Özgeçmiş    

                                                                                                             
Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd. Doç. Dr. M. Serdar AKIN
Doğum Yeri ve Tarihi: Zonguldak, 1965             
İletişim Bilgileri: 
Tel: 414 31837/1492
Faks: 414 3183682e-mail: sakin@harran.edu.tr
Posta Adresi:
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa
Uzmanlık Alanları:

1

Süt Teknolojisi

2

Süt Kimyası

3

Süt Mikrobiyolojisi

Eğitim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite/Fakülte

Yıl

Doktora

Gıda Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans

  1. Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Çukurova Üniversitesi

1990

Lisans

  1. Tarım Ürünleri Teknolojisi
  1. Çukurova Üniversitesi

1986

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

 

 

Doç. Dr.

Harran Üniversitesi

2009- Halen

Yrd.Doç. Dr.

  1. Harran Üniversitesi

1997-2009

Araş.Gör.Dr.

  1. Harran Üniversitesi

1996-1997

Araş.Gör.

  1. Çukurova Üniversitesi

1987-1996

Öğr.Gör.

 

 

Okutman

 

 

Uzman

 

 

İdari Görevler:


Görevi

Görev Yeri

Yıl

Fen Bilimleri Enstitüsü. Md.Yrd.

Harran Üniversitesi

1999-2003

MYO Müdürlüğü

Harran Üniversitesi Siverek MYO

2003-2006

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Harran Üniversitesi

2008-Halen

Kurul / Komisyon Üyeliği:

 

Yıl

1

Senato Üyeliği

2003-2006

2

Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Y.Doç. Temsilciliği                  

1999-2002

3

Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Y.Doç. Temsilciliği                  

2007-Halen

4

Ziraat Fak. Yönetim Kurulu Y.Doç. Temsilciliği

2002-2005

5

Fen Bil. Ens. Enstitü Kurulu Üyeliği

1999-2003

6

GAP I. Tarım Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği (Kongre Sekreteri)

1999

7

2000 GAP-Çevre Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği

2000

8

GAP II. Tarım Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği (Kongre Sekreteri)

2001

9

GAP III. Tarım Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği (Kongre Sekreteri)    

2003

10

GAP IV. Tarım Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği

2005

11

Avrupa Birliği Komisyonu Üyeliği  Harran Üni. Ziraat Fak.

2005-Halen

12

Harran Üniversitesi Süt İşt. Tesisi Yönetim Kurulu Üye.

2004-Halen

13

Harran Üniversitesi Ziraat F. Güçlendirme Vakfı Yön. Kuru. Üye.

2000-2001

14

GAP Komisyonu Üyeliği Harran Üni. Ziraat Fak.

1999-Halen

15

Harran Üniversitesi Döner Ser. Satın Alma Komisyonu Üyeliği

1999-2000

16

Harran Üni. Öğrenci Satranç Kulübü Kurucu Öğretim Üyesi         

2002-2003

17

I.GAP Organik Tarım Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği

2009

 
 

Lisans ve Lisansüstü Dersleri

Lisans Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

606505-Süt Teknolojisi

0611617- Gıda Katkı Maddeleri

611701-Şarap Teknolojisi

1701208-Laboratuvar Tekniği

0709117- Gıda Analizi

1701409- Laboratuar Uygulamaları

611311- Gıda Kimyası

 

 

Lisansüstü Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

5110119- İçme Sütü Teknolojisi

5110236Süt Ürünlerinde Analiz Yöntemleri

5110115- Süt Teknolojisinde Kullanılan Starterler

5110216- Süt Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri

5110121- Şarap Teknolojisi

5110220-Gıdalarda Kullanılan Antimikrobiyel Maddeler

5110127- Süt Kimyası ve Biyokimyası

5110226- Gıda Tesislerinin Kuruluş ve Organizasyonu

5110131- Süt Tozu ve Koyulaştırılmış Süt Teknolojisi

 

 
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı

Yılları

Destekleyen Kurum

Proje Bütçesi (TL)

M. Serdar AKIN
Barbaros ÖZER

Ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen Urfa peynirlerinin bazı kalite özellikleri ve Patojen mikroorganizmaların Urfa peynirlerinde yaşam süreleri

2002

TÜBİTAK TARP

 

M. Serdar AKIN, Mutlu B. AKIN

Farklı Sütlerden Üretilen ve Değişik Sıcaklıklarda İnkübe Edilen Probiyotik Yoğurtların Özellikleri

2004

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
M. Serdar AKIN

Yoğurt Dondurması Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

2005

HÜBAK

3.000

M. Serdar AKIN
Mehmet YILDIRAK

Farklı Oranlarda Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei Kullanılarak Üretilen Bio-Yoğurtlarda Canlı Bakteri Sayılarının ve Asetaldehit Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

2005

HÜBAK

3.000

M. Serdar AKIN
Zuhal KIRMACI

Koyun Sütünden Üretilen Beyaz Peynirlerde Yağ İkame Maddeleri Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2006

HÜBAK

3.000

Mutlu B. AKIN,
M. Serdar AKIN
Barbaros ÖZER
H. Avni KIRMACI

Kapsüllenmiş ve Serbest Lactobacillus acidophilusLactobacillus casei ve Lactobacillus rhamnosus’un Dondurmada Canlı Kalma Sürelerinin ve Dondurmanın Duyusal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

2005

TÜBİTAK

15.000

M. Serdar AKIN
Mutlu B. AKIN
Ferit ATASOY
H. Avni KIRMACI
Zuhal KIRMACI

Sodyum Alginat, k-Karragenan ve Gellan Sakızı Kullanılarak Emülsiyon ve Ektrüzyon Yöntemleri ile Kapsüllenmiş Enzimlerin (Proteaz, Lipaz ve Proteaz/Lipaz Karışımı) Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2006

TÜBİTAK

75.000

Mutlu b. AKIN
M. Serdar AKIN
Hasan VARDİN
Leyla EREN

Emülsiyon Tekniği ile Tereyağı İçerisinde Kapsüllenen Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum’un Stirred Tip Meyveli Yoğurtlarda ve In Vitro Koşullarda Canlı Kalma Sürelerinin Araştırılması

2008

TÜBİTAK

20.000

 

 

2008-2010

GAP İDARESİ

100.000

 
 

Yayınlar:


A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:


A1. Özer, B., F, Atasoy and M.S. Akın, "Some properties of Urfa cheese (a traditional white-brined Turkish cheese) produced from bovine and ovine milks",International” Journal of Dairy Technology. Vol: 55 (2) 94-99 (2002).
A2. Akın, M.S. and M. B. Güler-Akın. "Effect of Different Incubation, Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio Yogurt",Italian Journal of Food Science. Vol: 12 (1) 67-74 (2005).
A3. Özer, D., S. Akın and B. Özer, "Effect of Inulin and Lactulose on Survival of Lactobacillus Acidophilus LA-5 and Bifidobacterium Bifidum BB-02 in Acidophilus­ Bifidus Yoghurt", Food Science and Technology International. Vol:11 (1) 19-24 (2005).
A4. Akın, M.S. "Effects of inulin and different sugar levels on viability of probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics of probiotic fermented ice­cream", Milchwissenschaft, Vol:60 (3) 297-301 (2005).
A5. Güler-Akın, M. B., Akın, M. S. “Effects of Cysteine and Different Incubation Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio-yogurt Made from Goat’s Milk”, Food Chemistry 100 (2): 788-793 (2007).
A6. M.B. Akın, M. S. Akın, Z. Kırmacı. "Effects of Inulin and Sugar Levels on the Viability of Yogurt and Probiotic Bacteria and the Physical and Sensory Characteristics in Probiotic Ice-Cream". Food Chemistry. 104 (1) : 93-99 (2007)
A7. Akın M. B. , Akın, M. S., Korkmaz, A. “Influence Of Different Exopolysaccharide-Producing Strains On The Physicochemical, Sensory And Syneresis Characteristics Of Reduced-Fat Stirred Yoghurt”, Int. J. Dairy Technology 62 (3):422-430 (2009).
 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


B1. 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


C1.  Konar, A., M.S. Akın, N. Şahan ve M. Güven, "Laktasyon Döneminde İvesi Koyun Sütü Bileşiminde Değişmeler". Doğa-Tr.J. of Agriculture and Forestry, 15: 958-967 (1991).
C2.Konar, A. ve M.S. Akın, "İnek, Keçi ve Koyun Sütlerinden Üretilen Dondurmaların Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Bazı Özelliklerinin Saptanması Üzerine Karşılaştırmalı ­Bir Araştırma", Doğa-Tr.J. of Agriculture and Forestry, 16: 711-720 (1992).
C3. Akın, M. ve A. Konar, " Laktasyon Boyunca, Keçi Sütü Bileşiminde Değişikler". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (4) 197-212. 1995.
C4.Şahan, N. ve M.S. Akın, "Peynirde Tuz ve Tuzlama Yöntemleri". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (4) 58-67.1996.
C5.Güven, M., A. Konar ve M.S. Akın, "Edam Peynirlerinin Proteoliz Düzeyleri Üzerine Farklı Ambalaj Materyali ve Olgunlaşma Süresinin Etkileri" Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (4) 1-10. 1997.
C6.Güven, M., ve M.S. Akın, "Farklı Oranlarda Süttozu İlave Edilerek Üretilen Dondurmaların Fiziksel ve Duyusal Özellikleri". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi  ­Dergisi, 12 (4) 11-20. 1997.
C7. Akın, M.S. ve A. Konar, "İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve 15 Gün Süre İle Depolanan Sade Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (4) 1-8. 1997.
C8.Şahan, N., M.S. Akın ve A.F. Atasoy, " Şanlıurfa İlinde Üretilen Yoğurtların Standarda Uygunluğunun Araştırılması" Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (4) 117-126. 1998.
C9. Şahan, N., M.S. Akın ve A. Konar, "Adana'da Satılan Meyveli Yoğurtların Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Depolama Süresinin Etkisi",Doğa-Tr.J. of Agriculture and Forestry, 23 (1): 73-80(1999).
C10. Akın, M.S. ve A. Konar, “İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve 15 Gün Süre ile Depolanan Meyveli/Aromalı Yoğurtların Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Doğa- Tr.J. of Agriculture and Forestry, 23 (3): 557-567 (1999).
C11. Akın, M.S. ve A. Konar, “İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve 15 Gün Süre ile Depolanan Meyveli/Aromalı Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Gıda Dergisi. 26: (2) 121-126 (2001).
C12.Atasoy, A.F. ve M.S.Akın, "Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", HR.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,8 (3/4) :9-15 (2004).
C13. Akın, M. S., Güler-Akın, M. B. Physical And Sensory Characteristics of Reduced Fat Yog-Ice Cream as Influenced By Fat Replacers. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(3): 23-30 (2009).

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


D1. Konar, A., N. Şahan, M.S. Akın ve A. Kleeberger, "Investigation on the possibilities of H202 Usage for Prevention of Deteriotion of Raw Milks Produced in the Çukurova Region of Turkey".III.FORSCHUNGSKOLLOQUIUM der UNIVERSITATSPARTNERSCHAFT ÇUKUROVA-HOHENHEIM,Kurzfassungen, 15-16, Adana. 1990.
D2. Şahan. N., M.S. Akın, and B. Özer, "Mineral Contents and Energy Values of Unripened Urfa Cheeses", Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology. 12-16 October 2000Ankara/TURKEY. 46 p. 2000.
D3. Akın, M. B., O. Eren, and S. Akın, "The Properties of Salted Yoghurt Produced from Various Mixtures of Cow's and Goat's Milks", International Dairy Semposium "Recent Developments in Dairy Science and Technology" 24-28 May 2004Isparta TURKEY. 186-190, 2004.
D4. Akın,M.S., Z. KIRMACI, H.A. Kırmacı, M.B. Akın, “Investigation of Fat Replacers in the Use of White Pickled Cheese Produced From Sheep Milk”. 5th IDF Symposiumon Cheese Ripening (in pres). March 9-13 2008, Bern/Switzerland.
D5. Akın,M.B., M.S. Akın, “Production Method of Cara Cheese”. 5th IDF Symposiumon Cheese Ripening (in pres). March 9-13 2008, Bern/Switzerland.

D6. Güler-AkınM. B.,  Akın, M. S.,  Konar, A. “Effects of Milk type and Packaging Material on the some properties of Cara Cheese”. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 51-53. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.
D7. Akın,M. S.,  Güler-Akın, M. B., Dölek, P. “Adıyaman Şuji Peynirlerinin Kimyasal Ve Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 268-270. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.
D8. Dölek, P., Akın , M. B. , Akın, M. S., Kırmacı, H. A. Geleneksel olarak Üretilen Adıyaman peynirli Helva. The First International symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. P. 300-301. 15-17 April 2010. Tekirdağ, TURKEY.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :


E1. Fenercioğlu H., İ. Hayoğlu, A. Altan, T. Cabaroğlu, S. Özer, A. Canbaş, H. Erten, A. Konar, M.S. Akın, N. Şahan, C. Yağmur, H. Erten, "Çukurova 'da Gıda Sanayi ve Beslenme Sorunları", Çukurova I. Tarım Kongresi, Ayrı Basım, 1-60. Adana. 1991.
E2. Akın, M.S. ve A. Konar, "İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve 15 Gün Süre ile Depolanan Sade Yoğurtların Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu, 170-176, Ankara.1997,
E3. Akın, M. ve N. Şahan, "Şanlıurfa’da Üretilen Taze Urfa Peynirlerinin Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", V.Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Geleneksel Süt Ürünleri). 282-296. Tekirdağ.1998.
E4. Şahan, N., I. Var ve M.S. Akın, "Taze Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması", V.Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu(Geleneksel Süt Ürünleri). 315-327. Tekirdağ.1998.
E5.Şahan, N., I. Var ve M.S. Akın, "Olgunlaştırılmış Urfa Peynirlerinde Mikrobiyolojik Bir Çalışma", Gıda Mühendisliği Kongresi. 337-346. Gaziantep. 1998.
E6.Özer, H.B. ve M.S. Akın, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Endüstrisinin Mevcut Durumu", GAP I. Tarım Kongresi. 207-214. Şanlıurfa. 1999.
E7.Atasoy, A.F. ve M.S. Akın, "Peynirlerde Proteoliz ve Önemi", GAP I. Tarım Kongresi. 26-28 Mayıs 1999. 263-270. Şanlıurfa. 1999.       
E8.Özer, D. ve M.S. Akın, "Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Prebiyotikler", VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri).273-278. Tekirdağ. 2000.
E9.Özer, B., A.F. Atasoy ve M.S. Akın, "Pastörizasyon ve Haşlama İşlemlerinin Geleneksel Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri Üzerine Etkileri", VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri). 517-523. Tekirdağ. 2000.
E10. Akın, M.B., S. Akın ve F. Çepoğlu, "Peynir Üretiminde Rekombinant Kimozin Kullanımı. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu", 315-319, İzmir.2003.
E11. Akın, M. B. ve S. Akın, "Eksopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Süt Teknolojisinde Kullanımları", GAP III. Tarım Kongresi, 47-53. Şanlıurfa. 2003.
E12. Akın, S., M.B. Akın, M. B. ve F. Çepoğlu, "Isıl İşlem ve Depolamanın UHT Sütün Özelliklerine Etkisi", GAP III. Tarım Kongresi, 431-435, Şanlıurfa. 2003.
E13. Akın, M. B., O. Eren ve S. Akın, "Farklı Oranlarda İnek/Keçi Sütü Karışımından Üretilen Tuzlu Yoğurtların Bazı Özellikleri", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.219­-224, Van. 2004.
E14. Akın, S., M.B. Akın, Z. Kırmacı, H.A. Kırmacı ve M. Abbasoğlu, "Siverek'te Üretilen Taze ve Olgunlaştırılmış Siverek Peynirlerinin Yapılışı ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 348-353. Van. 2004.
E15. Akın,M.S., M.B.Akın. “Farklı Oranlarda İnülin ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkileri” Türkiye 10.Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (687-690) (2008).
E16. Akın,M.S., M.B.Akın, H.A.Kırmacı. “Farklı Oranlarda İnülin ve Maltrin İlavesinin Probiyotik Yoğurt Dondurmalarının Canlı Yoğurt ve Probiyotik Bakteri Sayılarına Etkileri” Türkiye 10.Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs 2008, (691-694) (2008).

F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :


F1.

G. Diğer yayınlar


G1. Konar, A., M.S. Akın, ve N. Şahan, "Çiğ Süt, Pastörize ve Sterilize Süt Nedir? Hangisi ve Neden Tercih Edilmelidir". Çiftçi Dergisi, 3 (17) 21-25.1990
G2.Konar, A., N. Şahan, ve M.S. Akın, "Dondurma Nedir?" Çiftçi Dergisi, 3 (19) 18-20. 1990.
G3.Konar, A., N. Şahan, ve M.S. Akın, "Yoğurt Nedir, Tarihçesi, Yapımı, Besin Değeri ve Diğer Bazı Özellikleri". Çiftçi Dergisi, 3 (19) 25-28. 1990.
G4.Konar, A., M.S. Akın, ve Şahan, N. ve M. Güven, "Hem Peynir Suyundan Yararlanmaya ve Hem de Çevreyi Korumaya Ne Dersiniz".Çiftçi Dergisi, 3(20-21) 17-20.1990.
G5.Konar, A., N. Şahan, ve M.S. Akın, "Beyaz Peynir Üretim Tekniği". Çiftçi  Dergisi, 4 (26-27) 32-33. 1991.


Atıf Sayısı :


87

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
 

Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Ferit ATASOY Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1999
Dilek ÖZER Acidophilus-Bifidus (AB) Yoğurtları Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Laktuloz ve İnulin'in Etkileri 2001
Zuhal KIRMACI Koyun Sütünden Üretilen Beyaz Peynirlerde Yağ İkame Maddeleri Kullanım Olanaklarının Araştırılması 2006
Leyla EREN Sodyum Alginat İçerisinde KapsüllenenLactobacillus acidophilusBifidobacterium bifidum’un Stirred Tip Meyveli Yoğurtlarda ve In Vitro Koşullarda Canlı Kalma Sürelerinin Araştırılması Devam ediyor
Mehmet YILDIRAK Farklı Lif Uzunluğu Ve Oranlarının Depolama Süresince Yağı Azaltılmış Probiyotik Yoğurtların Özellikleri Üzerine Etkisi Devam ediyor