I. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203105 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 2 3 3
203110 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
203118 Tefsir Tarihi 2 0 2 3
203119 Hadis Tarihi 2 0 2 3
203120 Siyer-i Nebi 2 0 2 3
203121 Din Psikolojisi I 2 0 2 3
203122 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
203116 Arapça Dilbilgisi 2 0 2 3
203109 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 0 2 2
203108 Türk Dili I 2 0 2 2
203117 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM 20 4 22 30
 
  II. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203203 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 2 3 3
203218 Tefsir Usulü 2 0 2 3
203219 Hadis Usulü 2 0 2 3
203224 Eğitim Bilimlerine Giriş(Seçmeli) 2 0 2 3
203221 İslam Tarihi I 2 0 2 3
203225 Eğitim Psikolojisi(Seçmeli) 2 0 2 3
203223 Din Musikisi 2 0 2 3
203216 Arapça Metin Okuma 2 0 2 3
203208 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2
203207 Türk Dili II 2 0 2 2
203217 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM 20 4 22 30
 
 
                                                                                                           
  III. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203302 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 3
203317 Arap Dili ve Belağati I 2 0 2 3
203324 Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203319 Hadis I 2 0 2 3
203320 Fıkıh Usulü I 2 0 2 3
203309 Mantık 2 0 2 3
203316 İslam Tarihi II 2 0 2 3
203321 Kelam Tarihi 2 0 2 3
203322 Din Sosyolojisi I 2 0 2 3
203323 Osmanlıca 2 0 2 3
  TOPLAM 20 0 20 30
 
  IV. YARIYIL        

KOD
DERSLER T U K AKTS
203413 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 3
203420 Arap Dili ve Belağati II 2 0 2 3
203421 Tefsir II 2 0 2 3
203422 Hadis II 2 0 2 3
203423 Fıkıh Usulü II 0 2 1 4
203424 Kelam I 2 0 2 3
203425 Din Sosyolojisi II 2 0 2 2
203429 Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme (Seçmeli)
2 0 2 3
203428 Felsefeye Giriş 2 0 2 2
203427 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
203419 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
  TOPLAM 20 2 21 30
 
 
                                                                                                            
  V. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203507 Dinler Tarihi I 2 0 2 2
203535 Kur’an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
203536 Tefsir III 2 0 2 3
203537 Hadis III 2 0 2 3
203538 Fıkıh I 2 0 2 3
203544 Din Eğitimi 2 0 2 3
203539 Kelam II 2 0 2 3
203525 Tasavvuf I 2 0 2 3
203541 İslam Felsefesi I 2 0 2 2
203542 İslam Medeniyeti 2 0 2 2
203526 Ana Akım İslam (Seç.) 2 0 2 3
  TOPLAM 22 0 22 30
  Seçmeli Dersler
203543 Dini Musiki Formları I (Seç.) 2 0 2 3
203521 Ebru I (Seçmeli) 2 0 2 3
203522 Hüsnü Hat I (Seçmeli) 2 0 2 3
203514 Tarih Usulü ve Tenkidi (Seçmeli) 2 0 2 3
203528 Günümüz Tefsir Problemleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203529 Mukayeseli Hukuk (Seçmeli) 2 0 2 3
203531 Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203534 İslam Kurumları Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
 
  VI. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203649 Öğretim Teknoloji ve Mataryel Tasarımı (Seçmeli) 2 2 3 3
203631 Tasavvuf II 2 0 2 3
203643 Fıkıh II 2 0 2 3
203644 İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi 2 0 2 3
203645 İtikadi İslam Mezhepleri I 2 0 2 3
203642 Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 3
203646 Tefsir IV 2 0 2 3
203647 Hadis IV 2 0 2 3
203648 Kelam III 2 0 2 3
20650 Eğitimde Program Geliştirme (Seçmeli) 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 21 30
203628 Hüsnü Hat II (Seçmeli) 2 0 2 3
203627 Ebru II (Seçmeli) 2 0 2 3
203634 Hadis Tenkidi (Seçmeli) 2 0 2 3
203639 Osmanlı Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
203640 Paleografi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
                                                                                                               
  VII. YARIYIL        
KOD DERSLER T U K AKTS
203754 Özel Öğretim Yöntemleri (Seçmeli) 2 2 3 3
203744 İslam Felsefesi II 2 0 2 3
203705 Din Felsefesi I 2 0 2 3
203748 İtikadi İslam Mezhepleri II 2 0 2 3
203751 Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 3
203752 Fıkıh III 2 0 2 3
203753 Rehberlik (Seçmeli) 2 0 2 3
203742 Kur’an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 3
203735 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 3
203734 Kelam Metinleri 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 21 30
  Seçmeli Dersler        
203740 Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi
(Seçmeli)
2 0 2 3
203746 Seçme Tarih Metinleri (Seçmeli) 2 0 2 3
203747 Kur’an’da Ana Konular (Seçmeli) 2 0 2 3
203749 Hadisleri Anlama ve Yorumlama
Usulü (Seçmeli)
2 0 2 3
203750 Küreselleşme ve Din (Seçmeli) 2 0 2 3
203737 Medya Arapçası (Seçmeli) 2 0 2 3
203736 Günümüz Tasavvuf Akımları
(Seçmeli)
2 0 2 3
203733 Kur’an’a Modern Yaklaşımlar
(Seçmeli)
2 0 2 3
203738 Sosyal Bilimler Metodolojisi (Seçmeli) 2 0 2 3
203725 Yabancı Dilde Dini Metinler I
(Seçmeli)
2 0 2 3
203739 Türk Düşünce Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
 
  VIII. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203844 İslam Ahlak Esasları 2 0 2 4
203804 Din Felsefesi II 2 0 2 4
203840 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve
İletişim
2 0 2 3
203846 Öğretmenlik Uygulaması
(Seçmeli)
2 6 5 4
203847 Sınıf Yönetimi (Seçmeli) 2 0 2 3
203812 Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
203838 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 3
203841 Fıkıh IV 2 0 2 3
203834 Siyer Metinleri 2 0 2 3
  TOPLAM 18 6 21 30
  Seçmeli Dersler        
203842 Sosyal Değişme ve Din (Seçmeli) 2 0 2 3
203839 Kur’an Meali II (Seçmeli) 2 0 2 3
203843 Çağdaş Tefsir Metinleri
(Seçmeli)
2 0 2 3
203830 Kur’an Arkeolojisi (Seçmeli) 2 0 2 3
203831 Hadis Şerhleri (Seçmeli) 2 0 2 3
203832 Günümüz Hadis Çalışmaları
(Seçmeli)
2 0 2 3
203833 İslam Hukukuna Çağdaş
Yaklaşımlar (Seçmeli)
2 0 2 3
203814 Çağdaş İslam Akımları (Seçmeli) 2 0 2 3
203821 Yabancı Dilde Dini Metinler II
(Seçmeli)
2 0 2 3
203816 Türk Cumhuriyetleri Tarihi
(Seçmeli)
2 0 2 3
203835 Tarih Felsefesi (Seçmeli) 2 0 2 3
203845 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Program Çıktıları
1. İlahiyat alanının temel meselelerini bilir ve ilgili kavramlarını açıklar.
2. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimlerinin genel teori ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
3. İlahiyat temel alanında grup çalışması yapma, disiplinler arası çalışma ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır.
4. Bireysel farklılıkları dikkate alarak uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri muhataplara sunar.
5. Geleneksel bilgiyle güncel yaklaşımları harmanlayarak analiz ve sentez yöntemiyle elde ettiği verileri İlahiyat alanıyla ilgili sorunların çözümünde kullanır.
6. Bireysel ve toplumsal nitelikli dini sorunların çözümlerini raporlandırır ve paylaşır.
7. Arapça dini metinleri kaynaklarından orta düzeyde okuyup anlayabilecek dil becerisine sahip olur.
8. Yaptığı çalışmalarda temel insan haklarına, bilimsel ve etik değerlere saygı gösterir.
9. İlahiyat alanı ile ilgili çalışmalarında bilgi teknolojilerini kullanır.
10. Aldığı eğitim ve öğretime uygun olarak mesleğini temsil edebilme duygusu ve bilinciyle hareket eder.
 
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47