashar cheese. International Journal of Dairy Technology65 (2),243-249 (2012).
A3. Güler-Akın M.B. , M. S. Akın, A.F. Atasoy, H. A. Kırmacı ve L. Eren-Karahan. Accelerated Kashar Cheese Ripening with Encapsulated Lipase and Protease Enzymes. Italian Journal of Food Science, 24, 358-366 (2012).
A4. Atasoy A. F.,“The Effects of Carob Juice Concentrates on The Properties of Yogurt,” International Journal of Dairy Technology62 (2),228-233 (2009).
A5. Atasoy A. F. ve H. Türkoğlu, “Lipolysis in Urfa Cheese Produced from Raw and Pasteurized Goats’ and Cows’ Milk with Mesophilic or Thermophilic Cultures During Ripening,”Food Chemistry115, 71-78 (2009).
A6Atasoy A. F.,“Evaluation of pH Change Kinetics During Different Stages of Kashar Cheese Production from Bovine, Ovine and Caprine Milk,” Journal of Food Processing and Preservation32, 416-428 (2008).
A7Atasoy A. F. ve H. Türkoğlu, “Changes of Composition and Free Fatty Acid Contents of Urfa Cheeses (a White-brinedTurkishCheese) During Ripening:Effects of Heat Treatments and Starter Cultures,” Food Chemistry110, 598-604 (2008).
A8. Atasoy A. F.,“Determination of pH Change Kinetics During Different Stages of Kashar Cheese Manufacturing from Raw and Pasteurized Milk with Addition of Thermophilic, Mesophilic and Mixed Thermophilic Culture,” Journal of Food Process Engineering31, 455-468 (2008).
A9Atasoy, A. F., A. Yetişmeyen.,  H. Türkoğlu ve B. Özer, “Effects of Heat Treatment and Starter Culture on The Properties of Traditional Urfa Cheeses (a White-brined Turkish Cheese) Produced From Bovine Milk,” Food Control, 19, 278-285 (2008).
A10. Yilmaztekin, M., B. H. Özer ve F. Atasoy, “Survival of Lactobacillus acidophilus LA-5 and Bifidobacteriumbifidum BB-02 in White-brined Cheese,”International Journal of Food Sciences and Nutrition, 55 (1), 53-60 (2004).
A11. Özer, B. H., A. F. Atasoy,A. Yetişmeyen ve O. Deveci, “Development of Proteolysis in Ultrafiltered Turkish White-brined Cheese (Urfa Type)-Effect of Brine Concentration,” Milchwissenschaft, 59 (3/4), 146-149 (2004).
A12. Özer, H. B., G. Uraz., E. B. Yilmaz ve A. F. Atasoy, “The Effects of Brine Concentration and Scalding on Survival of Some Pathogens in Urfa Cheese:a Traditional White-brined Turkish Cheese,” International Journal of Food Science and Technology39, 727-735 (2004).
A13. Özer, B. ve F. Atasoy, “Effect of Addition of Amino Acids, Treatment with β-galactosidase and Use of Heat-shocked Cultures on The Acetaldehyde Level in Yoghurt,” International Journal of Dairy Technology55 (4),166-170 (2002).
A14. Özer, B., F. Atasoy ve S. Akın, “Some Properties of Urfa Cheese (a Traditional White-brined Turkish Cheese) Produced from Bovine and Ovine Milks,”International Journal of Dairy Technology55 (2),94-99 (2002).
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
B1Atasoy, A. F., ve H. Türkoğlu, “Şanlıurfa Üretilen ve Satışa Sunulan Sadeyağların (Urfa yağı) Serbest Yağ Asitleri Bileşiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi14 (2), 9-12 (2010).
B2Atasoy, A. F. ve M. S. Akın, “Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi8 (3-4), 9-15 (2004).
B3. Şahan, N., M. S. Akın ve A. F. Atasoy, “Şanlıurfa İlinde Üretilen Yoğurtların Standarda Uygunluğunun Araştırılması”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi”2 (4), 117-126 (1998).
B4. Türkoğlu, H., F. Atasoy ve B. Özer, “Şanlıurfa İlinde Üretilen ve Satışa Sunulan Süt Yoğurt ve Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi7 (3-4), 69-76 (2003).
B5. Atasoy, F. A., H. Türkoğlu ve B. H. Özer, “Şanlıurfa İlinde Üretilen ve Satışa SunulanSüt, Yoğurt ve Urfa Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri”,Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi7 (3-4), 77-83 (2003).
Uluslararası Kongre, Sempozyum, Seminer ve Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
C1. Atasoy, A. F., A. A. Hayaloğlu, H. Türkoğlu, m. Ş. Karakuş, M. Çiçek, “Evaluation of the Composition, Lipolysis, and Volatile Profiles of Traditional Urfa Cheese,” The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Struga-Ohrid, Macedonia, October 24-26, 2013.
C.2. Özer, B. H.,  A. F.Atasoy ve H. Türkoğlu, “Ripening Profile of Urfa Cheese (a Turkish White-brinedCheese) Producedby Traditional Way and by Ultrafiltration Technique,”  IDF Symposium on Cheese:Ripening, Characterization & Technology, Prague, Czech Republic, 2004.
 
Ulusal Kongre, Sempozyum, Seminer ve Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 
D1. Korkmaz, A. ve A. F. Atasoy, “Bisfenol A Maddesinin Süt ve Süt ürünlerinin Ambalajında Kullanımı”, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, 15-16 Kasım 2012.
D2. Atasoy, A. F., “Farklı Tür Sütlerden Kaşar Peyniri Üretimi Sırasında pH Değişiminin Kinetik Modellemesi”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim, 2012.
D3. Atasoy, A. F. ve A. Yetişmeyen,  “Serum Proteinlerinin Mikropartikülasyonu ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı”, 9. Gıda Kongresi, 207-210, Bolu, 2006.
D4. Atasoy, A. F., H. Türkoğlu ve A. Yetişmeyen,  “İnek, Koyun ve Keçi Sütünden Üretilen Urfa Peynir Salamuralarının Bazı Kimyasal Özellikleri”, 9. Gıda Kongresi, 537-540, Bolu, 2006.
D5. Atasoy, F., B. Özer ve H. Türkoğlu, “Çiğ ve Pastörize İnek Sütlerinden Üretilen Geleneksel ve Ultrafiltre Urfa Peynirlerinde Olgunlaşma ve Tekstürel Özellikler”, Gap III. Tarım Kongresi,  55-60, Şanlıurfa, 2003.
D6. Türkoğlu, H., F. Atasoy ve B.Özer, “Urfa Peynirlerinde Patojen Mikroorganizmaların Canlı Kalma Süreleri”, Gap III. Tarım Kongresi, 467-470, Şanlıurfa, 2003.
D7. Özer, H. B., A.F.Atasoy veM. S.Akın, “Pastörizasyon ve Haşlama İşlemlerinin Geleneksel Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri Üzerine Etkileri”, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 517-523, Tekirdağ, 2000.
D8. Özer, B., F.Atasoy ve D.Özer, “İki Aşamalı Fermentasyon ve Starter Kullanımı ile Kefir Üretimi Üzerine Bir Araştırma”, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 354-361, Tekirdağ, 2000.
D9. Atasoy, A. F. ve M. S. Akın, “Peynirlerde Proteoliz ve Önemi”, Gap I. Tarım Kongresi, Cilt I, 263-270, Şanlıurfa, 1999.
 
Yürütmekte Olduğu Lisansüstü çalışmalar
 
Öğrenci ismi Tez Başlığı Yıllar
M. Şükrü KARAKUŞ   2011-2013
Hakan KUŞCU   Devam Ediyor
Aziz KORKMAZ   Devam Ediyor
Mehmet ÇİÇEK   Devam Ediyor