ÖZGEÇMİŞ                                                          
Adı İbrahim Abdülhey
Soyadı HAYOĞLU
Doğum Yeri ve Tarihi Kilis,   1965
Medeni Durumu Evli,  2 çocuk sahibi
 
EĞİTİM DURUMU  
İlk Öğrenim
1970–1975
Hürriyet İlkokulu-Kilis
Orta Öğrenim
1975–1981
İlköğretmen Lisesi-Kilis
Lisans Öğrenimi
1981–1985
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü-Erzurum
 
Yüksek Lisans Öğrenimi
1986–1989
Çukurova Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı-Adana
 
Yüksek Lisans Tez Konusu Karpuzun Meyve Suyu Sanayinde
Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Çalışma
 
Doktora Öğrenimi
1989–1995
Çukurova Üniversitesi   Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı-Adana
 
Doktora Tez Konusu Kesecikli Portaka Suyu Üretim Teknolojisi
 Üzerine Bir Araştırma
 
AKADEMİK DURUMU  
Araştırma Görevlisi
1987-1995
Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı-Adana
(Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Adına)
 
Yrd.Doç.Dr.
1996 –2000
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü-Şanlıurfa
 
Doç.Dr.
2000 – 2007
 
Prof.Dr.
2007 –
 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü-Şanlıurfa
 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü-Şanlıurfa
 
 
İdari Görevler  
Bölüm Başkanlığı 05.01.2001– 07.06.2001
Dekan Yardımcılığı 29.11.2004 – 03.09.2008

Lisans Dersleri
Temel İşlemler I
Temel İşlemler II
Özel Gıdalar Teknolojisi
Meyve – Sebze Ürünleri Teknolojisi
 
Lisansüstü Dersler
Meyve Suyu İşleme Teknolojisi
Reçel Yapım Tekniği
Meyve – Sebzelerin Kurutularak Dayandırılması
Şekerleme Teknolojisi
Gıdaların Duyusal Değerlendirme Yöntemleri
Meyve - Sebzelerin Dondurularak Dayandırılması
Meyve Suyu Durultma Tekniği

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler
Gün Pekmezi Üretim Tekniği ve Bileşimi, HÜBAK  Projesi, 2002.
 ·        Farklı Ambalaj ve Depolama Koşullarının Antepfıstığı Ezmesinin Kalitesi Üzerine Etkisi, HÜBAK  Projesi, 2004.
 ·        Fraklı Oranlarda Kuru Meyve İlavesinin ve Depolama Süresinin Tahin Helvasının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. HÜBAK  Projesi, 2005.
 ·                Sulamanın Antepfıstığında yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi, HÜBAK  Projesi, 2006.
 ·                Krem Yapılı Antepfıstığı Ezmesi Üretiminde Antepfıstığı Miktarının ve Depolama Koşullarının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi. HÜBAK  Projesi, 2009.
 ·        Nar ve Nar Suyunun Lokum Üretiminde Kullanım Olanakları. HÜBAK  Projesi, 2009.

 

MAKALELER

 

 

 • HAYOGLU, I., GAMLİ, O. F.,  2007. Water sorption isotherms of pistachio nut paste. International Journal of Food Science and Technology. 42. 224-227.
 • GAMLİ, O. F.,  HAYOGLU, I., 2007. The effect of the different packaging and storage conditions on the quality of pistachio nut paste. Journal of Food Engineering. 78. 443-448.
 • KOC, A. B., TOY, M., HAYOGLU, I., VARDİN, H. 2007. Solar drying of red peppers: effects of air velocity and product size. Journal of Applied Sciences. 7 (11) 1490-1496.
 • GAMLI,Ö.F., HAYOĞLU, İ., TÜRKOĞLU,H., 2006. Effects of Packaging Material and Storage Conditions on Colour of  Pistachio Nut Paste. International Conference, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region. May 29-31. Sanlıurfa, TURKEY
 • HAYOĞLU, İ., TÜRKOĞLU,H., DİRİK, A., 2006. Evaluation of Hot Red Ground pepper Producing in Sanliurfa Region in Terms of Aflatoxin. International Conference, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region. May 29-31. Sanlıurfa, TURKEY
 • HAYOGLU, İ., DIDIN, M., TURKOGLU, H., FENERCIOGLU, H. 2005. The Effects Of Processing Methods On Some Properties Of Hot Red And Red-Blackish Ground Peppers. Pakistan Journal of Biological Science. 8 (10) 1420-1423.
 • KAYA, C., YILDIZ, M., HAYOĞLU, İ., KOLA, O. 2005. Techniques of Pekmez Production. GAP IV. Agricultural congres 21-23 September 2005. Şanlıurfa.
 • HAYOĞLU, İ., SOYDİNÇ, H., 2003. A Traditional Product for Breakfast, Zahter. GAP III. Agricultural Congres. 02-03 October, 91-94, Şanlıurfa.
 • HAYOĞLU, İ. ve VARDİN, H. 2001. Sensory Evaluation of Fruit Punch Including Watermelon and Pomegranate Juices at Various Levels. Gıda 26 (4) 267-270.
 • HAYOĞLU, İ. 1999. A Study on The Suitability of Cherry Tomatoes Grown in The Harran Plain for Canning. Food Tech. 4 (4) 56-60.   
 • HAYOĞLU, İ., DİDİN, M., FENERCİOĞLU, H. 1998. Suitability of Capparis Grown in Sanliurfa Region for Canning GAP I. Agricultural Congres. 26-28 May, vol.I. 215-222, Şanlıurfa.
 • HAYOĞLU, İ., DİDİN, M., FENERCİOĞLU, H. 1998. Some Properties of Home-Made Orange Syrup and Changes in Composition During Storage. HR.Ü. J. Agric. Fac. 2 (3) 135-140.
 • HAYOĞLU, İ., DİDİN, M. ve FENERCİOĞLU, H. 1997. Suitability of Antep Karası Grape Variety for Peeling and Canning. Gıda 22 (5) 353-357.
 • HAYOĞLU, İ. ve FENERCİOĞLU, H. 1997. A Research on Production of Orange Juice Sacs and Storage . Gıda 22 (1) 43-49.
 •  
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
·        Ali TOKER, Şanlıurfa Yöresi Gün Pekmezlerinin Üretim Tekniğinin Belirlenmesi ve Bazı Fiziksel-Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması. 2002. (Y.Lisans)
 
·        Ömer Faruk GAMLI, Farklı Ambalaj ve Depolama Koşullarının Antepfıstığı Ezmesinin Kalitesi Üzerine Etkisi. 2004. (Y.Lisans)
 
 • ·        Hülya SOYDİNÇ, Fraklı Oranlarda Kuru Meyve İlavesinin ve Depolama Süresinin Tahin Helvasının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 2005. (Y.Lisans)
 
·        Nar ve Nar Suyunun Lokum Üretiminde Kullanım Olanakları. 2009. (Y.Lisans)
 
 
·        Krem Yapılı Antepfıstığı Ezmesi Üretiminde Antepfıstığı Miktarının ve Depolama Koşullarının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi. 2009. (Doktora)