Özgeçmiş
Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Çağım AKBULUT 
Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum, 1982
İletişim Bilgileri: 
Tel: 414/318 3729 
Faks: 
e-mail: cagim@harran.edu.tr 
Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı ,Gıda Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa
 
Uzmanlık Alanları:
1 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
2 Gıda Reolojisi
3 Gıda Kimyası
 
Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Gıda Bilimi University of Wisconsin- Madison 2012
Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2007
Lisans Gıda Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004
 
Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Dr. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2012-
 
Aldığı Ödül ve Burslar: 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1 Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Bursu 2006
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum
Araştırıcı Development/Validation of Alternative Methods for Rapid Sodium Testing in Cheese 2012 Dairy Management Inc., USA
Araştırıcı Texture Improvement in Blended and Reformed Lowfat Cheese 2008 Dairy Management Inc., USA
Araştırıcı Samsun’un Bafra Kızılırmak Deltası’ndaki Manda Sütlerinin Mozarella Peyniri Yapımına Uygunluğu ve Üretim Aşamalarının Standardizasyonu 2006 TÜBİTAK
 
 

Yayınlar:


A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:


A1. Akbulut, C., Govindasamy-Lucey, S., Lucey, J.A., Jaeggi, J.J., Johnson, M.E. (2011). Impact of grating size on the texture and melting properties of reformed non-fat cheese. Milchwissenshaft – Milk Science International, 66 (2), 169-172. 
A2. Yazici, F. and Akbulut, C. (2007). Impact of whey pH at drainage on the physicochemical , sensory, and functional properties of mozzarella cheese made from buffalo milk. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(24), 9993-10000.

 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


B1. 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


C1.  

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


D1. Akbulut, C., S. Govindasamy-Lucey, J.A. Lucey, J.J. Jaeggi, and M.E. Johnson. Impact of grating and reforming on the texture of low fat/nonfat cheese. 2009 ADSA Annual Meeting, Montreal/CANADA. J. Dairy Sci. Vol. 92, E-Suppl. 1. p.363.
D2. Akbulut, C., and J.A. Lucey. Impact of reforming on low-fat cheese texture as influenced by pH. 2011 ADSA Annual Meeting, New Orleans, LA/USA. J. Dairy Sci. Vol. 94, E-Suppl. 1. p.711.
D3. Akbulut, C., and J.A. Lucey. Impact of different types of emulsifiers on the reformability of grated cheese. 2012 ADSA Annual Meeting, Phoenix, AZ/USA.
 J. Dairy Sci. Vol. 95, Suppl. 2. p.166.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :


E1. Akbulut, Ç. ve F., Yazıcı. Bafra Kızılırmak Deltasında Elde Edilen Manda Sütlerinin Değerlendirilmesi ve Deltadaki Ekolojik Dengeyi Korumada Önemi. Samsun Sempozyumu 2011, Samsun/TÜRKİYE


F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :


F1.

G. Diğer yayınlar


G1. 


Atıf Sayısı :    2