Misyon

Bir taraftan bilimsel etkinliklerle ilim dünyasına ve insana katkı sağlamak ve toplumun alanımızla ilgili taleplerini karşılamak, diğer taraftan da bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, milli ve ahlaki değerlere bağlı, sorumluluk duygusunu haiz, farklılıklara saygılı öğretmenler, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir. 

Vizyon

İlahiyat ilimlerinde akademik talepler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda manevi mirasını dikkate alarak akıl ve bilimin ışığında araştırmalar yapan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki, meselelerde İslami ve insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili, saygın bir kurum olmaktır.

                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47