HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Doç.Dr. Hülya KARATAŞ
 
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Selma KAHRAMAN
 
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Fatma ERSİN           
 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Fatma KORUK
 
Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Arzu TİMUÇİN
 
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Derya TÜLÜCE
 
Hemşirelik Programı
Öğr. Gör.Dr. Abdullah Taşkın
Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK
Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği