Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik fakültemizi ziyaret etti. Ziyarette, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Celil Abuzar, fakültemizin geçmişten günümüze geldiği nokta, mevcut durum, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğretim elemanları tarafından yürütülen projeler hakkında brifing vermiştir. Ardından, Rektörümüz tarafından başlatılan ve Üniversitenin dünyaya açılan yüzü olması hususunda, “Çalışma Grupları” adı altında geliştirilecek projeler hakkında fakültemizin bölüm ve anabilim dalı başkanları bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda, Harran Üniversitesinin Şanlıurfa, bölge ve ülke sorunlarına çözüm üretme noktasında harekete geçmesi hedeflenmektedir.BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR