Yaz Okulu Takvimi
10-12 Temmuz 2023 Başvuruların (Online) Alınması (Öğrencilerin DersSeçimi) 
13 Temmuz 2023 Ders Programları ve sınav takvimleri fakültemizin sayfasında ilan edilecektir.
14-16 Temmuz 2023 Yaz Okulu Ücretlerinin Yatırılması
14-17 Temmuz 2023 Danışman ders kayıt onayı
17 Temmuz 2023 Derslerin Başlaması

2022-2023 Yaz Okulu Uygulama Esasları
1- Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 15 (on beş) olması gerekir.
2- Yaz okulunda ara sınıf öğrencileri en fazla 20 AKTS, son sınıf öğrencileri en fazla 30 AKTS karşılığı ders alabilir.
3- Yaz okulunda, Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen üstten ders alma şartını sağlayan öğrenciler, bir üst sınıftan ders alabilirler.
4- Harran Üniversitesinin İlahiyat Fakültesinde yaz okulu dersi açılmadığı takdirde, öğrenciler kredi/AKTS veya haftalık ders saatinin eşit veya yüksek olması ve dekanlığın dersi içerik yönünden uygun bulması kaydıyla, ilgili dersin yaz okulunun açıldığı diğer Üniversitelerden ders alabilirler. Ancak öğrencilerimizin yaz okulundan ders alacağı yükseköğretim kurumunun taban puanının fakültemizin taban puanına eşit ya da daha yüksek olması gerekmektedir.
5- Öğrencilerin, diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ile ilgili formu, danışmanına ve Dekan Yardımcısına imzalatmaları şarttır.
6- Yaz okulunda, ikinci öğretime kayıtlı öğrenciler, normal öğretimde açılan derse kayıt yaptırabilirler.
7- Bir öğretim elemanı en fazla 4 (dört) ders açabilir.
8- Sadece uygulamadan oluşan dersler, iki yarıyıl süreli dersler ve bitirme ödevi/projeleri yaz okulunda açılmaz.
9- Yaz okulunun süresi, derslerin başlama tarihinden itibaren yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en az 4 (dört) en fazla 7 (yedi) hafta olacak şekilde birimler tarafından belirlenir.
10- Yönerge ve usul esaslara uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından alınıp başarılan derslerin 2023- 2024 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başlamadan önce Üniversitemiz aracılığıyla fakültemize bildirilmesi gerekir. Zamanında bildirilmeyen notlar nedeniyle oluşacak durumlar ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.
11- Yaz okulunda açılması kesinleşen dersler 13 Temmuz 2023 tarihinde Öğrenci İşler Daire Başkanlığımız web sitesinde açıklanacaktır. Ön kayıtlar sonrası kesinleşen derslerde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin danışmanları ile iletişime geçip ders ekleme-çıkarmaişlemlerini yapabilirler.

- HRÜ İALHİYAT FAKÜLTESİ 2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ...

- HRÜ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ FARKLI ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...
 
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47