İlahiyat programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak, eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 15-16 Şubat 2019 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce oluşturulan ve YÖKAK (YÖK Akreditasyon Kurulu)’ın da eğitim desteği verdiği  İAA (İlahiyat Akreditasyon Ajansı) Kütahya’da “İlahiyat Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı” düzenlemiştir. Çalıştaya Fakültemizi temsilen Dr.Öğr.Üyesi Sami Şekeroğlu hocamız katıldı.

 

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR