HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fizik I 0500101 Z 4 2 6 6
Matematik I 0500102 Z 4 0 4 6
Temel Bilgi Teknolojileri 0500104 Z 2 1 3 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0500105 Z 2 0 2 1
Türk Dili I 0500106 Z 2 0 2 1
Yabancı Dil I 0500107 Z 2 0 2 1
Ölçme Bilgisi I 180510101 Z 3 1 4 6
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim* 180510102 Z 2 1 3 6
TOPLAM     21 5 26 30
 
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fizik II 0500201 Z 4 2 6 6
Matematik II 0500202 Z 4 0 4 6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0500205 Z 2 0 2 1
Türk Dili II 0500206 Z 2 0 2 1
Yabancı Dil II 0500207 Z 2 0 2 1
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması** 180510201 Z 3 3 6 7
Lineer Cebir 180510202 Z 3 0 3 4
Sayısal Çözümleme 180510203 Z 3 0 3 4
TOPLAM     20 5 25 30
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
İstatistik 0500301 Z 3 0 3 4
Konum Ölçmeleri 180510301 Z 3 0 3 4
Diferansiyel Denklemler 180510302 Z 2 1 3 4
Trigonometri 180510303 Z 3 0 3 4
Veri Tabanı Yönetimi 180510304 Z 3 0 3 4
Bilgisayar Programlama I 180510305 Z 2 1 3 3
TOPLAM     16 2 18 23
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Yükseklik Ölçmeleri 180510401 Z 3 0 3 5
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 180510402 Z 2 1 3 5
Bilgisayar Programlama II 180510403 Z 3 0 3 3
Kadastro ve Arazi Yönetimi 180510404 Z 3 0 3 3
Kartografya 180510405 Z 4 0 4 4
Seçmeli Ders I   S 2 0 2 2
TOPLAM     17 1 18 22
 
Seçmeli Ders I            
Girişimcilik 180510407 S 2 0 2 2
Bilim Tarihi 180510408 S 2 0 2 2
Fotoğrafçılık 180510409 S 2 0 2 2
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 180510410 S 2 0 2 2
Güzel Sanatlar 180510412 S 2 0 2 2
İlk Yardım 180510413 S 2 0 2 2
Etkili Sunum Teknikleri 180510411 S 2 0 2 2
Mesleki İngilizce 180510414 S 2 0 2 2
             
YAZ YARIYILI (ZORUNLU YAZ STAJI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN)
STAJ 45 İŞ GÜNÜ       15**
**15 AKTS’nin 7’si 3. yarıyıla kalan 8 AKTS’si ise 4. Yarıyıla eklenecektir.
 
BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fotogrametri I 180510501 Z 3 0 3 5
Jeodezi I 180510502 Z 3 0 3 5
Dengeleme Hesabı I 180510503 Z 3 0 3 5
Coğrafi Bilgi Sistemleri 180510504 Z 3 0 3 4
İmar Bilgisi 180510505 Z 3 0 3 3
Taşınmaz Mal Değerlemesi 180510506 Z 3 0 3 3
Seçmeli Ders II   S 3 0 3 3
TOPLAM     21 0 21 28
 
Seçmeli Ders II            
Yol Bilgisi 180510508 S 3 0 3 3
Jeodezide Koordinat Sistemleri 180510509 S 3 0 3 3
Deformasyon Ölçülerinin Analizi 180510510 S 3 0 3 3
Kamulaştırma Tekniği 180510511 S 3 0 3 3
 
ALTINCI YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Fotogrametri II 180510601 Z 3 0 3 5
Jeodezi II 180510602 Z 3 0 3 5
Dengeleme Hesabı II 180510603 Z 3 0 3 5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 180510604 Z 3 1 4 4
Mühendislik Ölçmeleri 180510605 Z 3 0 3 3
Proje Yönetimi 180510606 Z 3 0 3 3
Seçmeli Ders III   S 3 0 3 3
TOPLAM     21 1 22 28
 
Seçmeli Ders III            
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri 180510608 S 3 0 3 3
Fotogrametrik Rölöve Alımı 180510609 S 3 0 3 3
CBS’de Özel Uygulamalar 180510610 S 3 0 3 3
İHA ile Harita Üretimi 180510611 S 3 0 3 3
 
YAZ YARIYILI (ZORUNLU YAZ STAJI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN)
ARAZİ ÇALIŞMASI 120 SAAT         4*
*4 AKTS’nin 2’si 5. yarıyıla kalan 2 AKTS’si ise 6. Yarıyıla eklenecektir.
 
YEDİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Uzaktan Algılama 180510701 Z 3 0 3 5
Gayrimenkul Mevzuatı 180510702 Z 3 0 3 5
Sayısal Görüntü İşleme 180510703 Z 2 0 2 4
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri 180510704 Z 2 2 4 5
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları 180510705 Z 2 1 3 5
Seçmeli Ders IV   S 3 1 4 6
TOPLAM     15 4 19 30
 
Seçmeli Ders IV            
Fotogrametri Uygulamaları 180510706 S 3 1 4 6
İmar Bilgisi Uygulaması 180510707 S 3 1 4 6
Jeodezi Uygulaması 180510708 S 3 1 4 6
Uzaktan Algılama Uygulamaları 180510709 S 3 1 4 6
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 180510710 S 3 1 4 6
Kartografik Harita Üretim Uygulaması 180510711 S 3 1 4 6
 
SEKİZİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS
Bitirme Projesi 180510801 Z 0 2 2 6
Seçmeli Ders V   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VI   S 3 1 4 6
Seçmeli Ders VII   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VIII   S 3 0 3 4
Seçmeli Ders IX   S 3 0 3 6
TOPLAM     15 3 18 30
             
Seçmeli Ders V            
Jeodezik Astronomi 180510802 S 3 0 3 4
Endüstri Ölçmeleri 180510803 S 3 0 3 4
Mekansal İstatistik 180510804 S 3 0 3 4
Akademik Yazım Tekniği 180510805 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VI            
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları 180510806 S 3 1 4 6
Yol Bilgisi Uygulaması 180510807 S 3 1 4 6
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması 180510808 S 3 1 4 6
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması 180510809 S 3 1 4 6
GNSS Uygulamaları 180510810 S 3 1 4 6
Seçmeli Ders VII            
Madencilik Ölçmeleri 180510811 S 3 0 3 4
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları 180510812 S 3 0 3 4
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü 180510813 S 3 0 3 4
Mesleki Mevzuat Bilgisi 180510814 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders VIII            
Endüstriyel Fotogrametri 180510815 S 3 0 3 4
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 180510816 S 3 0 3 4
Şehir ve Bölge Planlama 180510817 S 3 0 3 4
Plaka Tektoniği 180510818 S 3 0 3 4
Mekansal Veri Madenciliği 180510819 S 3 0 3 4
Aplikasyon 180510820 S 3 0 3 4
Seçmeli Ders IX            
İş Hukuku 180510821 S 3 0 3 6
İş Sağlığı ve Güvenliği 180510822 S 3 0 3 6
Mühendislik Ekonomisi 180510823 S 3 0 3 6
İnsan Kaynakları Yönetimi 180510824 S 3 0 3 6
Mühendislik Etiği 180510825 S 3 0 3 6
 
Bu müfredat 2018-2019 yarıyılından itibaren bütün öğrenciler için uygulanacaktır
* Girişimcilik, Bilim Tarihi ve Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum seçmeli derslerinden kalanlar bu dersi alacaklardır
** Ölçme Bilgisi II dersinden kalan öğrenciler bu dersi alabileceklerdir.
*** 2017-18 öğretim yılında Kimya dersinden kalan öğrenciler tekrar bu dersi alacaklardır
**** 2017-18 öğretim yılında Alet Bilgisi dersinden kalan öğrenciler için bu ders tekrar açılacaktır

BAĞLANTILAR

  

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1687
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

Faks
0414 318 37 99