Fotograf
 
 Adı Soyadı  E-Posta /  Dahili Telefon Google Scholar
Hesabı
 Orcıd Id Yök Akademik Erişim Linki Web of Science Researcher Id
 Prof. Dr.
 Abdulvahap     YILDIZ
 avahap@harran.edu.tr
          3500
                
 Prof. Dr.
 Atilla   YARGICI
 yargici@harran.edu.tr
         1035
                   
 Prof. Dr.   Celil   ABUZAR  celilebuzer@harran.edu.tr
         3450/3495
                  
 Prof. Dr.   Hüseyin   AKPINAR  hakpinar@harran.edu.tr
         1003
                 
 Prof. Dr. 
 Mahmut
 ÖZTÜRK
mahmutozturk@harran.edu.tr
             3509
 Prof. Dr.   Mustafa   EKİNCİ  mekinci@harran.edu.tr
             3503
                  
 Prof. Dr. 
 Recep 
 ÇİĞDEM
 recep@harran.edu.tr
              1731
                
 Doç. Dr.
 Abdurrahim 
 ARSLAN
 abdurrahimarslan@harran.edu.tr
             3512
              
 Doç. Dr. 
 Ahmet 
 GÜNDÜZ
 gunduzahmet@harran.edu.tr
             3498
               
 Doç. Dr. 
 Ali 
 TENİK
 alitenik@harran.edu.tr
             1030
               
 Doç. Dr. 
 Cevher 
 ŞULUL
 cevhersulul@harran.edu.tr
            3521
               
 Doç. Dr.
 Fatma 
 ÇAKMAK
 fatmacakmak@harran.edu.tr
             1400
            
 Doç. Dr. 
 Gül
 GÜLER
 gulguler@harran.edu.tr
             3516
               
 Doç. Dr. 
 Kadri 
 ÖNEMLİ
 konemli@harran.edu.tr
            1278
               
 Doç. Dr.
 M. Latif
 ALTUN
 mlatif7263@harran.edu.tr          
 Doç. Dr.
 Ömer 
 SABUNCU
 omersabuncu@harran.edu.tr
          3520
              
 Doç. Dr.
 Veysel 
 KASAR
 vkasar@harran.edu.tr
           1011
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 Abdullah
 KARTAL
 abdullahkartal@harran.edu.tr
           3452/1001
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 Ahmet 
 KÜTÜKOĞLU
 ahmetkutukoğlu@harran.edu.tr
           3519
                
 Dr. Öğr. Üyesi
 A. Zakaria
 TEVFİK
 dr.ah.zak@harran.edu.tr
            1009
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 M. Askeri
 KÜÇÜKKAYA
 askeri@harran.edu.tr
            1048
                
 Dr. Öğr. Üyesi
 M. Emin 
 ÇİFTÇİ
 mhtemin71@harran.edu.tr
            1002
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 Emine   BAĞMANCI
 dedeogluemine@harran.edu.tr
             3514
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 M. Fatih   KAYAN
 mehmetfatihkayan@harran.edu.tr
             3508

 
       
Dr. Öğr. Üyesi   Mustafa   Hamurlu mustafahamurli@harran.edu.tr
            1749
Dr. Öğr. Üyesi 
 Orhan
 AYAZ
 orhanayaz@harran.edu.tr
            1020
            
 Dr. Öğr. Üyesi
 Ömer 
 ÖZDEMİR
 omerozdemir@harran.edu.tr
            1714  
               
 Dr. Öğr. Üyesi
 Ramazan 
 SHAİKHOMER
 ramadan.omer@harran.edu.tr
           1009
               
Dr. Öğr. Üyesi  Rıdvan BULUT ridvanbulut@harran.edu.tr       
 Dr. Öğr. Üyesi
 Sami ŞEKEROĞLU
 samisekeroglu@harran.edu.tr              
Dr. Öğr. Üyesi Selim 
YILMAZ
     s.yilmaz@harran.edu.tr
                 3451/1036
        
 Öğr. Gör. Dr. 
 Numan 
 KARAGÖZ
numan_karagoz@harran.edu.tr
          3496
Öğr. Görevlisi 
Adem MİDİLLİ
 ademmidilli@harran.edu.tr
           1730
             
  Öğr. Görevlisi
Ahmet KILIÇ
 
 Öğr. Görevlisi  Enes  BOZTEPELİ   enoztepeliharran.edu.tr
           3490
             
 Öğr. Görevlisi
 M. Haşim 
 AKSU 
 siraziaksu@harran.edu.tr
           1013
               
 Öğr. Görevlisi
 Kadir ALPEREN
  kalperen@harran.edu.tr
           1049
               
Öğr. Görevlisi
 M. Said DİLEK
 mustafadilek@harran.edu.tr
            3502
            
Arş. Gör. Dr. 
 İbrahim AKÇA
 ibrahimakca@harran.edu.tr
          1937
          
Arş. Gör. Dr. 
 Nuriman 
 KARAYİĞİT ULU
nurimankarayigit@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr.
 Rukiye KARDAŞ YALÇIN
 rukiyekardas@harran.edu.tr
        1739
       
 Arş. Görevlisi
 Abdulbaki
 ÇİFTÇİ
 abdulbakic@harran.edu.tr
            2371
                
 Arş. Görevlisi
 Coşkun 
 BORSBUĞA
 coskunborsbuga@harran.edu.tr
            1348
               
 Arş. Görevlisi Fatih AKYOLCU  fatihakyolcu@harran.edu.tr
           1938
            
Arş.Görevlisi 
Fatma UYANIKOĞLU
 fuyanikoglu@harran.edu.tr
             1735
 Arş. Görevlisi
 Havva İslam
 ÇELİK
 islam_havva@harran.edu.tr
           1713
               
 Arş. Görevlisi
 Mahmut
 SABUNCU
 m.sabuncu@harran.edu.tr
          1734
               
 Arş. Görevlisi
 Müslime 
 ÖREKLİ
 mtutar@harran.edu.tr               
 Arş. Görevlisi M. Nurullah
 AYDIN
mehmetnurullahaydin@harran.edu.tr
           1732
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47