DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Ömer ÖZDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Müslüme TUTAR (ÖYP)

DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL  (Anabilim Dalı Başkanı)

DİN PSİKOLOJİSİ
Arş. Gör. Nuriman KARAYİĞİT (ÖYP) 

DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Celil ABUZER (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma ÇAKMAK
Arş. Gör. Orhan AYAZ
Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ (ÖYP)

DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma ÇAKMAK (Anabilim Dalı Başkanı)

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
-
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Sami ŞEKEROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Cevher ŞULUL 
Arş. Gör. Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK (ÖYP)

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR