Özgeçmiş  
Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Şerafettin ÇELİK 
Doğum Yeri ve Tarihi: Bismil, 1967 
İletişim Bilgileri: 
Tel: 414 318 3722 
Faks: 
E-mail: scelik69@harran.edu.tr , scelik70@hotmail.com 
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları

  • Fermente süt ürünleri teknolojisi
  • Starter kültür teknolojisi
  • Geleneksel süt ürünleri teknolojisi
  • Gıda kimyası
  • Gıda mikrobiyolojisi

Eğitim Durumu


Derece

Alan

Üniversite/Fakülte

Yıl

Doktora

Gıda Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

1995

Lisans

Gıda Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1991

Akademik Görevler


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

Harran Üniversitesi

2010

Doç. Dr.

Harran Üniversitesi

2004-2010

Yrd. Doç. Dr.

 

 

Araş. Gör. Dr.

Harran Üniversitesi

2000-2008

Araş. Gör.

Atatürk Üniversitesi

1996-2000

Araş. Gör.

Harran Üniversitesi

1992-1996

Kurul / Komisyon Üyeliği

 

Yıl

1

Ziraat Fakültesi Doçent temsilcisi

2006-2009

2

Ziraat Fakültesi Profesör temsilcisi

2011

Aldığı Ödül ve Burslar

 

Konusu ve Nereden Alındığı

Yıl

1

TÜBİTAK yayın teşvik ödülü, 15 adet

2002-2011

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar 

 

Kuruluşun Adı

Yılları

1

 

 

 

Lisans ve Lisansüstü Dersleri


Lisans Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Gıda Mühendisliğine Giriş

Biyoteknoloji

 

Yağ teknolojisi

 

 

Lisansüstü Dersleri


Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Laktik asit fermentasyonu ürünleri teknoloji

Gıda kimyası

Geleneksel peynirler ve üretim teknolojileri

Peyniraltı suyu teknolojisi

Enzim Teknolojisi

Peynir: Fiziği, kimyası ve mikrobiyolojisi

 

 

 
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı

Yılları

Destekleyen Kurum

Proje Bütçesi (TL)

Salih ÖZDEMİR, Şerafettin ÇELİK

Farklı ırklara ait koyun sütü proteinlerinin fraksiyonel yapısı, mayalama özellikleri ve peynir verimine etkisi

1997-2000

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu

 

Salih ÖZDEMİR, Ali Erbili BODUR, Şerafettin ÇELİK

Değişik pastörizasyon normları, salamura sıcaklığı ve olgunlaştırma sürelerinin beyaz peynirin kalitesi üzerine etkisi

1997-2000

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu

 

Salih ÖZDEMİR, Şerafettin ÇELİK, Nurullah DEMİRCİOĞLU

Tatlı ve ekşi peyniraltı suyuna yağsız süt katılarak yapılan lorların muhafaza edilebilme imkanları

1999-2001

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu

 

Salih ÖZDEMİR, Şerafettin ÇELİK, İhsan BAKIRCI

Starter kültür ilavesi ile üretilen tereyağlarında muhafaza süresi boyunca analitik ve duyusal özelliklerde meydana gelen değişmelerin belirlenmesi

1999-2001

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu

 

Salih ÖZDEMİR, Elif DAĞDEMİR, Şerafettin ÇELİK

Farklı kültür preparatları kullanılarak hazırlanan beyaz peynirlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine bir araştırma

2000

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu

 

Şerafettin ÇELİK, Hüseyin TÜRKOĞLU

Geleneksel olarak üretilen örgü peynirinin endüstriyel üretim olanaklarının araştırılması

2002

Harran Üniversitesi, Araştırma Fonu

4.500

Bahri KARLI, Abdulbaki Bilgiç, Şerafettin ÇELİK, Abdulvahit SAYASLAN

Türkiye’de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği,. Yardımcı araştırıcı. 2006-2010

2006-2010

TUBİTAK

97.000

Şerafettin ÇELİK, Hisamettin DURMAZ, Şükran UYSAL

Dil Peyniri Üretiminde Doğal Termofilik Peyniraltı Suyu Kültürünün Kullanım Olanağının Araştırılması

2007-2008

TUBİTAK ile HUBAK

20.000

Şerafettin ÇELİK

Kaşar peyniri üretiminde geleneksel kültür kullanımı üzerine bir araştırma

2010

HÜBAK

8.000

Şerafettin ÇELİK, Gülten ŞENOCAK

Geleneksel starter kültürlerin mikrobiyolojik özellikleri ile bu kültürlerin laktik asit bakteri floralarının tanımlanması ve karakterize edilmesi

2010

HÜBAK

8.000

 

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:

A.1. Bakırcı, I., Çelik, Ş., Ozdemir, C. 2002. The effects of commercial starter cultures and storage temperature on the oxidative stability and diacetyl production in butter. Int. J. Dairy Technol., 55 (4): 177-181.
A.2. Çelik, Ş. 2003. β-Lactoglobulin genetic variants polymorphism in Brown Swiss breed and its association with compositional properties rennet clotting time of milk. Int. Dairy J., 13: 727-731. 
A.3. Dağdemir, E. Çelik, Ş., Ozdemir, S. 2003. The effects of some starter cultures on the properties of Turkish White cheese. Int. J. Dairy Technol., 56 (4): 215-218.
A.4. Çelik, Ş., Ozdemir, S., Bakırcı, İ. 2003. Chemical composition and major minerals of Awassi sheep milk during lactation. Milchwissenschaft, 58 (7/8): 373-375.
A.5. Özdemir, C, Dağdemir, E., Çelik, Ş., Özdemir, S. 2003. An alternative ice cream production for diabetic patients. Milchwissenschaft, 58 (): 164-166.
A.6. Çelik, Ş., Bakırcı, İ. 2003. Some properties of yoghurt produced by adding mulberry pekmez (concentarted juice). Int. J. Dairy Technol., 56 (1): 26-29.
A.7. Çelik, Ş. 2004. The associations of b-Lg genetic variants with the yields and composition of White cheese. Milchwissenschaft, 59 (1/2): 32-34.
A.8. Çelik, Ş., Bakırcı, İ., Ozdemir, S. 2005. Effects of high heat treatment and brine on the quality of Turkish White cheese. Milchwissenschaft, 60 (2): 147-151.
A.9. Çelik, Ş., Bakırcı, İ., Sat, İ. G. 2006. Physicochemical and organoleptical properties of yoghurt with cornelian cherry. Int. J. Food Prop., 9: 401-408.
A.10. Çelik, Y., Bilgiç, A., Karlı, B., Çelik, Ş. 2006. Factors affecting milk consumption pattern in Soutern Anatolian Region: An application of a two-stage econometric model. Die Bodenkultur, 57 (2): 57-64.
A.11. Çelik, Ş., Özdemir, S. 2006. b-Lactoglobulin variants in Awassi and Morkaraman sheep and their association with the composition and rennet clotting time of the milk. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 30: 539-544.
A.12. Çelik, Ş., Türkoğlu, H. 2007. Ripening of traditional Örgü cheese manufactured with raw or pasteurized milk: Composition and biochemical properties. Int. J. Dairy Technol., 60 (4): 253-258.
A.13. Kırnak, H., Doğan, E., Alpaslan, M., Çelik, Ş., Boydak, E., Çopur, O., 2008. Drought stress imposed at different reproductive stages influences growth, yield and seed composition of soybean. The Philipinne Agricultural Scientist, 91 (3) 261–268. 
A.14. Durmaz, H., Çelik, Ş., Aygun, O. 2008. Thermal destruction of Listeria monocytogenes during the manufacture of Künefe, a traditional Turkish dessert. Milchwissenschaft, 63(1): 30-33.
A.15. Çelik, Ş. 2010. Production and evaluation of set-type yogurts with carob bean molasses. Milchwissenschaft, 65 (4): 400-403.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B.1. Çelik, Ş., Bakırcı, İ., 2000. A study on the physical and chemical properties of cookery-type butter. Pak. J. Biol. Sci., 3 (4): 596-598.
B.2. Çelik, Ş., Özdemir, C., Özdemir, S., 2001. Production techniques and some properties of traditional Lavas cheese. O. J. Biol. Sci., 1 (7): 603-605.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 
C.1. Özdemir, S., Çelik, Ş., Demircı, M., Özdemir, C., 1996. Rekombinant sığır büyüme hormonunun ineğin süt verimi, sütün bileşenleri ve mastitis üzerine etkisi. Süt Teknol., 1 (1): 24–27.
C.2. Bakırcı, İ., Çelik, Ş., Özdemir, S., 2000. Erzurum piyasasında tüketime sunulan mutfak tipi tereyağlarının mikrobiyolojik özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 31 (1): 51-55.
C.3. Çelik, Ş., Akgül, A., Boydak, E., 2000. Harran Ovasında denenen yerfıstığı çeşitlerinin tohum ve yağ bileşimi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 31 (2): 121-127.
C.4. Çelik, Ş., Akgül, A., Boydak, E., 2001. Harran Ovasında denenen bazı soya çeşitlerinin tohum ve yağ bileşimi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 32 (4): 469-475.
C.5. Çelik, Ş., Bakırcı, İ., Özdemir, C., Özdemir, S., 2001. Erzurum’da yetiştirilen mandalara ait sütlerin fizikokimyasal özellikleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 32 (1): 77-82.
C.6. Çelik, Ş., Özdemir, S. 2003. Morkaraman ırkı koyun sütlerinin fizikokimyasal özellikleri ve mineral madde içeriğinin laktasyon boyunca değişimi üzerine bir araştırma. Ataturk Univ. Ziraat Fak. Derg. 32(4): 469-475.
C.7. Bakırcı, I., Çelik, Ş., Coşkun, H. 2004. Mezofilik liyofilize kültür kullanılarak üretilen tereyağının bazı özellikleri. Gıda, 29 (2): 131-136.
C.8. Çelik, Y., Karlı, B., Bilgiç, A., Çelik, Ş. 2005. Şanlıurfa ili kentsel alanda tüketicilerin süt tüketim düzeyleri ve süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Derg., 11 (1): 5-12.
C.9. Çelik, Ş., Durmaz, H., Şat, İ. G., Şenocak, G. 2009. Andız pekmezi içeren set tipi yoğurtların bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Gıda 34 (4): 213-218. 
C.10. Çelik, Ş., Uysal, Ş. 2009. Beyaz peynirin bileşim, kalite, mikroflora ve olgunlaşması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40 (1), 135-145. 
C.11. Çelik, Ş., Cankurt, H., Doğan, C. 2010. Safran ilavesinin sade dondurmanın bazı özelliklerine etkisi. Gıda, 35 (1): 33-39.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

D.1. Dağdemir, E., Ozdemir, C., Çelik, Ş., Ozdemir, S. 2004. Determination of some properties caramel, cocoa and coffee flavoured ice cream. Recent Developments in Dairy Science and technology, International Dairy Semposium, May 24-28, Isparta, Turkey, 218-221.
D.2. Ozdemir, C., Ozdemir, S., Demircı, M., Çelik, Ş., Sönmez, İ., 2004. The microbiological, physical and chemical properties of mihaliç cheese. Recent Developments in Dairy Science and technology, International Dairy Semposium, May, 24-28, Isparta, Turkey, 243-246.
D.3. Soran, Ş. G., Çelik. Ş. 2010. Geleneksel bir tatlı: palıza. 1. Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu, 15- 17 Nisan 2010. 791s. Tekirdağ. 
D.4. Hayoğlu, İ., Çelik, Ş., Türkoğlu, H. 2010. Güneydoğunun vazgeçilmezi: Meyan Şerbeti. 1. Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu, 15- 17 Nisan 2010. 1037-1038s. Tekirdağ.
D.5. Özdemir, S., Özdemir, C., Çelik, Ş., Şekerci, P. 2010. Peynir teknolojisinde modern tuzlama teknikleri. . Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu, 15- 17 Nisan 2010. 310-311s. Tekirdağ.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler : 
E.1. Özdemir, C., Özdemir, S., Çelik, Ş., Sert, S., 1998. Oltu yöresinde mahalli olarak üretilen Saç (Tel) peynirinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile mineral madde düzeyi. Geçmişten Geleceğe Oltu Sempozyumu, 1-3 Temmuz 1998. 484-491. Oltu-Erzurum.
E.2. Çelik, Ş., Özdemir, C., Özdemir, S., Sert, S., 1998. Diyarbakır yöresinde tüketime sunulan Salamura Beyaz peynirlerinin mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, 351-360. Tekirdağ.
E.3. Sert, S., Çelik, Ş., Özdemir, C., Çil, Y. M., 1998. Oltu yöresinde mahalli olarak üretilen Saç peynirinin mikrobiyolojik özellikleri. Geçmişten Geleceğe Oltu Sempozyumu, 1-3 Temmuz 1998. 492-497. Oltu-Erzurum.
E.4. Özdemir, S., Çelik, Ş., Özdemir, C., Sert, S., 1998. Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde mahalli olarak üretilen Örgü peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, 154-166. Tekirdağ. 
E.5. Çelik, Ş., Çiftci, M., Özdemir, S., Akbulut., Ö., 1999. Elektroforetik olarak Sığır Sütü proteinlerinin polimorfik yapılarının incelenmesi. I. Ulusal Kromatoğrafi Kongresi, 16-18 Haziran 1999. Kırıkkale.
E.6. Özdemir, S., Demircioğlu, N., Çelik, Ş., Bakırcı, İ., 2000. Erzurum piyasasında tüketilen lorların bazı özellikler. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 524-531. Tekirdağ.
E.7. Özdemir, C., Çelik, Ş., Özdemir, S., Bakırcı, İ., Dönmez, B., 2000. Erzurum ve yöresinde üretilen inek sütlerinin mineral madde düzeyi ve ağır metal varlığı. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 347-353. Tekirdağ.
E.8. Dağdemir, E., Çelik, Ş., Özdemir, S. 2002. Farklı starter kullanılarak yapılan beyaz peynir örneklerinin bazı mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri ile lipoliz değeri. Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, 335-342s.
E.9. Özdemir, C, Çelik, Ş., Dağdemir, E., Özdemir, S. 2002. Diyabet hastaları için alternatif dondurma üretimi üzerine bir araştırma. Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, 107-112s.
E.10. Çelik, Ş., Türkoğlu, H. 2003. Çiğ ve pastörize inek sütü kullanılarak üretilen örgü peynirinin olgunlaşması: bileşim ve biyokimyasal özellikler. GAP III. Tarım Kongresi 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa.
E.11. Özdemir, S., Özdemir, C., Çelik, Ş., Dağdemir, E. 2003. Çarzof civil peynirinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 mayıs 2003, 453-457s, İzmir. 
E.12. Çelik, Ş., Erdoğan, A., Gürses, M. 2005. Geleneksel taze Örgü peynirinden izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması. GAP IV. Tarım Kongresi. 21-23 eylül 2005, 634-637s. Şanlıurfa.
E.13. Çelik, Ş., Türkoğlu, H., Erdoğan, A. 2006. Farklı oranlarda yağ içeren pastörize süt ile yapılan geleneksel örgü peynirinin olgunlaşma periyodu boyunca bileşim ve bazı biyokimyasal özelliklerinin değişimi. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 867-868s. Bolu.
E.14. Çelik, Ş., Uysal, Ş. 2008. Beyaz peynir: Bileşim, kalite, mikroflora ve olgunlaşma. 10. Gıda Kongresi, Erzurum.
E.15. Çelik, S., Durmaz, H., Şat, İ. G., Şenocak. G. 2008. Andız pekmezi içeren set tipi meyveli yoğurtların bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. 10. Gıda Kongresi, Erzurum.
E.16. Çelik, Ş., Soran, G. Ş. 2009. Termofilik peyniraltı suyu kültürü ve yöresel yarı sert peynirlerimizin üretimine uygunluğu, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van. 
E.17. Çelik, Ş., Özdemir, S. 2009. Koyun sütü proteinlerinin fenotipik yapısı, sütün bileşimi ve teknolojik özellikleri ile ilişkisi. 6. Ulusal zootekni bilim kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum. 
E.18. Çelik, Ş., Uysal, Ş., Durmaz, H., Soran, G. Ş. 2009. Termofilik peyniraltı suyu kültürünün teknolojik ve mikrobiyolojik özellikleri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009, Denizli. 
E.19. Karlı, B., Bilgiç, A., Çelik, Ş. 2009. İki basamaklı birden fazla sınırlı bağımlı değişenlerin mikroekonomi alanlarına uygulanışı: Türkiye’de genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketim örneği, 27-29 Mayıs 2009, Erzurum.

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Ş. Uysal Dil peyniri üretiminde doğal termofilik peyniraltı suyu kültürünün kullanım olanağının araştırılması 2006-2008