Özgeçmiş 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd.Doç. Dr. A. Sabri ÜNSAL 
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1961
İletişim Bilgileri: 
Tel: 
Faks: 
e-mail: asabri@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları: Ekmek teknolojisi, bulgur işleme teknolojisi, öğütme teknolojisi

 Eğitim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite/Fakülte

Yıl

Doktora

Gıda Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1985-1993

Yüksek Lisans

 

 

 

Lisans

Süt Ve Gıda Teknolojisi

Atatürk Üniversitesi

1979-1984

 Akademik Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

 

 

Doç. Dr.

 

 

Yrd. Doç. Dr.

Harran Üniversitesi

1993-

Araş.Gör. Dr.

Harran Üniversitesi

1993

Araş.Gör.

Harran Üniversitesi

1984-1993

 Kurul / Komisyon Üyeliği:

 

Yıl

1

Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl. Staj Komisyonu Üyeliği
Ziraat Fak. Sportif Faaliyetler Komisyonu Başkanlığı
Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl. Alt Yapı Geliştirme Komisyonu Üyeliği

2000-
1995-2009
2005-2007

 
 

Lisans ve Lisansüstü Dersleri


Lisans Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Genel Mikrobiyoloji (Gıda).  
Mikrobiyoloji (Ziraat Mühendisliği).  
Tahıl İşleme Teknolojisi (Siverek MYO). 

Diyet Ve Fonksiyonel Gıdalar (Gıda)  
Organik Kimya (Gıda).  
Organik Kimya (Zootekni)
Beslenme (Gıda)
Tahıl İşleme Teknolojisi (Gıda)
Genel Mikrobiyoloji (Zootekni)
Genel Mikrobiyoloji (Bitki Koruma)
Hububat Ürünleri Teknolojisi (Gıda). 

Lisansüstü Dersleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Öğütme Tekn
Ekmek Tekn

Toplumda Beslenme Sorunları

 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı

Yılları

Destekleyen Kurum

Proje Bütçesi (TL)

Yrd.Doç.Dr. A.Sabri ÜNSAL

Yrd.Doç.Dr. Nefise ÜNSAL

Şanlıurfa Koşullarında Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi İle Beslenme Verim İlişkilerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar

1993
2001

T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

 

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
A1. ÖZKAYA, B., ÖZKAYA, H., EREN, N., ÜNSAL, A.S., KÖKSEL, H., 1999. Effects of Wheat Maturation Stage And Cooking Method on Physical And Chemical Properties of Firiks. Food Chemistry, 66 : 97-102.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
C1. AK,B.E. ,ÜNSAL,A.S., 1993. Antepfıstığı Meyvesinin Bileşimi ve Besin    Değeri. HRÜ.Ziraat Fakültesi Dergisi 4(1):68-78
ÜNSAL,A.S., CANBAŞ,A.,ÖZKAYA,H.,1995. Azotlu Gübrenin Değişik    Uygulama  Zamanlarının  Bazı Önemli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin   Fiziksel Özelliklerine Etkisi. HRÜ.Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):164-184
ÜNSAL,A.S., CANBAŞ,A.,ÖZKAYA,H.,1995. Azotlu Gübrenin Değişik    Uygulama Zamanlarının Bazı Önemli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin   Kimyasal Özelliklerine Etkisi. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):185-202.
GÜVEN, M., ÜNSAL,A.S.,1997. Gıdalarda Toksik  Maddeler ve Etkileri.   HRÜ.Ziraat  Fakültesi Dergisi 1(4):9-18.
ÖZKAYA ,B., ÖZKAYA ,H., ÜNSAL, A.S., 1998 . Değişik Tarla Bitkilerinden Sonra Ekilen  Bazı Mercimek Çeşitlerinin Pişme Kaliteleri ve Kimyasal  Özellikleri.II. Bazı Vitamin ve Mineral  Madde Miktarları. Gıda Teknolojisi Dergisi 3(6): 64-70.
KÖTEN, M., ÜNSAL, S.2006. ŞANLIURFA YÖRESINE ÖZGÜ TIRNAKLI VE AÇIK(LAVAŞ) EKMEKLERIN BAZI KIMYASAL BILEŞIMLERININ BELIRLENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA. HR.Ü.ZIR.FAK. DERGISI, 10(34): 57-62.
KÖTEN, M., ÜNSAL, S. 2007. ŞANLIURFA YÖRESINE ÖZGÜ TIRNAKLI VE AÇIK EKMEKLERIN GELENEKSEL ÜRETIM YÖNTEMLERI. GIDA, 32(2): 81-85.

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 KÖTEN,M., ATLI, A., ÜNSAL,A.S. 2008. SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF FLOURS USED FOR BAKLAVA. ICC INTERNATİONAL CONFERENCE BOSPHORUS 2008, P.118., İSTANBUL,TURKEY.   ISBN 978-9944-0519-0-3.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. ÜNSAL, A.S., CANBAŞ, A., ÖZKAYA, H., 1999. Azotlu Gübrenin Değişik          Uygulama Zamanlarının Bazı Önemli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin   Farinogram ve Ekstensogram  Özelliklerine  Etkisi.  GAP  1. Tarım  Kongresi, 1. Cilt s. 239-247, Şanlıurfa.
KÖTEN,M., ÜNSAL, A.S., 2004. Ş.URFA YÖRESINE ÖZGÜ GELENEKSEL DÜZ, TIRNAKLI VE AÇIK EKMEKLERIN ÜRETIM YÖNTEMLERI, GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, s. 250-253, 23-24 EYLÜL VAN. ISBN 975-395-785-8.
ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M., ATLI, A., 2009. ŞANLIURFA YÖRESİNE ÖZGÜ BİR TATLI ŞILLIK. II.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU 27-29 MAYIS 2009, VAN, 200-203.
ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M., 2009. ŞANLIURFANIN GELENEKSEL ÇORBASI "ŞÖŞBEREK". II.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 27-29 MAYIS 2009, VAN, 550-553.
ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M., 2009. Külünçe. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Van, 312-314.

 

F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
F1. KÖTEN,M., ÜNSAL,A.S., ATLI,A.,2010. MARDİNİN GELENEKSEL YEMEĞİ "SEMBUSEK". THE 1ST INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON "TRADİTİONAL FOODS FROM ADRİATİC TO CAUCASUS, APRİL, 15-17, TEKİRDAĞ/TURKEY, 969-970.
KÖTEN,M., ÜNSAL,A.S., ATLI,A.,2010. İkliçe. The 1ST International Symposium On "Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, April, 15-17, Tekirdağ/TURKEY, 515-517.
KÖTEN,M., ÜNSAL,A.S., ATLI,A.,2010. Gaziantep Köy Kahkesi. The 1ST International Symposium On "Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, April, 15-17, Tekirdağ/TURKEY, 522-523.

 

G. Diğer yayınlar
G1. ÜNSAL, A.S., KÖTEN, M. 2009. ŞANLIURFA YÖRESİNE ÖZGÜ TIRNAKLI (DÜZ) EKMEKLERDE BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, II.BİLİMSEL ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, ŞANLIURFA, S.33.