Prof. Dr. Zehra YILMAZ    
Bölüm Başkanı  
Dahili: 3200  
zehrayilmaz@harran.edu.tr
       
Dr. Öğretim Üyesi Fatma ERSİN Dr. Öğretim Üyesi Selma KAHRAMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı
Dahili: 2483 Dahili: 1189
fatmaersin1@gmail.com skahraman1308@gmail.com

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği