I. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203105 Kur’an Okuma ve Tecvid I 0 4 2 3
203110 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
203118 Tefsir Tarihi 2 0 2 3
203119 Hadis Tarihi 2 0 2 3
203120 Siyer-i Nebi 2 0 2 3
203121 Din Psikolojisi I 2 0 2 3
203122 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
203116 Arapça Dilbilgisi 2 0 2 3
203109 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 0 2 2
203108 Türk Dili I 2 0 2 2
203117 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM 20 4 22 30
 
  II. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203203 Kur’an Okuma ve Tecvid II 0 4 2 3
203218 Tefsir Usulü 2 0 2 3
203219 Hadis Usulü 2 0 2 3
203224 Eğitim Bilimlerine Giriş(Seçmeli) 2 0 2 3
203221 İslam Tarihi I 2 0 2 3
203225 Eğitim Psikolojisi(Seçmeli) 2 0 2 3
203223 Din Musikisi 2 0 2 3
203216 Arapça Metin Okuma 2 0 2 3
203208 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2
203207 Türk Dili II 2 0 2 2
203217 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM 20 4 22 30
 
 
                                                                                                           
  III. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203302 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 3
203317 Arap Dili ve Belağati I 2 0 2 3
203324 Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203319 Hadis I 2 0 2 3
203320 Fıkıh Usulü I 2 0 2 3
203309 Mantık 2 0 2 3
203316 İslam Tarihi II 2 0 2 3
203321 Kelam Tarihi 2 0 2 3
203322 Din Sosyolojisi I 2 0 2 3
203323 Osmanlıca 2 0 2 3
  TOPLAM 20 0 20 30
 
  IV. YARIYIL        

KOD
DERSLER T U K AKTS
203413 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 3
203420 Arap Dili ve Belağati II 2 0 2 3
203421 Tefsir II 2 0 2 3
203422 Hadis II 2 0 2 3
203423 Fıkıh Usulü II 0 2 1 4
203424 Kelam I 2 0 2 3
203425 Din Sosyolojisi II 2 0 2 2
203429 Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme (Seçmeli)
2 0 2 3
203428 Felsefeye Giriş 2 0 2 2
203427 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
203419 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
  TOPLAM 20 2 21 30
 
 
                                                                                                            
  V. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203507 Dinler Tarihi I 2 0 2 2
203535 Kur’an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
203536 Tefsir III 2 0 2 3
203537 Hadis III 2 0 2 3
203538 Fıkıh I 2 0 2 3
203544 Din Eğitimi 2 0 2 3
203539 Kelam II 2 0 2 3
203525 Tasavvuf I 2 0 2 3
203541 İslam Felsefesi I 2 0 2 2
203542 İslam Medeniyeti 2 0 2 2
203526 Ana Akım İslam (Seç.) 2 0 2 3
  TOPLAM 22 0 22 30
  Seçmeli Dersler
203543 Dini Musiki Formları I (Seç.) 2 0 2 3
203521 Ebru I (Seçmeli) 2 0 2 3
203522 Hüsnü Hat I (Seçmeli) 2 0 2 3
203514 Tarih Usulü ve Tenkidi (Seçmeli) 2 0 2 3
203528 Günümüz Tefsir Problemleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203529 Mukayeseli Hukuk (Seçmeli) 2 0 2 3
203531 Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203534 İslam Kurumları Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
 
  VI. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203649 Öğretim Teknoloji ve Mataryel Tasarımı (Seçmeli) 2 2 3 3
203631 Tasavvuf II 2 0 2 3
203643 Fıkıh II 2 0 2 3
203644 İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi 2 0 2 3
203645 İtikadi İslam Mezhepleri I 2 0 2 3
203642 Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 3
203646 Tefsir IV 2 0 2 3
203647 Hadis IV 2 0 2 3
203648 Kelam III 2 0 2 3
20650 Eğitimde Program Geliştirme (Seçmeli) 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 21 30
203628 Hüsnü Hat II (Seçmeli) 2 0 2 3
203627 Ebru II (Seçmeli) 2 0 2 3
203634 Hadis Tenkidi (Seçmeli) 2 0 2 3
203639 Osmanlı Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
203640 Paleografi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
                                                                                                               
  VII. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203754 Özel Öğretim Yöntemleri (Seçmeli) 2 2 3 3
203744 İslam Felsefesi II 2 0 2 3
203705 Din Felsefesi I 2 0 2 3
203748 İtikadi İslam Mezhepleri II 2 0 2 3
203751 Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 3
203752 Fıkıh III 2 0 2 3
203753 Rehberlik (Seçmeli) 2 0 2 3
203742 Kur’an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 3
203735 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 3
203734 Kelam Metinleri 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 21 30
  Seçmeli Dersler        
203740 Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi
(Seçmeli)
2 0 2 3
203746 Seçme Tarih Metinleri (Seçmeli) 2 0 2 3
203747 Kur’an’da Ana Konular (Seçmeli) 2 0 2 3
203749 Hadisleri Anlama ve Yorumlama
Usulü (Seçmeli)
2 0 2 3
203750 Küreselleşme ve Din (Seçmeli) 2 0 2 3
203737 Medya Arapçası (Seçmeli) 2 0 2 3
203736 Günümüz Tasavvuf Akımları
(Seçmeli)
2 0 2 3
203733 Kur’an’a Modern Yaklaşımlar
(Seçmeli)
2 0 2 3
203738 Sosyal Bilimler Metodolojisi (Seçmeli) 2 0 2 3
203725 Yabancı Dilde Dini Metinler I
(Seçmeli)
2 0 2 3
203739 Türk Düşünce Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
  VIII. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203844 İslam Ahlak Esasları 2 0 2 4
203804 Din Felsefesi II 2 0 2 4
203840 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve
İletişim
2 0 2 3
203846 Öğretmenlik Uygulaması
(Seçmeli)
2 6 5 4
203847 Sınıf Yönetimi (Seçmeli) 2 0 2 3
203812 Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
203838 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 3
203841 Fıkıh IV 2 0 2 3
203834 Siyer Metinleri 2 0 2 3
  TOPLAM 18 6 21 30
  Seçmeli Dersler        
203842 Sosyal Değişme ve Din (Seçmeli) 2 0 2 3
203839 Kur’an Meali II (Seçmeli) 2 0 2 3
203843 Çağdaş Tefsir Metinleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203830 Kur’an Arkeolojisi (Seçmeli) 2 0 2 3
203831 Hadis Şerhleri (Seçmeli) 2 0 2 3
203832 Günümüz Hadis Çalışmaları
(Seçmeli)
2 0 2 3
203833 İslam Hukukuna Çağdaş
Yaklaşımlar (Seçmeli)
2 0 2 3
203814 Çağdaş İslam Akımları (Seçmeli) 2 0 2 3
203821 Yabancı Dilde Dini Metinler II
(Seçmeli)
2 0 2 3
203816 Türk Cumhuriyetleri Tarihi
(Seçmeli)
2 0 2 3
203835 Tarih Felsefesi (Seçmeli) 2 0 2 3
203845 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA