HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2020-2021 LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI
 
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fizik I 500101 Z 4 2 5 6
Matematik I 500102 Z 4 0 4 6
Temel Bilgi Teknolojileri 500104 Z 2 1 2,5 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 500105 Z 2 0 2 1
Türk Dili I 500106 Z 2 0 2 1
Yabancı Dil I 500107 Z 2 0 2 1
Ölçme Bilgisi I 200510101 Z 3 1 3,5 6
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim 200510102 Z 2 1 2,5 6
TOPLAM     21 5 23,5 30
 
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fizik II 500201 Z 4 2 5 6
Matematik II 500202 Z 4 0 4 6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 500205 Z 2 0 2 1
Türk Dili II 500206 Z 2 0 2 1
Yabancı Dil II 500207 Z 2 0 2 1
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması 200510201 Z 3 3 4,5 7
Lineer Cebir 200510202 Z 3 0 3 4
Trigonometri [bkz.1] 200510203 Z 3 0 3 4
TOPLAM     23 5 25,5 30
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
İstatistik 500301 Z 3 0 3 4
Konum Ölçmeleri 200510301 Z 3 0 3 4
Diferansiyel Denklemler 200510302 Z 2 1 2,5 4
Veri Tabanı Yönetimi 200510303 Z 3 0 3 4
Bilgisayar Programlama I 200510304 Z 2 1 2,5 3
Sayısal Çözümleme [bkz.2] 200510305 Z 3 0 3 4
Kartografya I [bkz.3] 200510306 Z 3 0 3 4
Çevre Tarihi  200510307 Z 2 0 2 3
TOPLAM     21 2 22 30
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Yükseklik Ölçmeleri 200510401 Z 3 0 3 5
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 200510402 Z 2 1 2,5 5
Bilgisayar Programlama II 200510403 Z 3 0 3 3
Kadastro ve Arazi Yönetimi 200510404 Z 3 0 3 3
Sayısal Görüntü İşleme  200510405 Z 3 0 3 4
Kartografya II [bkz.3] 200510406 Z 3 0 3 4
İstatistik Uygulamaları  200510407 Z 3 0 3 4
Seçmeli Ders I   S 2 0 2 2
TOPLAM     22 1 22,5 30
 
Seçmeli Ders I            
Girişimcilik 200510408 S 2 0 2 2
Bilim Tarihi 200510409 S 2 0 2 2
Fotoğrafçılık 200510410 S 2 0 2 2
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 200510411 S 2 0 2 2
Güzel Sanatlar 200510412 S 2 0 2 2
İlk Yardım 200510413 S 2 0 2 2
Etkili Sunum Teknikleri 200510414 S 2 0 2 2
Mesleki İngilizce 200510415 S 2 0 2 2
             
BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fotogrametri I 200510501 Z 3 0 3 5
Jeodezi I 200510502 Z 3 0 3 5
Dengeleme Hesabı I 200510503 Z 3 0 3 5
Coğrafi Bilgi Sistemleri [bkz.4] 200510504 Z 3 0 3 5
İmar Bilgisi [bkz.5] 200510505 Z 3 0 3 4
Yol Bilgisi [bkz.6] 200510506 Z 3 0 3 3
Seçmeli Ders II   S 3 0 3 3
TOPLAM     21 0 21 30
 
Seçmeli Ders II            
Taşınmaz Mal Değerlemesi [bkz.7] 200510507 S 3 0 3 3
Jeodezide Koordinat Sistemleri 200510508 S 3 0 3 3
Fotogrametrik Rölöve Alımı 200510509 S 3 0 3 3
Kamulaştırma Tekniği 200510510 S 3 0 3 3
 
ALTINCI YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fotogrametri II  200510601 Z 3 0 3 4
Jeodezi II 200510602 Z 3 0 3 5
Dengeleme Hesabı II  200510603 Z 3 0 3 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 200510604 Z 3 1 3,5 4
Mühendislik Ölçmeleri 200510605 Z 3 0 3 3
Proje Yönetimi 200510606 Z 3 0 3 3
Seçmeli Ders III   S 3 0 3 3
Arazi Çalışması [bkz.8] 200510607 Z 1 3 2,5 4
TOPLAM     22 4 24 30
 
Seçmeli Ders III            
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri 200510608 S 3 0 3 3
Deformasyon Ölçülerinin Analizi 200510609 S 3 0 3 3
CBS’de Özel Uygulamalar 200510610 S 3 0 3 3
Arazi Toplulaştırması 200510611 S 3 0 3 3
 
YEDİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Uzaktan Algılama 200510701 Z 3 0 3 5
Taşınmaz Hukuku 200510702 Z 3 0 3 5
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri 200510703 Z 2 2 3 5
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları 200510704 Z 2 1 2,5 5
İHA ile Harita Üretimi 200510705 Z 2 0 2 4
Seçmeli Ders IV   S 3 1 3,5 6
TOPLAM     15 4 17 30
 
Seçmeli Ders IV            
Fotogrametri Uygulamaları 200510706 S 3 1 3,5 6
İmar Bilgisi Uygulaması 200510707 S 3 1 3,5 6
Jeodezi Uygulaması 200510708 S 3 1 3,5 6
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 200510709 S 3 1 3,5 6
Kartografik Harita Üretim Uygulaması 200510710 S 3 1 3,5 6
 
SEKİZİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Bitirme Projesi 200510801 Z 0 2 1 6
Seçmeli Ders V   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VI   S 3 1 3,5 6
Seçmeli Ders VII   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VIII   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders IX   S 3 0 3 6
TOPLAM     15 3 18 30
             
Seçmeli Ders V            
Jeodezik Astronomi 200510802 S 3 0 3 4
Endüstri Ölçmeleri 200510803 S 3 0 3 4
Mekansal İstatistik 200510804 S 3 0 3 4
Akademik Yazım Tekniği 200510805 S 3 0 3 4
Uzaktan Algılamada Makine Öğrenimi 200510806 S 3 0 3 4
3 Boyutlu Şehir Modelleme 200510807 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VI            
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları 200510808 S 3 1 3,5 6
Yol Bilgisi Uygulaması 200510809 S 3 1 3,5 6
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması 200510810 S 3 1 3,5 6
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması 200510811 S 3 1 3,5 6
GNSS Uygulamaları 200510812 S 3 1 3,5 6
Web CBS ve Kartografya Uygulaması 200510813 S 3 1 4 6
Seçmeli Ders VII            
Madencilik Ölçmeleri 200510814 S 3 0 3 4
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları 200510815 S 3 0 3 4
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü 200510816 S 3 0 3 4
Mesleki Mevzuat Bilgisi 200510817 S 3 0 3 4
CBS'de Programlama 200510818 S 3 0 3 4
Mekansal Veri Madenciliği 200510819 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VIII            
Endüstriyel Fotogrametri 200510820 S 3 0 3 4
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 200510821 S 3 0 3 4
Şehir ve Bölge Planlama 200510822 S 3 0 3 4
Plaka Tektoniği 200510823 S 3 0 3 4
Aplikasyon 200510824 S 3 0 3 4
CBS'de Veri Modelleri 200510825 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders IX            
İş Hukuku 200510826 S 3 0 3 6
İş Sağlığı ve Güvenliği 200510827 S 3 0 3 6
Mühendislik Ekonomisi 200510828 S 3 0 3 6
İnsan Kaynakları Yönetimi 200510829 S 3 0 3 6
Mühendislik Etiği 200510830 S 3 0 3 6
             
2021 ve sonrası girişli öğrenciler için Önkoşullu Ders Listesi için tıklayınız.
[1] 2018-2019 öğretim planında 3. YY da yer alan 180510303 kodlu Trigonometri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 2. YY da yer alan 200510203 kodlu Trigonometri dersine yapılacaktır.
[2] 2018-2019 öğretim planında 2. YY da yer alan 180510203 kodlu Sayısal Çözümleme dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510305 kodlu Sayısal Çözümleme dersine yapılacaktır.
[3] 2018-2019 öğretim planında 4. YY da yer alan 180510405 kodlu Kartografya dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510306 kodlu Kartografya-1 veya 4. YY da yer alan 200510406 kodlu Kartografya-2 dersine yapılacaktır.
[4] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersine yapılacaktır.
[5] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510505 kodlu İmar Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510505 kodlu İmar Bilgisi dersine yapılacaktır.
[6] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510508 kodlu Yol Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510506 kodlu Yol Bilgisi dersine yapılacaktır.
[7] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510506 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510507 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersine yapılacaktır.
[8] 120 saat Arazi Çalışması yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarından sonra, bölüm kurulu kararıyla 15 iş günü staj karşılığında yapılabilir.
* Bu öğretim planı 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır.
** Yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenci ve öngörülemeyen durumlar için intibaklar bölüm kurulu kararıyla yapılır. 
*** Staj çalışması 45 iş günü olarak yapılır.
**** 2018-2019 öğretim planında 6. YY da yer alan 180510611 kodlu İHA ile Harita Üretimi dersini alan öğrenciler 2020-2021 öğretim planında 8. YY da yer alan 200510820 kodlu Endüstriyel Fotogrametri dersini alacaklardır (Derslerin bu şekilde seçilmesinin sebebi 2019-2020 bahar yarıyılında yeni öğretim planına zamanında geçilememesidir).

KISAYOLLAR
  

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99