Ders içeriklerini topluca indirmek için tıklayınız

Dersin Adı: Fizik I Kodu: 0501130 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 4 2 5 6
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; birinci yılda inşaat mühendisliği örgencilerine fiziğin temel kavramları hakkında bilgi vermek ve mühendislikteki önemini ayrıca günlük yaşantımızdaki fiziğin kullanımını, Fizik denyelerini yorumlayabilme ve faydalarını tanıtmaktır.
Öğrenim Çıktıları: • Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, bu dersin temel konularını öğrenmeleri ve uygulamalarda kullanım esaslarını anlamaları, bu konularda deneyim kazanmaları ve araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•  Spesifik  olarak,  inşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  ders  konularının  temel  prensip  ve  kavramlarının  öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonra  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  inşaat  mühendisliği
uygulamalarında ders konularının kendi alanlarında kullanımını yapabilirler.
•  İnşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  dersin  konuları  içersindeki  standartlar  konusunda  öğrenciler  bilgi  sahibi
olurlar.
• İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının kullanımı hususunda öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde ders konuları kapsamında uygulamalı problem çözmeleri beklenir.
Öğrenciler, mühendislik alan derslerine temel olacak bilgilere sahip olurlar.
Dersin İçeriği: Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta hareket. Newton’un hareket yasaları ve bunların uygulamaları. Newton’un evrensel kütle çekimi yasası. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Momentum ve sistemlerin hareketi. Katı cisimlerin statik dengesi. Dönme ve açısal momentum. Temel ölçümler. Denge deneyi. Sürtünme deneyi. Eğik atış. Esnek ve esnek olmayan çarpışma. Eylemsizlik momenti. Merkezcil ivme. Fiziksel sarkaç.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Birimler ve standartlar, Kuvvet, Grafikle gösterilmesi, Vektörler, Bir vektörün bileşenleri, Dik bileşenler metodu
2) Bileşke kuvvetin bulunması, Vektörel toplam ve fark, Problemler, Denge, Newton'un I.Kanunu, Newton'un
II.Kanunu
3) Dengeye ait örnekler, Sürtünme kuvveti, Problemler
4) Denge, Bir kuvvetin Momenti, Dengenin II.Koşulu, Paralel kuvvetler, Uygulamalar
5) Ağırlık merkezi,Uygulamalar,Problemler
6) Doğrusal hareket, Ortalama hız ve ani hız, Ortalama ivme ve ani ivme, Sabit ivmeli doğrusal hareket
7) Ara sınav
8) Hız ve yolun integrasyonla bulunması, Serbest düşen cisimler, Hız bileşenleri, Problemler
9) Newton'un II.Kanunu, Çekim, Newtonun II.Kanunu, Kütle, Birimler, Kütle ve Ağırlık, Newton'un genel çekim
kanunu
10) Arzın kütlesi ve g’deki değişmeler, Uygulamalar, Problemler
11) Düzlemsel hareket, Bir merminin hareketi, Eğik atış, Dairesel hareket, Merkezcil kuvvet, Uygulamalar
12) İş nedir birimleri, Kuvvet değiştiğinde yapılan iş, Kinetik enerji, Gravitasyonal potansiyel enerji, Uygulamalar
13) Esneklik potansiyel enerji, İş ve enerji prensibi, Güç, Kütle, Enerji, İmpuls ve Momentum, Momentumun
korunması, Problemler
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Richards, Sears, Wehr, Zemansky, ( Çev: Domaniç, F., TACER, L., MURAT, Y., Modern Üniversite Fiziği, C.I, Çağlayan
Kitabevi, İstanbul
2) Douglas C. GIANCOLI,  Çeviren: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, FEN BİLİMCİLERİ & MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK , Yayınevi:
Akademi Yayıncılık, Yayın Yeri: ANKARA, ISBN NO: 9789756885208, Yayın Yılı: 2009
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
    
Dersin Adı: Kimya Kodu: 0501131 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 3 2 4 6
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere temel kimya bilgisi vermek, öğrendikleri bilgileri laboratuar ortamında uygulamalarını sağlamak, diğer bilim dallarındaki konular ile bağlantı kurmalarını sağlayıp, bilimsel çözüm üretmelerini sağlamaktır.
Öğrenim Çıktıları: İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının kullanımı hususunda öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş  olacaklardır.  İnşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  dersin  konuları  içersindeki  standartlar  konusunda öğrenciler bilgi sahibi olurlar. Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, bu dersin temel konularını öğrenmeleri ve  uygulamalarda  kullanım  esaslarını  anlamaları,  bu  konularda  deneyim  kazanmaları  ve  araştırma  kabiliyetlerinin geliştirilmesi  beklenir.  Yapılan  değerlendirmelerde  öğrencilerden  ders  konuları  kapsamında  mühendislik  muhakeme becerilerini geliştirmek amacıyla problem çözmeleri beklenebilir. Spesifik olarak, inşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir. Bu dersin müfredatının tamamlanmasından sonra öğrenciler kazanılan beceriler sayesinde inşaat mühendisliği uygulamalarında ders konularının kendi alanlarında kullanımını yapabilirler.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, atom kuramının temelleri, maddenin gaz, sıvı ve katı halleri, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal denge, kimyasal bağlar ve elektrokimya, Atom kuramının temelleri, Kimya yasaları ve Stokiyometri, Maddenin gaz, sıvı ve katı halleri, Çözeltiler, Kimyasal termodinamik, Kimyasal denge, Kimyasal bağlar, Elektrokimya, Çimento kimyası konuları anlatılacaktır. Laboratuar çalışması: Giriş, Çözelti hazırlama, Yoğunluk tayini, Titrasyon, Sertlik tayini.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Maddenin özellikleri ve ölçümü
2) Atomlar ve Atom kuramı
3) Kimyasal bileşikler
4) Kimyasal tepkimeler
5) Sulu çözelti tepkimeleri
6) Ara sınav
7) Katılar, Gazlar
8) Laboratuar Çalışması; Giriş, Çözelti hazırlama, Yoğunluk tayini
9) Termokimya
10) Kimyasal denge
11) Laboratuar Çalışması; Titrasyon
12) Elektrokimya, Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları
13) Çimento Kimyası
14) Laboratuar Çalışması; Sertlik tayini
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Petrucci, R. H., Harwood, W. S. ve Herring, F. G. 2002. Genel Kimya; İlkeler ve Modern Uygulamalar, Çevri Editörü: Prof. Dr. Tahsin Uyar ve Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, Ankara.
2) Mortimer, C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Basımevi, İstanbul.
3) Zumdal, S., 2002. Chemical Principles, 4th  Ed., D. C. Heath and Company, Lexington. U.S.A.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
       
Dersin Adı: Matematik I Kodu: 0501132 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 4 0 4 6
Dersin Amacı: Bu ders birinci yıl öğrencilerine matematiğin temel kavramları hakkında bilgi verir ve onlara diğer derslerde matematiğin önemini tanıtır. Aynı zamanda bu ders matematiğin temel bilim olduğunu gösterir.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci, çeşitli bölüm derslerinde karşılacağı problemlerin diferensiyel denklem yoluyla çözümünün alt yapısına hazırlanmış olacaktır.
Dersin İçeriği: Bir doğrunun analitik incelenmesi. Fonksiyonlar, limit kavramı, türev ve uygulaması, lineer dönüşümler, matrisler ve uygulamaları
Haftalık Konu Başlıkları 1) Reel ve kompleks sayılar.
2) Fonksiyon ve fonksiyon çeşitleri.
3) Limit, süreklilik, limite ait uygulamalar.
4) Türev ve türevin çeşitli uygulamaları
5) Ters trigonometrik fonksiyonlar
6) Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu, Hiperbolik fonksiyonlar
7) Ara sınav
8) Parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar
9) Diferansiyel, eğrilik,
10) Eğrilik yarıçapı, eğrilik dairesi
11) Ortalama teoremi
12) Taylor ve Maclaurin formülleri, belirsiz şekiller
13) Determinantlar, matrisler, Lineer denklem sistemleri, matris formları, vektörler
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Çözümlü Diferensiyel Geometri Problemleri Cilt: 2, Cengizhan Murathan, Ertuğrul Özdamar, H. Hilmi
Hacısalihoğlu, Nejat Ekmekçi, Yusuf Yaylı, Bilim Yayınları
2) Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın yayınlanmış kitapları, Genel Matematik – 1   Balcı Yayınları, Genel Matematik – 2  Balcı Yayınları, Çözümlü Genel Matematik Problemleri – 1  Balcı Yayınları, Çözümlü Genel Matematik Problemleri -
2   Balcı Yayınları, Matematik Analiz – 1 Balcı Yayınları, Matematik Analiz – 2 Balcı Yayınları, Çözümlü Matematik Analiz Problemleri – 1 Balcı  Yayınları, Çözümlü Matematik Analiz Problemleri – 2 Balcı Yayınları, Temel Matematik
(MYO ve Eğ.Fak.için) Balcı Yayınları, Analitik Geometri Balcı Yayınları, Reel Analiz Balcı Yayınları
3) Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Lineer Cebir Cilt:2, Hacısalihoğlu Yayıncılık
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Temel Bilgi Teknolojileri Kodu: 0501133 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 25 3
Dersin Amacı: Öğrencilere mühendislik uygulamaları için gerekli olan temel bilişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma.
Öğrenim Çıktıları: • Bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak teorik ve pratik açıdan gelişim.
• Ofis programlarının kullanılabilmesi
• Sunum hazırlama yeteneği
• Modern mühendislik araçlarını tanıma
• Bilgisayar programlama ile ilgili temel bilgileri edinme
Dersin İçeriği: Bilgisayarlar. Veri taşıma kodları. Analog-digital çeviriciler. Donanım. Yazılım. Kelime işlemci programı. Hesap tablosu programı. Sunu hazırlama programı. Bilgisayar programlamaya giriş.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Giriş. Bilgisayar tanımı, tipleri, kuşakları, uygulama alanları
2) Veri taşıma kodları, Bit, Bayt kavramları, ASCII kodları
3) Analog-Digital çeviriciler
4) Donanım
5) Yazılım. Sistem yazılımları. Uygulama yazılımları.
6) Kelime işlemci programları. MS-Word'de temel işlemler: Yazı yazma, biçimlendirme.
7) Ara sınav
8) MS-Word' de tablo hazırlama, denklem düzenleyicinin kullanımı, Şekil çizme
9) MS-Excel ile hesap tablosu hazırlama, grafik çizdirme.
10) Sunu Hazırlama (MS-PowerPoint)
11) MATLAB paket programı. Matlab'ın yapısı, Temel komutlar.
12) Temel istatistik kavramları ve Matlab komutları. Matlab'da matris işlemleri
13) QBasic ile bilgisayar programlamaya giriş. Temel komutlar. Sabitler ve değişkenler. QB'de Döngü deyimleri, karar yapıları, indisli değişkenler, karakter fonksiyonlar.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Bilgisayara Giriş, Memik Yanık, Beta Basım yayın,, İstanbul, 2000
2) Donanım Mimarisi, Sinan Karabulut, Beta Basım yayın,975-486-447-0, İstanbul, 2001
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Teknik Resim Kodu: 0501134 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 25 3
Dersin Amacı: Mühendislikte kullanmış olduğumuz Teknik Resimlerin çizilme prensiplerinin öğretilmesi ve başkaları tarafından daha önce çizilmiş olan çizim ve resimlerin okunması amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: Çizim ve çizgilerin ne anlama geldiklerinin öğrenilmesi. İmalatı yapılacak olan malzemelerin Teknik Resim olarak çizilmesi
ve detay bilgilerin verilmesi. Çizilmiş olan tüm teknik resimlerin okunabilmesi ve yorum yapılabilmesi.
Dersin İçeriği: Ders  malzemelerin tanıtılması ve kullanılan standart resim yaprakları, standart yazılar ve uygulamaları, yazı çeşitleri ve uygulamaları, çizgi çeşitleri ve alıştırmalar, ölçümlendirme ve kuralları, geometrik çizimler, değişik eğri çizimleri, daire içine düzgün çokgen çizimleri, geometrik çizim alıştırmaları, çizimlerde rapido kalem kullanılması, ölçülü ve ölçüsüz düzlemsel şekillerin çizilmesi, standart görünüşler, model parçaların görünüş çizimleri, ölçülü ölçüsüz model parçaların üç görünüş çizimleri, Perspektif resim ve çeşitleri, kavaliyer ile izometrik ve dimetrik perspektiflerin çizilme metotları ve kuralları, perspektif verilen parçaların değişik perspektif çizilmeleri, üç görünüşü verilen parçaların perspektif çizilmesi, kesit düzlemle, kesit düzlem izleri, kesit taramaları, kesit türleri ve kesit alma prensipleri, değişik kesit alıştırmaları, İnşaat mühendisliğinde kullanılan malzemelerin gösterilmesi ve bunlarla ilgili çizim örnekleri, bir binanın çizilme metotları ve gerekli olan ölçülendirmeler.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Tanışma Ve Teknik Resime Giriş
2) Ders Malzemelerinin Tanıtılması
Kurşun kalemler, Resim masaları ve tahtaları, Gönyeler ve cetveller, Rapido takımları ve aparatları Standart resim yaprakları, Resim yapraklarının katlanması, Resim kağıdı başlığının (antetlerin) hazırlanması
3) Standart Yazılar Ve Çizgiler
Dik yazı,Eğik yazı boyutları ve yazı standartları, Eğik yazı alıştırmaları Çizgi grupları ve kalınlıkları, Çizgilerin çizilme kuralları, Standart çizgi alıştırmaları
4) Ölçülendirme Ve Kuralları
Ölçü elamanları ve ölçülendirme, Bağlama ve ölçü çizgileri, Ölçü okları ve sayıları, Ölçülendirme kuralları Ölçü elemanlarının düzen şekli,Ölçü elemanlarının konumu
5) Geometrik Çizimler
Diklikler, Paralellikler, Bölmeler, Tegetler, Daire içine düzgün çokgen çizimleri Ölçülü ve ölçüsüz şekillerin çizilmesi Avrupa (Birinci açı) resim metodu, Amerikan (Üçüncü açı) resim metodu
6) Geometrik Çizim Alıştırmaları
Model parçalarının  görünüş çizimleri,  Model parçalarının  üç  görünüşlerinin  çizim  alıştırmaları Ölçülü  ve ölçüsüz model parçaların üç görünüş alıştırmaları
7) Ara Sınav
8) Perspektif Resmin Tanımı Ve Çeşitleri
Perspektifin  tanımı  ve  kullanıldığı  yerler    İzometrik  dik  aksonometrik  perspektifin  tanımı  ve  çizim  kuralları  ve örnekler  Dimetrik perspektifin tanımı ve çizim kuralları Dimetrik perspektifin çizim örnekleri  Kavaliyer perspektifin tanımı ve çizim kuralları Kavaliyer perspektifin çizim örnekleri
9) Model Parça Alıştırmaları
İzometrik, Dimetrik, Kavaliyer alıştırmaları
10) Model Parça Alıştırmaları
İzometrik, Dimetrik, Kavaliyer alıştırmaları
11) Kesitler
Kesitin tanımı ve gereği Kesit düzlem izleri Taramalar Tam kesit yarım kesit Kademeli kesit Kısmi kesit Bölgesel kesit Döndürülmüş kesit
12) Kesit Almada Temel Prensipler
Kesit görünüşlerinde özel haller Kesitlerle ilgili örnek çizimler
13) İnşaat Mühendisliği Alanıyla İlgili Resimlerin Gösterilmesi
İnşaat çizimleriyle ilgili şekillerin anlamları ve bu şekillerle ilgili çizimler
14) İnşaat  Resimlerinin Çizilmesi
İnşaat resim örnekleri, inşaat çizimlerinin ve ölçülendirmelerinin anlatılması.
Genel Yeterlilikler: Teknik Resimle ilgili olarak her konu sonunda o konu ile ilgili alıştırmalar yapmak. Her dersin sonunda o gün işlenilmiş olan konularla ilgili olarak yapılmış olan ödevler ve evde yaptıkları ödevleri değerlendirerek vize notlarına belli oranlarda katkı sağlanması.
Kaynaklar 1) Teknik Resim I-II ve A4 Uygulamalar , Öğr.Gör.Kemal TÜRKDEMİR
2) Yapı Teknik Resmi , Cilt-II , Pancarcı-Öcal
   
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
Dersin Adı: İnşaat Mühendisliğine Giriş Kodu: 0501135 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 1 1 1.5 2
Dersin Amacı: İnşaat mühendisliği eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, bu daldaki mühendislik çalışmaları, eğitim kapsamı, hedefler ve yöntemler ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri, 4 yıllık mühendislik eğitimine paralel olarak, öğrencinin edinmesi gereken inşaat mühendisliği bilinci, etik kavramı, teknik ve sosyal değerlendirme becerilerinin oluşturulması, mühendislik malzemelerinin tanıtılması, saha araştırması ve uygulamalı eğitime dönük hazırlıkların yapılması yoluyla mevcut eğitimin bazı yetersizliklerinin bu ders çerçevesinde tamamlanması hedeflenmiştir.
Öğrenim Çıktıları: • İnşaat Mühendisliğine kayıtlı bir öğrencinin, mesleği ile ilgili detayları bilmesi, hedeflerini belirlemesi, önceliğini ve bu önceliğin gerektirdiği araç ve yöntemleri, detay ve programlarıyla beraber öğrenmesi ve mesleğe hazır olduğunu hissetmesi,
• Mühendislik yapılarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri konularında
bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi, Mühendisliğe yönlendirme, İnşaat Mühendisliğinin tanımı, İnşaat mühendisliğinin uygulama alanları, Mühendislik ahlakı, Tipik inşaat mühendisliği uygulamaları, Mühendislik  malzemeleri ve özellikleri, Mekanik davranışın genel özellikleri, Yıkılma yok olma problemi, Mühendislikte deney, ölçme teknikleri ve hataları, Veri takdimi ve verilerin analizi, Teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama, Mühendislik önsezisi, Seçilmiş örnekler ve teknik geziler.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi, Mühendisliğe yönlendirme
2) İnşaat Mühendisliğinin tanımı, İnşaat mühendisliğinin uygulama alanları,
3) Mühendislik ahlakı, etik uygulamalar ve değerlendirmeler,
4) Tipik inşaat mühendisliği uygulamaları,
5) Mühendislik malzemeleri ve özellikleri, Mekanik davranışın genel özellikleri,
6) Mühendislik yapılarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri.
7) Ara sınav
8) Mühendislik yapılarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri.
9) Yıkılma yok olma problemi,Mühendislikte deney, ölçme teknikleri ve hataları,
10) Anket Çalışması
11) Veri takdimi ve verilerin analizi,
12) Teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama,
13) Mühendislik önsezisi, Uygulamalar, Seçilmiş örnekler ve teknik geziler
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: İnşaat Mühendisliğine kayıtlı bir öğrencinin; mesleği ile ilgili detayları, hedefleri, öncelikleri ve bu önceliklerin gerektirdiği araç ve yöntemleri, detay ve programları bilmesi ve ifade etmesi genel yeterlilik olarak belirlenmiştir.
Kaynaklar 1) İnşaat Mühendisliğine Giriş, Mustafa Karaduman, Ali Umucalılar, Selçuk Üniv., Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Yayını, Konya.
2) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Araştırma Eğitim Danışmanlık, ANKARA.
3) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Niyazi KARASAR, Araştırma Eğitim Danışmanlık, ANKARA
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Kodu: 0501136 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 1
Dersin Amacı: Bu dersin amacı üniversite öğrencilerine Türkiyenin yakın tarihini öğretmek, Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, Üniversite öğrencileri tarafından Türk İnkılabının çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak tır.
Öğrenim Çıktıları: • Bir devlet ve toplum modelinin hangi iç ve dış etkenlerle sarsıldığı hakkında fikir sahibi olacaklar
• Ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeleri hakkında genel kültür sahibi olacaklar
• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu ve kuruluş şartları hakkında bilgi sahibi olacaklar
• Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
• İçinde bulundukları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar
• Geçmiş ve günümüz şartlarını karşılaştırma bilgi köprüsü kurma yeteneğine sahip olacaklardır
Dersin İçeriği: İnkılap kavramı, Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları, Fikir Akımları, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Dış politika, Mudanya Ateşkesi, Lozan Konferansı
Haftalık Konu Başlıkları 1) İnkılap kavramı
2) Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri
3) Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları
4) Fikir Akımları
5) Birinci Dünya Savaşı
6) Birinci Dünya Savaşı
7) Arasınav
8) Mustafa Kemal'in Anadoluya geçişi ve Kongreler
9) Mustafa Kemal'in Anadoluya geçişi ve Kongreler
10) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı
11) Dış politika
12) Mudanya Ateşkesi
13) Lozan Konferansı
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (1985) Ankara: TTK
2) Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Bayannameleri, (1985), TTK
3) Afetinan, Ayse (1969), Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Ankara,TTK.
4) Mumcu, Ahmet.(1998)Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I.Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
5) Turan, Serafettin.(1991)Türk Devrim Tarihi.Ankara:Bilgi Yayınevi. Aksin
6) Sina.(1992)İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. İstanbul: Cem Yayınları
7) Aybars, Ergün.(200)Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. İzmir:Ercan Kitabevi
8) Eroglu, Hamza.(1990)Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: Savas Yayınları
9) Kongar, Emre.(1999)Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk. İstanbul Remzi Kitabevi
10) Selek, Sebahattin.(1987)Anadolu İhtilali
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Türk Dili I Kodu: 0501137 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 1
Dersin Amacı: Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenciler;
• Türk Dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanıyabilecek
• Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulayabilecek
• Türkçeyi etkili ve güzel yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek
• Dilekçe, tutanak, rapor gibi yazışmaları eksiksiz yapabilecek
• Sözlü (konferans, açık oturum, panel, sempozyum…) ve yazılı (makale, deneme, fıkra, sohbet, biyografi…) türleri
tanıyabilecek ve uygulayabilecek
Dersin İçeriği: Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, şive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Dersin önemi ve yararlanılacak kaynakların tanıtılması
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi;
Kültür nedir?; Dil kültür ilişkisi nasıldır?
2) Türk Dilinin Yapı ve Menşe bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi;
Türk Dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi devreleri.
3) Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları;
Lehçe, şive, ağız nedir?
4) Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması
5) Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi.
6) Cumhuriyet döneminde Türk Dilinin kelime hazinesini zenginleştirmek için yapılan çalışmalar
7) Ara sınav
8) İmla kuralları ve uygulaması
9) Noktalama işaretleri ve uygulaması
10) Türkçe’nin ekleri ve uygulaması
11) Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
12) Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
13) Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Türk Dili üzerinde çalışmalar yapmış önemli şahsiyetlerin hayatlarını ve vermiş oldukları eserlerin üzerinde metin tahlili çalışması yapmak. Bu çalışmalarda zaman zaman bilgisayar teknolojisinden faydalanmak.
Kaynaklar 1) Örneklerle Kompozisyon Sanatı (Düzenli yazma ve konuşma) Sakin Öner, Veli Yay. İstanbul
2) Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul.
3) Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankara.
4) İyi ve Doğru Yazma Usulleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
5) Türk Dili, Muharrem Ergin, İstanbul
6) Türk Dili ve Kompozisyon (Planlı Konuşma ve Yazma Sanatı) Cevdet Yalçın, ART Basın Yayın Hizmetleri, Ankara.
7) Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon Ders Notları, Komisyon, Şanlıurfa.
8) Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
9) Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ.
10) Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
11) Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

Dersin Adı: Yabancı Dil I (İngilizce) Kodu: 0501138 Yarıyılı: 1 Ön Şart: - Ders Uyg   Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Seçmeli 2 0   2 2
Dersin Amacı: Öğrencilere, İngilizce'nin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenim Çıktıları: Tanışma ve selamlaşma ile ilgili Kavramları kullanabilmek Temel seviyede kişisel bilgiler verebilmek
Olumlu, olumsuz ve soru formunda basit cümleler oluşturabilmek
Orta seviyesinde bir İngilizce metni okuyup anlayabilmek
Orta seviyesinde bir İngilizce metni dinleyip anlayabilmek
Orta seviyesinde bir İngilizce metni doğru bir telaffuzla seslendirebilmek
Güncel hayatta kullanılan basit konuşma yapılarını doğru ve yerinde kullanabilmek Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını özümseyebilmek
Dilbilgisi kurallarını uygulayarak A1 seviyesinde İngilizce bir metin yazabilmek İngilizce sözcük dağarcığını genişletmek
Dersin İçeriği: Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
Name of Module: Foreigner Language I (English) Code: 0501138 Semester: 1 Prerequisite Modules : - Tech Prac   Credit ECTS
Language: Turkish Type: Elective 2 0   2 2
Aim of Module: This course aims to teach students to gain the basic skills and informaiton so that they could go on their foreign langugage learning courses, so that they could tell other people who can use English as a foreign English about themselves and so that they can exchange information with other people whose common aspect is English.
Learning Outcome: To use terms related to greetings and introductions. To talk about personal information at a basic level.
To make simple positive, negative and question sentence structures. To read and understand a text in English related to the level.
To listen and understand a text in English related to the level. To pronounce a text in English related to the level correctly.
To use the most commonly used spoken English expressions correctly. To internalize the basic English grammar rules.
To use grammatical rules while composing a text To enrich vocabulary in English
Content of Module: This course aims to help students to understand basic simple sentence structures (verb to be, Present Simple, this, that, these, those, can/ can’t, a/ an, some and any, object pronouns, subject pronouns, there is / there are, have got, past of to be, Past Simple of regular and irregular verbs, adverbs of frequency etc.) and the most commonly used expressions in daily language. The course , therefore, includes the questions and anwers related to personal information and most commonly used daily expressions.
Assessment: Midterm Exam: %40, Final Exam: %60, Projects and assignment might be conducted by announcement.

Dersin Adı: Fizik II Kodu: 0501230 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 4 2 5 6
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; birinci yılda inşaat mühendisliği örgencilerine fiziğin temel kavramları hakkında bilgi vermek ve mühendislikteki önemini ayrıca günlük yaşantımızdaki fiziğin kullanımını ve faydalarını tanıtmaktır. Fizik deneylerini yorumlayabilme
Öğrenim Çıktıları: • Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, bu dersin temel konularını öğrenmeleri ve uygulamalarda kullanım esaslarını anlamaları, bu konularda deneyim kazanmaları ve araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
  Spesifik  olarak,  inşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  ders  konularının  temel  prensip  ve  kavramlarının  öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonra  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  inşaat  mühendisliği uygulamalarında ders konularının kendi alanlarında kullanımını yapabilirler.
  İnşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  dersin  konuları  içersindeki  standartlar  konusunda  öğrenciler  bilgi  sahibi
olurlar.
• İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının kullanımı hususunda öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Yapılan değerlendirmelerde öğrencilerden ders konuları kapsamında mühendislik muhakeme becerilerini geliştirmek amacıyla problem çözmeleri beklenebilir.
Dersin İçeriği: Hidrostatik, Sıcaklık ve Genleşme, İş ve Isı, Coulomb Kanunu, Elektrik yükleri, İletken ve Yalıtkanlar, Elektrik Alan, Kuvvet Çizgileri, Potansiyel, Potansiyel Farkı, Akım ve Direnç, Elektrik Devresi, Ohm Kanunu, Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Ölçüleri, Wheatstone Köprüsü, Joule kanunu, RC ve RL devreleri, Osiloskop ve sinyal üreticisi, Elektrik alan çizgileri, Bir sığacın yüklenmesi ve boşalması
Haftalık Konu Başlıkları 1) Maddeler, Akışkan İçindeki Basınç Değişimi, Pascal Prensibi ve su cenderesi. Temel ölçümler
2) Archimedes prensibi, Konu ile ilgili problemlerin çözümü. Ossiloskop ve sinyal üretici deneyi
3) Sıcaklık ve Genleşme, Termometreler, Celcius, Fahrenheit, Kelvin Ölçekleri, Data Analizi
4) Genleşme, konu ile ilgili problemlerin çözümü, RL ve RC devreleri deneyi
5) İş ve Isı, Hacim Değişmesinde Yapılan İş, Isının Mekanik Eşdeğeri,Isı Sığası ve Öz  ısı. Faz Değişimi, Isı İletimi ve Yolları, Data Analizi
6) İş ve Isı ile ilgili uygulamalar ve problemlerin çözümü, Krichoff yasası ve Wheatstone köprüsü deneyi
7) Ara sınav
8) Coulomb Kanunu, Atomun Yapısı, Elektrik Yükleri, İletken ve Yalıtkanlar, Yük Miktarı ve Birimleri, Transformatör
deneyi
9) Konu ile ilgili problemlerin çözümü, Data analizi
10) Elektrik Alan, Elektrik Alan Şiddetinin Hesabı, Elektrik alan Çizgileri, İletken İçindeki Yükler, Yüklü İletken Bir Kürenin Eletrik Alanı. Elektrik Alan çizgileri deneyi
11) Konu ile ilgili problemlerin çözümü. Data Analizi
12) Potansiyel, Potansiyel Farkı, Konu ile İlgili Problemlerin Çözümü
13) Akım ve Direnç, Ohm Kanunu, Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Ölçümleri, Joule deneyi. Konu ile İlgili Problemlerin Çözümü. Ohm yasası deneyi
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Richards, Sears, Wehr, Zemansky, ( Çev: Domaniç, F., TACER, L., MURAT, Y., Modern Üniversite Fiziği, C.I, Çağlayan Kitabevi, İstanbul
2) Douglas C. GIANCOLI,  Çeviren: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, FEN BİLİMCİLERİ & MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK , Yayınevi: Akademi Yayıncılık, Yayın Yeri: ANKARA, ISBN NO: 9789756885208, Yayın Yılı: 2009
   
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 
 
Dersin Adı: Matematik II Kodu: 0501231 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 4 0 4 6
Dersin Amacı: Bu ders birinci yıl öğrencilerine matematiğin temel kavramları hakkında bilgi verir ve onlara diğer derslerde matematiğin önemini tanıtır. Aynı zamanda bu ders matematiğin temel bilim olduğunu gösterir.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci,Çeşitli  bölüm  derslerinde karşılacağı problemlerin diferensiyeldenklem yoluyla çözümünün alt yapısına hazırlanmış olacaktır.
Dersin İçeriği: Belirli ve belirsiz integraller, integraller ile ilgili uygulamalar (Alanlar ve dönel cisimlerin hacmi), genelleştirilmiş
integraller, seriler ve diziler, konikler.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Belirsiz integral
2) İntegrasyon yöntemleri
3) Belirli integral
4) Alanlar ve dönel cisimlerin hacmi
5) İntegral ve değişik uygulamaları
6) Yaklaşık integrasyon. Genelleştirilmiş integraller
7) Ara sınav
8) Fonksiyon serileri
9) Taylor serileri
10) Maclaurin serileri
11) Serilerle işlemler
12) Vektörler
13) Doğru, Düzlem ve konikler.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Çözümlü Diferensiyel Geometri Problemleri Cilt: 2, Cengizhan Murathan, Ertuğrul Özdamar, H. Hilmi
Hacısalihoğlu, Nejat Ekmekçi, Yusuf Yaylı, Bilim Yayınları
2) Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın yayınlanmış kitapları, Genel Matematik – 1   Balcı Yayınları, Genel Matematik – 2  Balcı Yayınları, Çözümlü Genel Matematik Problemleri – 1  Balcı Yayınları, Çözümlü Genel Matematik Problemleri -
2   Balcı Yayınları, Matematik Analiz – 1 Balcı Yayınları, Matematik Analiz – 2 Balcı Yayınları, Çözümlü Matematik Analiz Problemleri – 1 Balcı  Yayınları, Çözümlü Matematik Analiz Problemleri – 2 Balcı Yayınları, Temel Matematik (MYO ve Eğ.Fak.için) Balcı Yayınları, Analitik Geometri Balcı Yayınları, Reel Analiz Balcı Yayınları
3) Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Lineer Cebir Cilt:2, Hacısalihoğlu Yayıncılık
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Görsel Programlama Kodu: 0501232 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 4
Dersin Amacı: Pascal programlama dilini öğreterek, öğrencinin bu programlama dili ile programlar yazmasını sağlamak.
Öğrenim Çıktıları: • Pascal programlama dilini kullanarak basit hesaplama yapabilen programlar hazırlayabilme,
• Karşılaştırma komutlarını kullanarak farklı durumlarda farklı kararlar verebilen programlar hazırlayabilme,
• Döngü komutları yardımıyla döngüsel işlemler yapabilen programlar hazırlayabilme,
• Dizileri kullanarak dizi işlemlerini gerçekleştirebilme, diziler üzerinde arama, sıralama işlemlerini yapabilme, matris işlemlerini gerçekleştirebilme,
• Grafik komutları yardımıyla grafikler hazırlayabilme,
• Veritabanı hazırlama, tablolar oluşturma, bu tablolara bilgiler kaydetme ve bilgileri okuyabilme,
Dersin İçeriği: Programlamaya giriş, Bilgisayar ile problem çözme (Algoritma ve Akış Diagramları), Turbo Pascal’da Program yapısı, Veri tipleri ve Tanımlama blokları, Turbo Pascal editörünün kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü komutları, Ekran komutları, Altprogramlar (Procedure/Function), Standart procedure ve fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (Run-time, Compiler), Unit programlarının hazırlanması, Grafik ve ses komutları, Dos Unit komutları, Yazıcı kullanımı, Dosyalama (Text, Typed), Overlay dosya kullanımı
Haftalık Konu Başlıkları 1) Programlamaya giriş, Bilgisayar ile problem çözme (Algoritma ve Akış Diagramları),
2) Algoritma ve akış diyagramları ile ilgili örnek problem çözümleri
3) Turbo Pascal’da Program yapısı, Veri tipleri ve Tanımlama blokları
4) Turbo Pascal editörünün kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları,
5) Döngü komutları (For-Do, While-Do, Repeat-Until, Break, Continue)
6) Ekran komutları ve örnek programlar hazırlama
7) Ara sınav
8) Altprogramlar (Procedure/Function) ve örnek program hazırlama
9) Diziler ve diziler üzerinde işlemler
10) Sıralama (Sorting) ve arama (Searching) yöntemleri
11) Unit kullanımı, Dosyalamaya giriş
12) Text dosya kullanımı, Tipli dosya kullanımı
13) Dosyalama ile ilgili örnek programlar hazırlama
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Turbo Pascal programlama dilini kullanarak istenen bir işi yapan programları geliştirecek seviyede  bilgi sahibi olmak. Bunun için programlama dilinin temel özellikleri, tanımlamalar, giriş-çıkış komutları, temel döngü ve karşılaştırma komutlarının kullanımı, program içerisinde altprogramlar hazırlama, sıralama ve arama yöntemlerini kullanarak bilgileri sıralama ve bilgiler üzerinde arama yapma, veritabanı hazırlama ve veritabanına erişim, veritabanından bilgi alma gibi
konularda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.
Kaynaklar 1) Akgöbek Ö., “Turbo Pascal ve Programlama Sanatı”, ISBN:975-295-364-6, 503 Sayfa, Beta Basım, İstanbul, 15.
Baskı, 2005
2) Altan N., “Turbo Pascal 7.0”, Alfa basım yayım dağıtım, İstanbul, 1997
3) Bayburan B., “Turbo Pascal”, Beta basım, İstanbul, 1996
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Bilgisayar
Destekli Teknik Resim
Kodu: 0501233 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 25 3
Dersin Amacı: Bir cismin çizimle ifade edilişinde görünüşlerin ve kesitlerin ne anlama geldiği, çok kullanılan bazı perspektif çeşitleri öğretilir. Basit mimari proje eskizleri çizdirilerek, mimari projeleri okuyup anlama yeteneği kazandırılır.
Öğrenim Çıktıları: Dersi alan öğrencilerin dönem sonunda, görünüş, kesit çizebilme ve mimari projeleri okuyabilme kabiliyetine ulaşmaları
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Boyutlandırma. Plandan aksonometrik resme geçme. Kesitler ve taranmaları, sınır çizgileri. Desenli şekillerin dış görünüş ve kesitlerin bir şekil ile gösterilmesi. Helis ve sikloidlerin çizimleri, uygulamaları.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Teknik Resim II Dersinin Amaç ve Kapsamı
2) Birinci ve Üçüncü Açı Metotları
3) Bir Cismin Görünüşlerinin Çizilmesi
4) Bir Cismin Görünüşlerinin Çizilmesi
5) Kesitler
6) Paralel Perspektif, Aksonometrik Perspektif
7) Ara Sınav
8) İzometrik, Dimetrik Perspektif
9) Trimetrik Perspektif
10) Kavalyer, Militer Perspektif
11) Konik Perspektif
12) İki Kaçma Noktalı Perspektif
13) Üç Kaçma Noktalı Perspektif, Basit Mimari Proje Eskizleri
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Yapı Teknik Resmi, Cilt 1-2, Ali PANCARCI, M. Emin ÖCAL, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1978.
2) İnşaat Teknik Resmi, İsmet DANIŞ, M.E. Basımevi, İstanbul, 1995.
3) Mimarlık Bilgisi, Cilt 4, Fatin URAN, İ.T.Ü. Yayınevi, İstanbul, 1975.
4) Tasarı Geometri Dersleri, Prof.Dr.İng. H. HORNINGER, İ.T.Ü. Yayınevi, İstanbul, 1959.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Statik Kodu: 0501234 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 4
Dersin Amacı: Mühendislik öğrenimi alan öğrencilere mühendislik tasarımlarında gerekli olan mekanik ilkelerini öğretmek ve öğrencileri ileriki yıllarda görecekleri meslek derslerine hazır hale getirmek.
Öğrenim Çıktıları: Dersi alan öğrencilerin dönem sonunda, rijit cisimler mekaniğinin bir dalı olan Statikin ilkelerini ve bunların problemlere uygulanışını öğrenmiş oldukları ve dolayısıyla özellikle Mukavemet, Yapı Statiği, Betonarme ve Çelik Yapılar gibi derslerde gerekli olacak alt yapının önemli bir bölümünü kazanmış hale geldikleri söylenebilir.
Dersin İçeriği: Statiğe giriş, Düzlem kuvvetler sistemi, Düzlem taşıyıcı sistemler, Düzlem kafes sistemler, Kablolar, Sürtünme, Uzay
kuvvetler sistemi, Uzay kafes sistemler
Haftalık Konu Başlıkları 1) Statiğin konusu, temel ilkeleri, ilgilendiği problemler ve çözüm yöntemleri
2) Bir noktada kesişen düzlem kuvvetler sistemi, Düzlemde moment kavramı
3) Düzlemde genel kuvvetler sistemi, bileşke ve denge problemleri
4) Düzlem taşıyıcı sistemler, mesnetler (bağlar), kuvvetlerin sınıflandırılması
5) Rijit bir cismin düzlemde mesnetlenmesi ve mesnet tepkilerinin hesabı
6) Düzlemde çok parçalı taşıyıcı sistemler ve mesnet tepkilerinin hesabı
7) Düzlem kafes sistemler ve sınıflandırılması
8) Düzlem kafes sistemlerin hesap yöntemleri
9) Kablolar, tekil yükler etkisindeki kabloların hesabı
10) Yayılı yükler etkisindeki kabloların hesabı
11) Ara Sınav
12) Sürtünme, kuru sürtünmenin incelenmesi
13) Uzay kuvvetler,  bir noktada  kesişen  uzay kuvvetler sistemi,  uzayda  genel kuvvetler sistemi,  uzayda  moment ve kuvvet çifti, uzay kuvvetlerin dengesi
14) Uzay kafes sistemler
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) M. Bakioğlu, “Mühendislik Mekaniği – Statik”, Birsen Yayınevi, 2006.
2) H. Engin, E. Ergüven, “Çözümlü Statik Problemleri”, Beta Yayınevi, 1992.
3) M. H. Omurtag, “Mühendisler İçin Statik”, Birsen Yayınevi, 2007.
4) F. B. Beer, E. R. Johnston (Çevirenler: F. Keskinel, T. Özbek), “Mühendisler İçin Mekanik – Statik”, Birsen Yayınevi,
1992.
5) R.C. Hibeler, “Engineering Mechanics, Statics”, Prentice-Hall, New York, 1992.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: İnşaat Jeolojisi Kodu: 0501235 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 3
Dersin Amacı: Yerkabuğu hem bir yapı malzemesi hem de yapıların temelini teşkil etmesi bakımından inşaat mühendisleri zemin hakkında bir takım nitel ve nicel bilgilere gereksinim duyarlar. Dolayısıyla bu ders inşaat mühendislerine bu bilgileri sağlamayı amaçlar.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci; yer biliminin inşaat mühendisliği açısından önemini ve gereğini kavrar, inşaat mühendisliği jeolojisinin araştırma yöntemlerini öğrenir, baçlıca kayaç tiplerini tanır, inşaat mühendisliği projelerinin tasarımında ve uygulanmasında bu bilgileri nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini uygular
Dersin İçeriği: Yer kabuğunun oluşumu, mineral, kaya ve maden cevherleri, tektonik hareketler, depremler, doğal yapı malzemesi. Zemin oluşumu ve türleri, yeraltı suları, kitle hareketleri, baraj ve baraj ve tünel jeolojisi, jeofizik araştırmalar, haritalar ve kesitleri.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Jeolojinin tanımı, konusu ve dalları: Mineraloji, petrografi ve yapısal jeoloji vb. jeolojinin dalları
2) Mühendislik jeolojisinin gelişimi: Mühendislik jeolojisinin gelişiminde etkili olan olaylar, dünyadan ve ülkemizden örnekler
3) Mühendislik jeolojisi araştırma yöntemleri: İlk çalışmalar, Ayrıntılı çalışmalar, Arazi ve laboratuarda yapılan deney ve çalışmalar, İnşaat esnasında yapılan çalışmalar, İnşaat sonrası ve işletme sırasında yapılan çalışmalar
4) Kayaç türleri ve mühendislik sınıflandırması: MIT Sınıflandırması, USC Sınıflandırması, Diğer Sınıflandırmalar
5) Kitle hareketleri: Kitle hareketlerinin ekonomik önemi, Heyelanlar, Kaya düşmeleri, Akma, Krip vb.
6) Kitle hareketleri (devam): Kitle hareketlerinin dengesine etki eden faktörler,   Kitle hareketlerinin sınıflandırması, Kitle hareketlerini önleme yöntemleri
7) Ara sınav
8) Tünel jeolojisi: Tünel ve galerilerde kullanılan terimler, Tünellerin kullanım amaçları, Tünel açımında karşılaşılan olaylar, Zeminlerde tünel açımı, Kayalarda tünel açımı
9) Tünel jeolojisi (devam): Jeolojik yapıların tünel açımına etkisi, Tünellerde su, ısı ve gaz sorunu, Tünel açımında jeoloji çalışmaları, Tünel kayaçlarının sınıflandırması, Tünel açma yöntemleri, Kayalarda tünel açma yöntemleri
10) Baraj jeolojisi: Barajların tarihsel gelişimi, Barajlarda kullanılan ortak terimler, Barajların sınıflandırması, dolgu ve beton barajlar, Baraj tipi ve yeri seçimine etki eden faktörler, Baraj gövdesine etki eden kuvvetler, Dolu savaklar, derivasyon tüneli
11) Baraj  jeolojisi  (devam):  Baraj  yapımında  mühendislik  jeolojisi  çalışmaları,  İlk  çalışmalar,  ayrıntılı  çalışmalar, Barajlarda siltlenme,Diğer su tutma yapıları, Kayaçların baraj yapımına etkileri,  Barajların çevreye etkisi
12) Temel jeolojisi: Giriş, Bina temelleri, Yol temelleri, Köprü temelleri
13) Malzeme  jeolojisi:  Giriş,  Malzemelerin  sınıflandırması,  Yapı  taşlarında  aranan  özellikler,  Taş  ocakları,  Ocak işletmeleri, Taşların işlenmesi
14) Final Sınavı
Genel Yeterlilikler: İnşaat mühendisliği ile alakalı jeolojik araştırma yöntemlerini öğrenmek, baçlıca kayaç tiplerini ve özelliklerini tanıyıp, inşaat mühendisliği projelerinin tasarımında ve uygulanması konularında bilgi sahibi olmak.
Kaynaklar 1) ÖNALP, A., 1982, İnşaat Mühendislerine Geoteknik Bilgisi, KTÜ Yayın No:187, Cilt:1-2, 1224s., Trabzon.
2) DSİ, 1985, 1987, Geoteknik Seminer Serisi, Ankara.
3) Bell, F.G., 2007, Engineering Geology, 2nd edition. Butterworth-Heinemann Publishing Comp., 592 p.
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kodu: 0501236 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 1
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, yirminci yüzyılın uluslararası gelişmeleri bağlamında üniversite öğrencilerine Türkiyenin yakın tarihini öğretmek, Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, üniversite öğrencileri tarafından Türk İnkılabının çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamaktır.
Öğrenim Çıktıları:   Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
• Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
• Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar
• Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
  Günümüz Türkiyesinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
• Geçmiş ve günümüz şartlarını karşılaştırma bilgi köprüsü kurma yeteneğine sahip olacaklardır
Dersin İçeriği: Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Haftalık Konu Başlıkları 1) Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar
2) Lozan barış antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması
3) Yeni düzene karşı hareketler
4) Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları
5) Atatürk dönemi Türk dış politikası
6) İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları
7) Arasınav
8) Türkiyenin çok partili hayata geçişi
9) Demokrat Parti dönemi
10) Demokrat Parti dönemi
11) Demokrat Parti dönemi sonrası
12) Demokrat Parti dönemi sonrası
13) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (1985) Ankara: TTK
2) Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Bayannameleri, (1985), TTK
3) Afetinan, Ayse (1969), Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Ankara,TTK.
4) Mumcu, Ahmet.(1998)Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I.Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
5) Turan, Serafettin.(1991)Türk Devrim Tarihi.Ankara:Bilgi Yayınevi. Aksin
6) Sina.(1992)İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. İstanbul: Cem Yayınları
7) Aybars, Ergün.(200)Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. İzmir:Ercan Kitabevi
8) Eroglu, Hamza.(1990)Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: Savas Yayınları
9) Kongar, Emre.(1999)Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk. İstanbul Remzi Kitabevi
10) Selek, Sebahattin.(1987)Anadolu İhtilali
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
Dersin Adı: Türk Dili II Kodu: 0501237 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 1
Dersin Amacı: Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci;
• Türk Dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanıyabilecek
• Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulayabilecek
• Türkçeyi etkili ve güzel yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek
• Dilekçe, tutanak, rapor gibi yazışmaları eksiksiz yapabilecek
• Sözlü (konferans, açık oturum, panel, sempozyum…) ve yazılı (makale, deneme, fıkra, sohbet, biyografi…) türleri
tanıyabilecek ve uygulayabilecek
Dersin İçeriği: Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, şive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması.
2) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması
3) Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları.
4) Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (dilekçe, tutanak, mektup, deneme, sohbet, fıkra, tenkit, günlük, vd.)
5) Sözlü kompozisyonda başarılı olmanın sırları ve konuşma sanatının teknik özellikleri.
6) Sözlü anlatım türleri
7) Ara sınav
8) Şiir ve şiir okuma
9) Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi
10) İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Rapor, makale, tebliğ, vb.)
11) Türk ve Dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler üzerinde çalışmalara dayanılarak
öğrencilerin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili retorik uygulamalar.
12) Seçilmiş olan metinler üzerinde doğru ve güzel konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi için retorik
çalışmalar gerçekleştirme.
13) Gurup huzurunda konuşma becerisi kazanma ve heyecanın giderilmesine katkıda
bulunacak seminer çalışmaları. Edebiyat ve düşünce dünyası il ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve dönem
değerlendirmesi.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Türk Dili üzerinde çalışmalar yapmış önemli şahsiyetlerin hayatlarını ve vermiş oldukları eserlerin üzerinde metin tahlili çalışması yapmak. Bu çalışmalarda zaman zaman bilgisayar teknolojisinden faydalanmak.
Kaynaklar 1) Örneklerle Kompozisyon Sanatı (Düzenli yazma ve konuşma) Sakin Öner, Veli Yay. İstanbul
2) Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankara.
3) Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul.
4) İyi ve Doğru Yazma Usulleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
5) Türk Dili, Muharrem Ergin, İstanbul
6) Türk Dili ve Kompozisyon (Planlı Konuşma ve Yazma Sanatı) Cevdet Yalçın, ART Basın Yayın Hizmetleri, Ankara.
7) Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon Ders Notları, Komisyon, Şanlıurfa.
8) Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
9) Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

Dersin Adı: Yabancı Dil II (İngilizce) Kodu: 0501238 Yarıyılı: 2 Ön Şart: - Ders Uyg   Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Seçmeli 2 0   2 2
Dersin Amacı: İngilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerini öğrenerek, düzeye uygun basit ve bileşik cümlelerle İngilizce iletişim
kurabilmek.
Öğrenim Çıktıları: Ortanın üstü seviyesinde bir metin dinlenip izlendiğinde geçen olayın yerini, zamanını, şahıs ve varlık kadrosunu, olayların oluş sırasını belirtebilmek.
Dinlenip izlenen bir metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin edebilmek.
Dinlenip izlenen bir metinle ilgili sorulara cevap verebilmek.
Dinlenen metinle ilgili bir görseli, metinle ilişkilendirerek anlatabilmek.
Ortanın üstü seviyesinde bir metinde geçen kelimeleri bölmeden, sesli bir şekilde doğru ve anlaşılır okuyabilmek. Okunan metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin edebilmek.
Okunan metinle ilgili görselleri metinle ilişkilendirerek anlatabilmek.
Okunan metnin konusunu belirtebilmek. Okunan metinle ilgili sorulara cevap verebilmek.
A1/A2 seviyesindeki kelimeleri yerinde ve doğru anlamda kullanabilmek.
Öğrenilen yazım kurallarını uygulayarak noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanabilmek. Verilen kelimerle doğru bir şekilde olumlu, olumsuz, soru cümleleri kurabilmek.
Öğrenilen yeni kelimeleri doğru bir şekilde telafuz edip yazabilmek.
Gereken durumlarda (günaydın, kutlarım, nasılsınız, özür dilerim, teşekkür ederim, vb.) temel konuşma kalıplarını kullanabilmek. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulmak ve bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araştırmak.
Dersin İçeriği: Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.
Dersin Adı: Diferansiyel Denklemler Kodu: 0501330 Yarıyılı: 3 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 4 0 4 6
Dersin Amacı: Sistemli ve mantıklı düşünme  alışkanlığı kazandırmak ve  düşünme-düşündürme ve yaratma -yarattırma ikililerini yaşama geçirecek temeli atmak.  Bilim ve Teknolojinin dilini öğretmek ve uygulamak,  Somut-soyut bağını kurmak.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci, meslek derslerinde karşılaşacağı matematiksel problemlerin ve işlemlerin çözümünde kolaylık sağlayacaktır.
Dersin İçeriği: Çok değişkenli fonksiyonlar,limit, süreklilik, bileşik ve kapalı fonksiyonlar, kısmi türev, toplam diferansiyel ve uygulamaları. Fonksiyonel determinant (Jakobiyen), değişken dönüşümü. İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum- minimum. Çok katlı integraller, Vektör alanları, gradient, diverjans, rotasyonel kavramları.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Vektör değerli fonksiyonlar
2) Vektör alanları, gradient, diverjans, rotasyonel kavramları
3) Cok değişkenli fonksiyonlar
4) Limit ve süreklilik
5) Kısmi türev, toplam diferansiyel ve uygulamaları
6) Bileşik ve  kapalı  fonksiyonların türevi
7) Ara sınav
8) Fonksiyonel determinant (Jakobiyen), değişken dönüşümü
9) İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum-minimum noktaların belirlenmesi
10) İki katlı integraller
11) İki katlı integrallerin uygulamaları
12) Üç katlı integraller
13) Üç katlı integraller ve uygulamaları, Eğrisel integraller
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Hilmi Hacısalihoğlu, “Temel ve Genel Matematik”, 1990.
2) Ahmet Karadeniz, "Yüksek Matematik", Cilt 3.
3) Prof. Dr. Mustafa Balcı, Analiz, Ankara, 1997.
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Lineer Cebir Kodu: 0501331 Yarıyılı: 3 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 3 0 3 4
Dersin Amacı: Lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, özdeğer ve özvektör kavramlarının incelenmesi ve çeşitli uygulamalarının gerçekleştirilmesidir.
Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bir denklem sisteminin çözüm kümesini analiz edebilecektir.
2. Sonlu boyutlu vektör uzayları ile ilgili temel kavramları ifade edebilecektir.
3. Vektör uzayları arasındaki lineer dönüşüm kavramını kullnarak vektör uzaylarının ve alt uzaylarının özelliklerini
inceleyebilecektir.
4. R^n nin özelliklerini bir iç çarpım uzayı olarak genelleyebilecektir.
Dersin İçeriği: Lineer Denklem Sistemleri. Gauss yok etme metodu. Matrisler ve Matris İşlemleri. Determinantlar ve Uygulamaları. Bir Matrisin Rankı ve Ters Matris.. Lineer Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi. Öklidyen Uzayda Vektörler. Genel Vektör Uzayları ve Altuzaylar. Lineer Bağımsızlık ve Taban Kavramı. İç Çarpım Uzayları. Lineer Dönüşümler, Özdeğerler ve Özvektörler. Köşegenleştirme, Simetrik Matrisler. İkinci Derece Formlar
Haftalık Konu Başlıkları 1) Lineer Denklem Sistemleri. Gauss yok etme metodu
2) Matrisler ve Matris İşlemleri
3) Determinantlar ve Uygulamaları
4) Bir Matrisin Rankı ve Ters Matris
5) Lineer Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi
6) Lineer Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi
7) Ara sınav
8) Öklidyen Uzayda Vektörler
9) Genel Vektör Uzayları ve Altuzaylar
10) Lineer Bağımsızlık ve Taban Kavramı
11) İç Çarpım Uzayları
12) Lineer Dönüşümler, Özdeğerler ve Özvektörler
13) Köşegenleştirme, Simetrik Matrisler
14) İkinci Derece Formlar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) L. Smith “ Lineer Cebir (Linear Algebra)” , 1993
2) A.Howard ”Elementaty Linear algebra with applications”, 2005
3) Kreyszig E. “ Advanced engineering mathematics” ,1999
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: İstatistik Kodu: 0501332 Yarıyılı: 3 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 3 0 3 5
Dersin Amacı: Mühendislik mantığı genelinde ve inşaat mühendisliği özelinde, istatistiksel değerlendirmeleri yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları, istatistikî sonuçları kullanabilme becerilerini elde etme, istatistiksel muhakemeyi geliştirme.
Öğrenim Çıktıları: Ders içeriğinde öğrenilen konular sayesinde, öğrencinin mesleği ile ilgili bir problem veya uygulamaya yeterli cevap vermesi, bilgisayar yazılımı kullanması, istatistik parametreleri ve diğer risk analiz hesaplamalarını yeterli düzeyde kullanması, problem uyarlama ve çözme becerisi temel öğrenme çıktısı olarak kabul edilir.
Dersin İçeriği: İstatistiğin mühendislikteki önemi: Olasılık teorisinin esasları. Rastgele değişken ve rastgele olay. Olasılık kavramı. Rastgele değişkenlerin dağılımları, dağılımlarının parametreleri. İstatistik momentleri. Ortalama, varyans, frekans analizi. Parametrelerin tahmini. Önemli olasılık dağılımları ve fonksiyonları. Örnekleme dağılımları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Basit doğrusal regresyon analizi. Korelasyon katsayısı. Çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi.
Haftalık Konu Başlıkları 1) İstatistiğin mühendislikteki önemi: Olasılık teorisinin esasları.
2) Rastgele değişken ve rastgele olay. Olasılık kavramı.
3) Rastgele değişkenlerin dağılımları, dağılımlarının parametreleri.
4) İstatistik momentleri. Ortalama, varyans, frekans analizi.
5) Parametrelerin tahmini.
6) Önemli olasılık dağılımları ve fonksiyonları, Örnekleme dağılımları.
7) Ara sınav
8) İstatistik hipotezlerin kontrolü.
9) Basit doğrusal regresyon analizi.
10) Korelasyon katsayısı.
11) Çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi.
12) Uygulamalar
13) Proje çalışmaları, İstatistiğin inşaat mühendisliğinde kullanımı
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Öğrencinin istatistikle ile ilgili bir problem veya uygulamaya yeterli cevap vermesi, bilgisayar yazılımı kullanması, istatistik parametreleri ve diğer risk analiz hesaplamalarını yeterli düzeyde kullanması, problem uyarlama ve çözme becerisini kazanması genel yeterlilik olarak kabul edilecektir.
Kaynaklar 1) Bayazıt, M., Oğuz B., Mühendisler İçin İstatistik, Birsen Yayınevi, 1985.
2) Miller, I., Freund, J. E., Probability and Statistics for Engineers, Prentice Hall, 1965
3) Mode, E. B., Elements of Probability and Statistics, Prentice Hall, 1967
4) Freund, J. E., Modern Elementary Statistics, Prentice Hall, 1967.
5) Benjamin, J. R., Cornell, C. A., Probability, Stat. and Decision for Civil Eng., Mc Graw-Hill, 1970.
6) Yevjevich, V., Probability and Statistics in Hydrology, Water Resources Publication, 1972.
7) Ang, A.H. S, Tang, W.H., Prob. Concepts in Eng. Plan. and Design, C1, J. Wiley and Sons, 1975
8) Helsel, D. R., Hirsch, R. M. , Statistical Methods in Water Resources, Elsevier, 1992
9) Bulu, A., İstatistik Problemleri, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986.
Değerlendirme Sistemi: Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Mukavemet I Kodu: 0501333 Yarıyılı: 3 Ön Şart: 0501234 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 4
Dersin Amacı: Öğrencilere taşıyıcı elemanların ve sistemlerin çeşitli yükleme durumları altında boyutlandırılması ve kontrolu ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan bilgileri vermek. Ayrıca öğrencileri ileride görecekleri meslek derslerine hazır hale getirmek.
Öğrenim Çıktıları: Dersi alan öğrencilerin dönem sonunda, şekil değiştiren cisimlerin mekaniği olan Mukavemetin ilkelerini ve bunların problemlere uygulanışını öğrenmiş oldukları ve dolayısıyla özellikle Yapı Statiği, Betonarme ve Çelik Yapılar gibi derslerde gerekli olacak alt yapının önemli bir bölümünü kazanmış hale geldikleri söylenebilir.
Dersin İçeriği: Mukavemete giriş, Kesit tesirleri, Gerilme ve Şekil değiştirme analizleri, Gerilme – şekil değiştirme bağıntıları,
Mukavemet hipotezleri, Eksenel normal kuvvet, Kesme kuvveti, Burulma momenti.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Giriş, Makavemetin temel ilkeleri ve ideal kavramlar
2) Çubuklarda kesit tesirleri, kesim yöntemi
3) Alan yöntemi, Belirsiz integrasyon yöntemi
4) Gerilme analizi: tek ve iki eksenli gerilme halleri
5) Üç eksenli gerilme hali, özel gerilme halleri
6) Şekil değiştirme analizi: iki eksenli şekil değiştirme hali, Üç eksenli şekil değiştirme hali, şekil ve yer değiştirme
bileşenleri arasındaki bağıntılar
7) Ara sınav
8) Gerilme – şekil değiştirme bağıntıları ve şekil değiştirme enerjisi
9) Mukavemet hipotezleri
10) Basit Mukavemet Hallerinin tanıtımı, Eksenel Normal kuvvet
11) Ara Sınav
12) Kesme Kuvveti
13) Burulma Momenti: Daire kesitli çubukların burulması, Daireden farklı kesitlerin burulması, tüp kesitlerin
burulması
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) M. İnan, “Cisimlerin Mukavemeti”, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul, 1988.
2) M. Bakioğlu, “Cisimlerin Mukavemeti”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2001.
3) M. Bakioğlu, N. Kadıoğlu, H. Engin, “Mukavemet Problemleri, Cilt I, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007
4) F. B. Beer, E. R. Johnston, “Mechanics of Materials”, McGraw Hill, Singapore, 1985.
5) U. Ersoy, S.T. Wasti, “Introductory Mechanics of Deformable Bodies”, Ankara, 1992.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Malzeme Bilimi Kodu: 0501334 Yarıyılı: 3 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 4
Dersin Amacı: Malzemelerin temel özelliklerini ve inşaat mühendisliğindeki uygulamalarındaki yeri ve önemini tanıtmak. Malzeme ile ilgli diğer mühendislik tasarımları ve analizleri için genel bilgileri öğretmek
Öğrenim Çıktıları: Malzemelerin temel özelliklerinin anlaşılması. İnşaat Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin uygulamalarındaki yeri ve önemininin öğrenilmesi. Malzeme ile ilgli diğer mühendislik tasarımları ve analizleri için genel bilgilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, atomsal yapı, atomsal diziliş, kristal yapı, yapısal kusurlar ve atom hareketleri. Mekanik özellikler. Çekme ve basınç etkisinde davranış. Kuvvet, gerilme, şekil değiştirme ve uzama kavramları. Kırılma türleri, sünek ve gevrek göçme. Visco-elastisite, reolojik modeller ve yorulma. Malzemelerin sünme, gerilme gevşemesi, gevreklik, süneklik, sertlik, tokluk. Malzemelerin fiziksel özellikleri.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Genel malzeme bilimine giriş, Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması,
2) Atomsal yapı, atomsal diziliş, atomic bağlar
3) Kristal yapı,
4) Kristal yapı kusurları
5) Atomlararası mesafe ve buna bağlı özellikler
6) Mekanik özellikler. Çekme ve basınç etkisinde davranış. Kuvvet, gerilme, şekil değiştirme ve uzama kavramları.
7) Ara sınav
8) Kırılma türleri, sünek ve gevrek göçme.
9) Elasik ve Plastik Deformasyonlar
10) Düktilite, Rezilyans, Tokluk
11) Gevreklik, süneklik, sertlik
12) Malzemelerin sünme, gerilme gevşemesi,
13) Visco-elastisite, reolojik modeller ve yorulma. Malzemelerin fiziksel özellikleri.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) K. Onaran, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 1995
2) J. F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, Mac Millan Pub. Co., New York, 1990
3) K. Onaran, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümü, Bilim Teknik Yayınevi, 1993
4) B. Postalcıoğlu, Cisimlerin Yapısı ve Özelikleri, Cilt 1, İç yapı ve Özelikleri, İ.T.Ü. Matbaası, 1981
5) V. Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, Addison-Wesley Pub. , 1989
6) M. Neville, Properties of Concrete, 4th Ed. John Wiley?Sons. , Inc., 1996
7) S. Akman, Yapı Malzemesi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yayını, 1991
8) B. Postalcıoğlu, Beton: Cilt 1-Çimento, Cilt 2-Agrega, Beton, Teknik Kitaplar Yayınevi,  1986,1987
9) Turhan Erdoğan, Beton, ODTÜ Press, 2003
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Yapı Bilgisi Kodu: 0501335 Yarıyılı: 3 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 2
Dersin Amacı: Yapı teknolojisinin teorik ve pratik genel kavramlarının tanıtılmasını ve bu konuda öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: • Spesifik olarak yapının tanımı, yapı çeşitleri, temelin tanımı ve görevleri, temel türleri, drenaj, tahkim, kazı gibi zemin altındaki çalışmalar, duvar türleri, duvarlarda kullanılan malzemeler ve duvar örme teknikleri, merdivenleri ve elemanları, basit hesaplar, baca ve baca çeşitleri, çatılar ve çeşitleri, kaplama malzemeleri ve bunların kullanım yerleri.konularının temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
• Yapı teknolojisi konularında temel esasların anlaşılması ve öğrencilerin bu konularda deneyim kazanmalarının yanında, araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
• Bu dersin müfredatının tamamlanmasından sonar öğrenciler kazanılan beceriler sayesinde yapı teknolojisi konularında, araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Yapı teknolojisi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, öğrenciler, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
• Yapı teknolojisi konularında, öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde yapı teknolojisi konularında problem çözmeleri beklenir.
• Öğrenciler Yapı Bilgisi analizi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası
standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Yapının tanımı, Yapı çeşitleri, Temelin tanımı ve görevleri, Temel Türleri, Drenaj, Tahkim, Kazı gibi zemin altındaki çalışmalar, Duvar türleri, Duvarlarda kullanılan malzemeler ve Duvar örme teknikleri, Merdivenleri ve Elemanları, Basit hesaplar, Baca ve Baca çeşitleri, Çatılar ve çeşitleri, Kaplama malzemeleri ve bunların kullanım yerleri.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Yapının tanımı, Yapı çeşitleri.
2) Temelin tanımı ve görevleri
3) Temel Türleri, Drenaj
4) Tahkim, Kazı gibi zemin altındaki çalışmalar
5) Duvar türleri
6) Duvarlarda kullanılan malzemeler
7) Ara sınav
8) Duvar örme teknikleri
9) Merdivenleri ve Elemanları
10) Basit hesaplar
11) Baca ve Baca çeşitleri
12) Çatılar ve çeşitleri
13) Kaplama malzemeleri ve bunların kullanım yerleri
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Yapının çeşitleri, temel türleri, drenaj, tahkim, kazı gibi zemin altındaki çalışmalar, duvar türleri, duvarlarda kullanılan malzemeler ve duvar örme teknikleri, merdivenleri ve elemanları, basit hesaplar, baca ve baca çeşitleri, çatılar ve çeşitleri, kaplama malzemeleri ve bunların kullanım yerleri konularında bilgi sahibi olmak.
Kaynaklar 1) Durmuş Ali Açıkel, Yapı Teknolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, 2005.
2) Building Technology, Stein, Benjamin.
3) Özdemir, İ. (2003). İmar Hukuku Ders Notları. ESOGÜ TEKAM Yayını, Eskişehir.
4) Berkman, A.Fuat, (1970). Yapı Elemanları, Cilt I, II, İTÜ İnşaat Fak. Yayını, İstanbul.
5) Eser, L. (1970). Yapı Bilgisi Ders Notları, Cilt I,II. İTÜ Mimarlık Fak. Yayını: İstanbul.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Dinamik Kodu: 0501336 Yarıyılı: 3 Ön Şart: 0501234 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 3
Dersin Amacı: İnşaat öğrencileri için ileri sınıflarda okutulan Yapı Dinamiği ve Yapıların Deprem Hesabı derslerine hazırlık amacıyla
verilmektedir.
Öğrenim Çıktıları: Öğrenci aşağıda adı geçen konularda belli bir bilgi düzeyine erişmiş olacaktır.
• Kinematik. Kinetik. Hareket çeşitleri. İvme, atalet kuvveti.
• D’ALEMBERT prensibine göre öteleme denklemleri. Düzlemsel hareketin denklemleri.
• İş ve enerji prensibi.
• Lineer impuls ve momentum prensibi. Açısal impuls ve açısal momentum prensibi.
• Titreşim çeşitleri. Rezonans. Titreşim hareketlerinin denklemleri.
• Virtüel yerdeğiştirme, virtüel iş. Denge. Kararlı denge. Kararsız denge. Farksız denge.
Dersin İçeriği: Tanım ve Bütünleme. Maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği. Atalet çevresi. Newton kanunları. İmpuls ve momentum. İş, kuvvet alanı. Potansiyel ve kinetik enerji. Dirençli hareket. Titreşim. Nokta sistemi. Evrensel çekim. Gök mekaniği. Kütlesi değişen noktanın hareketi. Rijit cisim. Euler açıları. Charles ve Euler teoremi. Ağırlık merkezi teoremleri. Eksenel dönme.Topaç. Düzlemsel hareket. Rölatif hareket.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Rijit cisimlerin dinamiği
2) Rijit parçacığın dinamiği
3) Bir parçacığın dinamiği. Örnek çözmekle inceleme
4) Ötelemede rijit cismin dinamiği. Örnek çözmekle inceleme
5) Dönmede rijit cismin dinamiği
6) İş ve enerji. Örnek çözmekle inceleme
7) VİZE
8) İmpuls ve momentum. Örnek çözmekle inceleme
9) Mekanik titreşimler
10) Serbest (lineer) titreşimler. Örnek çözmekle inceleme
11) Zorlanmış titreşimler (sönümsüz)
12) Virtüel iş. Örnek çözmekle inceleme
13) Kütlesel atalet momentleri.
14) Genel tekrar.
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) FERDINAND P.BEER, E.RUSSEL JOHNSTON,”Mühendisler İçin Mekanik - DİNAMİK”, Birsen Yayınevi,1995.
Çevirenler, Fikret KESKİNEL, Tekin ÖZBEK.
2) A.Y.AKÖZ ,M.H. OMURTAG,” Mühendisler İçin Mekanik -  DİNAMİK”,Beta Yayınevi,1993.
3) Mehmet BAKİOĞLU, “DİNAMİK” Kısa Teori ve Problemler, Beta Yayınevi,2000.
4) Zireddin MEMMEDOV, Mehmet GÜMÜŞÇÜ,”Dinamik Ders Notları,2006.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Bilgisayar Destekli
Mühendislik
Matematiği
Kodu: 0501430 Yarıyılı: 4 Ön Şart: 0501331 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 6
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, inşaat mühendisliği için gerekli matematiksel işlemleri, anlatılan teorik bilgileri öğrencilerin bilgisayar ortamında nasıl kullanacakları anlatılacaktır. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin, bu ders kapsamında anlatılan temel konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere bu ders konusunun temel esaslarını ve önemini sunmanın yanında bu konuların bilgisayar ortamında kullanımını anlatmaktır.
Öğrenim Çıktıları: • Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, bu dersin temel konularını öğrenmeleri ve uygulamalarda kullanım esaslarını anlamaları, bu konularda deneyim kazanmaları ve araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•  Spesifik  olarak,  inşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  ders  konularının  temel  prensip  ve  kavramlarının  öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonra  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  inşaat  mühendisliği uygulamalarında ders konularının kendi alanlarında kullanımını yapabilirler.
•  İnşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  dersin  konuları  içersindeki  standartlar  konusunda  öğrenciler  bilgi  sahibi
olurlar.
• İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının kullanımı hususunda öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Yapılan değerlendirmelerde öğrencilerden ders konuları kapsamında mühendislik muhakeme becerilerini geliştirmek
amacıyla problem çözmeleri beklenebilir.
Dersin İçeriği: Bilgisayar destekli matematik paketlerinin genel tanıtımı. Bilgisayar destekli matematik yazılımları kullanılarak matematiksel sayısal şlemlerin, Üslü ve Köklü Sayıların, harfli İfadelerin nasıl yapıldığı. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında basit ve karmaşık denklemler çözümlerinin nasıl yapıldığı. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında lineer ve lineer olmayan çoklu dereceden denklem çözümleri. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında trigonometrik ifadelerin kullanımı. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında matris çözümleri ve matris işlemleri Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında Logaritmik işlemler. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında dizi ve Seri işlemleri. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında limit ve Süreklilik işlemleri. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında türev alma. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında tekli ve çoklu İntegral alma. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında iki ve üç boyutlu fonksiyonel grafik çizme. Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında
sembolik programlama.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Bilgisayar destekli matematik paketlerinin genel tanıtımı. Bilgisayar destekli matematik yazılımları kullanılarak
matematiksel sayısal şlemlerin, Üslü ve Köklü Sayıların, harfli İfadelerin nasıl yapıldığı
2) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında basit ve karmaşık denklemler çözümlerinin nasıl yapıldığı.
3) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında lineer ve lineer olmayan çoklu dereceden denklem çözümleri
4) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında trigonometrik ifadelerin kullanımı
5) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında matris çözümleri ve matris işlemleri
6) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında Logaritmik işlemler
7) Ara sınav
8) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında dizi ve Seri işlemleri
9) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında limit ve Süreklilik işlemleri
10) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında türev alma
11) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında tekli ve çoklu İntegral alma
12) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında iki ve üç boyutlu fonksiyonel grafik çizme
13) Bilgisayar destekli matematik yazılımlarında sembolik programlama
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) The Mathematica Book, Fifth Edition, Wolfram Media, ISBN 1-57955-022-3.
2) Getting Started with MATLAB, A Quick Introduction for Scientists and Engineers by Rudra Pratap, 2009.
3) Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets by Steven T. Karris (Oct 2001)
4) M.B. Monagan, K.O. Geddes, K.M. Heal, G. Labahn, S.M. Vorkoetter, J. McCarron and P. DeMarco, Maple 13
Advanced Programming Guide. Maplesoft, Waterloo, Ontario, Canada, 2009, 442 pages.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

Dersin Adı: Bilgisayar Destekli
Mühendislik İstatistiği
Kodu: 0501431 Yarıyılı: 4 Ön Şart: 0501332 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 6
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, inşaat mühendisliği için gerekli istatistiksel işlemleri, anlatılan teorik bilgileri öğrencilerin bilgisayar ortamında nasıl kullanacakları anlatılacaktır. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin, bu ders kapsamında anlatılan temel konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere bu ders konusunun temel esaslarını ve önemini sunmanın yanında bu konuların bilgisayar ortamında kullanımını anlatmaktır.
Öğrenim Çıktıları: • Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, bu dersin temel konularını öğrenmeleri ve uygulamalarda kullanım esaslarını anlamaları, bu konularda deneyim kazanmaları ve araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•  Spesifik  olarak,  inşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  ders  konularının  temel  prensip  ve  kavramlarının  öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonra  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  inşaat  mühendisliği uygulamalarında ders konularının kendi alanlarında kullanımını yapabilirler.
•  İnşaat  mühendisliği  uygulamalarında  bu  dersin  konuları  içersindeki  standartlar  konusunda  öğrenciler  bilgi  sahibi
olurlar.
• İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu ders konularının kullanımı hususunda öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Yapılan değerlendirmelerde öğrencilerden ders konuları kapsamında mühendislik muhakeme becerilerini geliştirmek
amacıyla problem çözmeleri beklenebilir.
Dersin İçeriği: Bilgisayar destekli istatistik yazılım paketlerinin genel tanıtımı. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında verilerin
düzenlenmesi ve veri analizine giriş. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında istatistiksel ilişkilerin ölçümü.  Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında hipotez sınamaları. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında korelasyon sınama tekniği. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında regrasyon sınama tekniği. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında tek yönlü varyans analizleri. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında çok değişkenli varyans analizleri.
Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında istatistiksel güvenirlik analizi. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında parametrik sınama teknikleri. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında grafik çizimlerinin yapılması. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında merkezi eğilim ve dağılım. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında genel lineer modeller.
Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında olasılık hesapları.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Bilgisayar destekli istatistik yazılım paketlerinin genel tanıtımı.
2) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında verilerin düzenlenmesi ve veri analizine giriş.
3) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında istatistiksel ilişkilerin ölçümü.
4) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında hipotez sınamaları.
5) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında korelasyon sınama tekniği.
6) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında regrasyon sınama tekniği. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında tek
yönlü varyans analizleri.
7) Ara sınav
8) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında çok değişkenli varyans analizleri.
9) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında istatistiksel güvenirlik analizi.
10) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında parametrik sınama teknikleri.
11) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında grafik çizimlerinin yapılması.
12) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında merkezi eğilim ve dağılım. Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında
genel lineer modeller.
13) Bilgisayar destekli istatistik yazılımlarında olasılık hesapları.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) SPSS ve MINITAB Uygulamalı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
2) MATLAB Statistics, A Quick Introduction for Scientists and Engineers by Rudra Pratap, 2008.
3) Spss Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006.
   
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Mukavemet II Kodu: 0501432 Yarıyılı: 4 Ön Şart: 0501333 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 4
Dersin Amacı: Öğrencilere taşıyıcı elemanların ve sistemlerin çeşitli yükleme durumları altında boyutlandırılması ve kontrolu ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan bilgileri vermek. Ayrıca öğrencileri ileride görecekleri meslek derslerine hazır hale getirmek.
Öğrenim Çıktıları: Dersi alan öğrencilerin dönem sonunda, şekil değiştiren cisimlerin mekaniği olan Mukavemetin ilkelerini ve bunların problemlere uygulanışını öğrenmiş oldukları ve dolayısıyla özellikle Yapı Statiği, Betonarme ve Çelik Yapılar gibi derslerde gerekli olacak alt yapının önemli bir bölümünü kazanmış hale geldikleri söylenebilir.
Dersin İçeriği: Eylemsizlik momentleri, Basit eğilme, Kesmeli eğilme, Normal kuvvet ve eğilme, Burulmalı eğilme, Elastik eğri, Enerji yöntemleri, Burkulma
Haftalık Konu Başlıkları 1) Eylemsizlik momentleri
2) Basit Eğilme, Düz eğilme
3) Eğik eğilme, Kompozit kirişlerin düz eğilmesi
4) Simetrik dolu kesitlerin kesmeli eğilmesi
5) Yapma kirişlerin kesmeli eğilme hesabı, Kayma merkezi
6) Normal Kuvvet ve Eğilme, Dışmerkez normal kuvvet. Çekmeye çalışmayan malzeme hali, Kesitlerin çekirdeği
7) Ara sınav
8) Burulmalı Eğilme
9) Elastik Eğriye Giriş, İntegrasyon yöntemi
10) Mohr yöntemi, Başlangıç değerleri yöntemi
11) Ara Sınav
12) Enerji Yöntemlerine Giriş, Virtüel iş teoremi
13) Karşıtlık teoremi, Castigliano Teoremleri. Burkulma (Elastik Stabilite)
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) M. İnan, “Cisimlerin Mukavemeti”, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul, 1988.
2) M. Bakioğlu, “Cisimlerin Mukavemeti”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2001.
3) M. Bakioğlu, N. Kadıoğlu, H. Engin, “Mukavemet Problemleri, Cilt I, Cilt II, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007
4) F. B. Beer, E. R. Johnston, “Mechanics of Materials”, McGraw Hill, Singapore, 1985.
5) U. Ersoy, S.T. Wasti, “Introductory Mechanics of Deformable Bodies”, Ankara, 1992
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Ölçme Bilgisi Kodu: 0501433 Yarıyılı: 4 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 5
Dersin Amacı: Yeryüzündeki doğal ve yapay nokta ve bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine göre konumlarının saptanması, belli bir ölçek ile küçültülerek kağıda geçirilmesi için gerekli arazi ölçümleri, hesap ve çizim yöntemlerini öğretmek.
Öğrenim Çıktıları: Arazide haritacılık çalışması yaparken işler nasıl organize edilir.  Arazide haritacılık anlamında kullanılan yöntem ve ölçme aletlerinin tanıtılması. Yatay ve düşey konum hesaplamalarının yapılması. En kesit ve boy kesit hesaplarının yapılması.
Dersin İçeriği: Ölçme bilgisi terimleri ve ölçü birimleri; Arazi işleri (nokta işaretleme, röperleme, jalonlama, uzunluk ,açı, yükseklik ölçümü ); Basit ölçü aletleriyle arazi ölçümü, poligonasyon, koordinat hesapları, yükseklik hesaplamalrı.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Ölçme bilgisi terimleri ve ölçü birimleri
2) Arazi işleri (Nokta işaretleme, röperleme, jalonlama, Uzunluk, açı ve yükseklik ölçümü), basit ölçme aletleri, ölçek
3) Arazide doğruların aplikasyonu.
4) Yatay uzunluk ölçmelerinin yapılışı.
5) Ölçü hataları, hataların sınıflandırılması.
6) Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve hesaplanması
7) Ara sınav
8) Arazi çalışması
9) Poligonasyon
10) Koordinat hesapları (açık)
11) Koordinat hesapları (bağlı, kapalı)
12) Yükseklik ölçmeleri (nivelman)
13) En kesit ve boy kesit hesabı. Arazi çalışması
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Arazide noktolar arsındaki yatay açı ve uzunlukları ölçerek yatay koordinatların hesaplanması ve noktalar arasındaki yükseklik farklarının arazide nivo ile ölülerek bu noktaların yüksekliklerinin belirlenmesi.
Kaynaklar 1) Cevat İnal, Ali Erdi, Ferruh Yıldız, Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
2) Ünal Öğün, Topoğrafya Ders Notları.
3) Anderson,  J. and Mikhail, E.,  Surveying: Theory and Practice, 1997.
4) Charles D. G. and Paul R. W.,  Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics (13th Edition), 2011.
5) George M. C.,  Fundamentals of Surveying: Sample Examination, Third Edition, 2005.
6) Francis H. M.  and John D. B.,  Surveying (10th Edition), 1997.
7) Jack C. Mc C.,  Surveying, 2003.
8) Sickle,  J. V.,  Surveying Solved Problems for the FS and PS Exams, 2007.
9) Kavanagh,  B. F., Surveying: Principles and Applications (8th Edition), 2008
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Yapı Malzemesi Kodu: 0501434 Yarıyılı: 4 Ön Şart: 0501334 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 4
Dersin Amacı: Yapı malzemelerinin temel özelliklerini ve inşaat mühendisliğindeki uygulamalarındaki yeri ve önemini tanıtmak.
Öğrenim Çıktıları: Malzemelerin temel özelliklerinin anlaşılması. İnşaat Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin uygulamalarındaki yeri ve öneminin öğrenilmesi. Öğrenciler yapı malzemesi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Bağlayıcı maddeler, kireç, çimento, puzzonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Beton Agregaları. Beton karışımının hesabı. Beton üretimi. Betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri. Isıl işlemler. Yapı çeliği ve özellikleri yapılarda kullanılan diğer alaşımlar. Doğal taşlar, seramikler, camlar, polimerler, ahşap.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Bağlayıcı maddeler
2) Kireç ve çimento
3) Puzzonların fiziksel ve mekanik özellikleri
4) Beton Agregaları
5) Beton karışımının hesabı
6) Beton üretimi. Betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikler
7) Arasınav
8) Isıl işlemler
9) Yapı çeliği ve özellikleri yapılarda kullanılan diğer alaşımla
10) Doğal taşlar
11) Seramikler,
12) Camlar
13) Polimerler. Ahşap
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Malzemelerin temel özelliklerinin anlaşılması. İnşaat Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin uygulamalarındaki yeri ve öneminin öğrenilmesi.
Kaynaklar 1) S. Akman, Yapı Malzemesi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yayını, 1991
2) B. Postalcıoğlu, Beton: Cilt 1-Çimento, Cilt 2-Agrega, Beton, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986,1987
3) Turhan Erdoğan, Beton, ODTU Press, 2003
4) Ahmet Durmuş, Yapı Malzemesi Der Notları, KTÜ.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Hidroloji Kodu: 0501435 Yarıyılı: 4 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 3
Dersin Amacı: Su yapılarının projelendirilebilmesi için, o yöreye yılda ne miktarda su geldiğinin bilinmesi ve gelecekte de ne kadar su geleceğinin tahmin edilmesi gibi belirsizlikler taşıyan bir takım konularda bilimsel bilgiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle su bilimi parametreleri içerisinde dünyada suyun çevriminden ve ölçüm araçlarından başlayarak tüm su bilimi temel konularından bilgi alınması hedeflenmektedir.
Öğrenim Çıktıları: Su çevrimi hakkında detaylı bilgiye sahip olunması, Hidrolojik ölçüm mekanizmalarının bilinmesi, Su verilerinin ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması, Kayıt, analiz, veri işleme ve değerlendirmelerini becerebilme, vb.
Dersin İçeriği: Hidrolojinin tanımı: Önemi ve metotları. Hidrolik çevrim. Yağışın meydana gelişi, ölçülmesi ve ölçümlerinin analizi. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Sızma, yeraltı suyu ve akımı, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, yüzeysel akış. Hidroğraflar, birim hidroğraf teorisi ve yağıştan akışa geçilmesi.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Hidrolojinin tanımı: Önemi ve metotları
2) Hidrolik çevrim
3) Yağışın meydana gelişi, ölçülmesi ve ölçümlerinin analizi
4) Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları
5) Sızma
6) Uygulamalar
7) Ara sınav
8) Yeraltı suyu ve akımı
9) Akım ölçümleri ve kayıtların analizi, yüzeysel akış
10) Hidroğraflar,
11) Birim hidroğraf teorisi ve yağıştan akışa geçilmesi
12) Uygulamalar
13) Hidrolojide İstatistik kullanımı, Uygulamalar
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Hidroloji bilimi ile ilgili temel kavram, araç ve ölçme yöntemleri ile su yapılarında hidrolojik veri olarak kullanılacak bilgilerin hazır parametrelere dönüştürülebilmesi, modern yöntemlere aşina olunması genel yeterlilik olarak kabul edilecektir.
Kaynaklar 1) Hidroloji, M. Gizbili.
2) Hidroloji, Mehmetçik Bayazıt, Birsen Yayınevi
3) Hidroloji Uygulamaları, Mehmetçik Bayazıt, İlhan Avcı, Zekai Şen, Birsen Yayınevi
4) Hidroloji, L. Dinçer
5) Hidroloji, T. Özbek
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U

Kredisi

AKTS

Mesleki Gelişim, Sorumluluk ve Etik

0501436

IV

2+0

2

2

Ön koşul Dersler

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Veren

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, mesleki sorumluluk bilinci ve etik sorumluluk bilincini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Öğrencilerin, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bilgiye erişebilme becerisi kazanmasını sağlamak

2. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanmalarını sağlamak

3. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve mesleki etik sorumluluk bilincini oluşturmak

4. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerekliliği, daha önceden öğrencilerin araştırmadığı bir mesleki konu, öğrencilere mesleki yenilikleri takip edebilecekleri kaynak Web siteleri tanıtılarak, konferans, seminer, kurs olanaklarının nasıl takip edilebileceği, meslek ahlak kavramı ve kuralları, mesleki davranış ilkeleri, mesleki etiğin temel prensipleri, mesleki yükümlülükler, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma, mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgiler aktarılarak ödev çalışmaları yaptırılacaktır.

Haftalar

Konular

1

Yaşam boyu öğrenme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilim ve teknoloji anlamında kendini sürekli yenileme konularına giriş

2

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 1: Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerekliliği

3

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 2: Daha önce öğrencilerin araştırmadığı bir mesleki konuyu öğrenciden araştırması istenecektir. Bu konulara örnek olabilecek içerikler: Epoxy, Poliester vs polimerler, Silikon çeşitleri, Alçı çeşitleri, Popüler Çimento çeşitleri ve özellikleri, Memran çeşitleri ve kaynak işlemi, En popüler boya çeşitleri ve fiyatları, Ahşap parke çeşitleri ve fiyatları, Yapay granit fayans çeşitleri ve fiyatları, Doğal taş kaplama çeşitleri, Doğal mozaik birim fiyatı vb.

4

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 3: Öğrenciler Mesleki yenilikleri takip edebilecekleri kaynak Web siteleri araştıracaklardır. Meslek Odaları ve Mesleki Derneklerin Web sitelerindeki Konferans, Seminer, Kurs olanaklarının nasıl takip edilebileceği konusu araştırılacaktır.

5

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 4: İnşaat mühendisliğinin her anabilim dalı bazında mesleki alanda lider firmaların isimleri, Web siteleri, inşaat malzemeleri ve ürün kataloglarına ulaşma gibi konular temel alınacaktır.

6

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 5: Bir inşaat mühendisinin yüklendiği görevler, yüklenmek zorunda olduğu görevleri ve bu görevlerin tam olarak yerine getirilmediği durumda doğabilecek sonuçları tanımlayan bir ödev yaptırılacaktır

7

Ara Sınav

8

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 6: Meslek ahlakı kavramı ve kuralları, mesleki davranış ilkeleri, mesleki etiğin temel prensipleri, mesleki yükümlülükler gibi konularda öğrencilerden ödev hazırlamaları istenecektir.

9

Quiz

10

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 7: Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında ödev çalışması yaptırılacaktır

11

Quiz

12

Aşağıda verilen ödev konusu hakkında bilgi aktarımı ve değerlendirme ÖDEV 8: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bir ödev çalışması yapılacaktır.

13

Quiz

14

Genel Tekrar

Genel Yeterlilikler

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşmak, bilgiye erişebilme becerisi kazanmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi kazanmak, bilim ve teknoloji anlamında kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak, mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak, etik sorumluluk bilincine sahip olmak, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olmak, mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Kaynaklar

Çoban Esra (2012), Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim, Budak Yayınevi: Umuttepe

Köymen Ülkü (2015), Yaşam Boyu Öğrenme, Editör (ler), Palme Yayınları

Sayılan Fevziye ve Yıldız Ahmet (2006), Yaşam Boyu Öğrenme, 2. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık. 

Sökmen Alptekin ve Tarakçıoğlu Serdar (2016), Mesleki Etik, Detay Yayıncılık

Değerlendirme Sistemi

Ara sınav: %40 (ilk 4 ödev)
Final:      %60 (sonraki 4 ödev ve quizler)

Projeler:

Ödevler:        


Dersin Adı: Zemin Mekaniği I Kodu: 0501530 Yarıyılı: 5 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 6
Dersin Amacı: Zemin Mekaniği alanında öğrencilere teorik bir temel sağlamak ve bu konuda öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: • Spesifik olarak, zeminlerde fiziksel özellikler, sınıflandırma, permeabilite, konsolidasyon, efektif gerilme, kompaksiyon ve kayma mukavemeti ile ilgili temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
• Zemin Mekaniği konularında öğrenilen teorik bilgilerin laboratuvarlarda yapılacak deneylerle uygulamaya aktarılması
beklenir.
• Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, Zemin Mekaniği konularında, temel esaslarının anlaşılması ve bu konularda deneyim kazanmalarının yanında, araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•   Bu   dersin   müfredatının   tamamlanmasından   sonra   öğrenciler   kazanılan   beceriler   sayesinde   Zemin   Mekaniği konularında, araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Bu ders konularında sektörel ihtiyaçlar temelinde, öğrenciler, anlatılan bazı ulusal ve  uluslararası standartlar üzerinde
bilgi sahibi olurlar.
• Zemin Mekaniği konularında, öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
Dersin İçeriği: Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri, Zeminlerin Sınıflandırılması, Kompaksiyon, zeminlerin hidrolik özellikleri, zeminlerin mekanik özellikleri, Efektif, nötr ve toplam gerilmeler. Zeminde gerilme- deformasyon bağıntısı. Gerilme dağılışı. Konsolidasyon. Kayma direnci. Toprak basınçları.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri
2) Zeminlerin sınıflandırılması.
3) Kompaksiyon
4) Zeminlerin hidrolik özellikleri
5) Zeminlerde kapilarite, permeabilite, donma etkisi
6) Efektif, nötr ve toplam gerilmeler
7) Arasınav
8) Zeminde gerilme bağıntısı
9) Zeminde deformasyon bağıntısı
10) Zeminde deformasyon bağıntısı
11) Konsolidasyon
12) Kayma direnci
13) Kayma direncinin laboratuar deneyleriyle belirlenmesi, Toprak basınçları
14) Review
Genel Yeterlilikler: Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri. Sınıflandırılması,Zeminlerin hidrolik özellikleri, kapilarite, permeabilite, donma etkisi, Kompaksiyon, Efektif, nötr ve toplam gerilmeler, Zeminde gerilme- deformasyon bağıntısı, Gerilme dağılışı,
Konsolidasyon, Kayma direnci, Toprak basınçları konularında bilgi sahibi olmak.
Kaynaklar 1) Zemin Mekaniği Problemleri (V.Kumbasar-F.Kip)
2) Zemin Mekaniği (K.Özüdoğru, O.Tan, İ.H.Aksoy)
3) Zemin Mekaniği (K.Özaydın)
4) Soil Mechanics (R.F. Craig)
5) Soil Mechanics&Foundations (M.Budhu)
6) Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği (B.A. Uzuner)
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Ulaştırma I Kodu: 0501531 Yarıyılı: 5 Ön Şart: 0501433 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 5
Dersin Amacı: Yol mühendisliği konusunda öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: •  Spesifik  olarak,  yolların  kapasitesi,  yol  geometrik  standartlarının  tespiti,  yol  geçkisinin  araştırılması  ve  planın hazırlanması, yatay kurbalar ve geçiş eğrileri, boykesit ve düşey kurbalar, alt yapı, yol drenajının yapılması, yol üst yapısı, bütümlü kaplamalar, rijit kaplamalar, beton yollar ve parke yollar konularının temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Dersin  amaçlarını  gerçekleştirerek,  öğrencilerden,  ulaştırma  mühendisliği  tasarım  ve  analizi  konularında,  temel esasların anlaşılması ve bu konularda deneyim kazanmalarının yanında, araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonar  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  ulaştırma  mühendisliği tasarım ve analizi konularında, araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Ulaştırma mühendisliği tasarım ve analizi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, öğrenciler, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
• Ulaştırma mühendisliği tasarım ve analizi konularında, öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde ulaştırma mühendisliği  tasarım ve analizi konularında, problem çözmeleri
beklenir.
Dersin İçeriği: Yolların tarihçesi, yolun tanımı, yolların kapasitesi, yol geometrik standartlarının tespiti, yol geçkisinin araştırılması ve planın hazırlanması. Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri. Boykesit ve düşey kurbalar. alt yapı, yol drenajının yapılması. yol üst yapısı, bütümlü kaplamalar, rijit kaplamalar; beton yollar ve parke yollar.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Genel hususlar, karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar,
2) Yolu kullananların karakteristikleri, taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri,
3) Yolların kapasitesi, yol geometrik standartlarının seçimi,
4) Geçki ve plan,
5) Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri, Uygulama
6) Boykesit ve düşey kurbalar, Uygulama
7) Ara sınav
8) Kent yollarının planlanması,
9) Eşdüzey kavşakların planlanması
10) Alt yapının teşkili
11) Yolların drenajı.
12) Yol üst yapısı, bütümlü kaplamalar,
13) Rijit kaplamalar; beton yollar ve parke yollar.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Yolların kapasitesi, yol geometrik standartlarının tespiti, yol geçkisinin araştırılması ve planın hazırlanması, yatay kurbalar ve geçiş eğrileri, boykesit ve düşey kurbalar, alt yapı, yol drenajının yapılması, yol üst yapısı, bütümlü kaplamalar, rijit kaplamalar, beton yollar ve parke yollar konularında bilgi sahibi olmak.
Kaynaklar 1) Paquette,R.J.,Ashford,N.,Wright,P.H.,”Transportation Engineering”, The Ronald Press, 1972.
2) Papacostas, C.S.”Fundamentals of Transportation Engineering”,Prentice Hall, 1987
3) Papacostas,C.S.,Prevedouros,P.D.,”Tranportation Engineering and Planning”,Prentice Hall,2001
4) Hay,W.W.,” An Introduction to Transportation Engineering”,JohnWiley and Sons Inc, 1961
4) Morlok, E.K.,” Introduction to Transportation Engineering And Planning”, McGraw-Hill, 1978
5) Emine Ağar, ‘Beton Yollar’, ITÜ  Matbaası.
6) Nadir Yayla, ‘Karayolu Mühendisliği’ Birsen Yayınları
7) C.A.O’Flaherty, ‘ Highways’, 4. Baskı,Butterworth Heinemann Yayınları, 2002
8) Paul H. Wright, ‘Highway Engineering’, 6. Baskı, John Wiley & Sons, inc. Yayınları, 1996
9) O'Flaherty, C.A. Highways and Traffic, Vol. 1, Edward Arwold, 1988.
10) F. Umar, N. Yayla, Yol İnşaatı, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul, 1995.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Yapı Statiği I Kodu: 0501532 Yarıyılı: 5 Ön Şart: 0501333 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 6
Dersin Amacı: Yapıların taşıyıcı sistemleri, yapıya çeşitli şekillerde uygulanan yükleri emniyet sınırları içinde taşıyıp çeşitli yapı elemanlarından geçirerek zemine aktaran sistemlerdir. Yapı Statiğinin esas amacı yapıları belirli bir emniyet ve yeterli bir rijitlik altında, ekonomik ve amaca uygun bir şekilde boyutlandırmaktır.
Öğrenim Çıktıları: Yapıların sınıflandırılması, Geometrik değişmez ve  stabil sistemler, Geometrik değişmez sistemlerin oluşturulma şartları, Gerber  kirişleri, izostatik çok açıklıklı çerçevelerin hesabı, Kafes sistemler, hesaplama yöntemleri, Üç mafsallı sistemler, hesabı. Hareketli yükler, Tesir çizgileri, Tesir çizgileri  yardımıyla  sistemlerin hareketli yüklere hesaplanması
ve bu gibi konularda öğrenci belli bir bilgi düzeyine erişmiş olacaktır.
Dersin İçeriği: Genel Bilgiler: İzostatik dolu gövdeli sistemlerin ve kafes sistemlerinin sabit ve hareketli yüklere göre hesabı. Basit kirişler, konsol kirişler, çıkmalı kirişler, Gerber kirişleri. Üç mafsallı ve gergili kemerler ve çerçeveler. Kafes sistemleri, İzostatik sistemlerde yer değiştirme ve şekil değiştirmelerin bulunması
Haftalık Konu Başlıkları 1) Yapı Statiğine giriş, kullanılan kabuller, yükleri yapı sistemlerinin sınıflandırılması
2) Hesaplama şemaları, sistemlerin kinematik analizi
3) Gerber kirişlerin ve çerçevelerin sabit yüklerle hesaplanması
4) Hareketli yüklere göre hesaplama, tesir çizgilerinin çizilmesi
5) Statikçe belirli kafes sistemleri, sabit yüklerle hesaplanması
6) Kafes sistemlerinin hareketli yüklere göre hesabı, matris yöntemiyle hesaplama
7) Arasınav
8) Üç mafsalı sistemler, üç mafsallı kemer ve çerçevelerin sabit yüklere göre hesaplanması
9) İç kuvvetler diyagramlarının çizimi, rasyonel eksen eğrisinin seçilmesi
10) Üç mafsallı kemerlerin tesir çizgileri, analitik yöntem
11) 0 (sıfır) noktaları yöntemi
12) Matris yöntemiyle hesaplama hakkında bilgiler ve örnekler
13) Uzay kafes sistemler, sabit yüklere göre hesaplanması
14) Genel tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) İbrahim EKİZ, “Yapı Statiği”, Seç Yayın Dağıtım Çağaloğlu-İstanbul,2005.
2) Adnan ÇAKIROĞLU, Enver ÇETMELİ, “Yapı Statiği Cilt I ”,Beta Yayınevi, 1998.
3) Sahavat HANALİ, “Yapı Statiği” Teknik Yayınevi, Ankara 2003.
4) Azer A.KASIMZADE “Yapı Statiği”, Birsen Yayınevi, 2004.
5) Zireddin MEMMEDOV, M.Arif GÜREL, ” Yapı Statiği I-Çözümlü Örnekler” Özdal Mat.2007.
6) C.K.WANG,”INTERMEDIATE STRUKTURAL ANALYSIS”, McGRAW-HILL BOOK COMPANY,1983
7) A.V.DARKOV, N.N.ŞAPOŞNIKOV, “Stroitelnaya Mekanika”,Moskova.Vısşaya şkola,1986.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Betonarme I Kodu: 0501533 Yarıyılı: 5 Ön Şart: 0501333 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 6
Dersin Amacı: Betonarmenin davranışı ve temel ilkelerinin kavratılmasından sonra bu yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik kesit etkilerine göre hesabına (kesit denetimi ve kesit tayini) ilişkin bilgilerin öğretilmesi
Öğrenim Çıktıları: Öğrenciler, betonarme elemanların davranışlarını yorumlama becerisi kazanabilecek, basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları çıkarabilecek, laboratuardaki betonarme eleman deneylerini görerek bu konuda bilgi sahibi olabilecek, uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standartlar konusunda bilgilenecek, uygulamada karşılaşabilecekleri problemler ve  çözüm  yolları  hakkında  bilgi  sahibi  olabilecek,  derste  işlenen  konulara  vakıf  olabileceklerdir.  Öğrenciler  ders
konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerine bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Giriş ve tarihçe, beton ve donatının mekanik nitelikleri, beton-donatı aderansı (etken faktörler, doğru ve eğri eksenli donatı çubuklarında aderans boyları, aderansı arttıran önlemler) ve donatı ekleri, donatı büküm yerlerinde oluşan etkiler ve alınması gereken önlemler, beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri, betonarme yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik mukavemet hallerine göre hesabı: Merkezi normal kuvvet (basınç ve çekme) , düz ve eğik basit eğilme, dışmerkez normal kuvvet (düz ve eğik birleşik eğilme), kesme kuvveti ve burulma moment, betonarme yapı elemanlarında sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Betonarme elemanlar; döşeme; kiriş; kolon; temel; beton ve çelik; malzeme bilgisi; davranış eğrileri; hasır donatı
2) Çatlama; aderans; beton ve çeliğin beraber çalışması; kenetlenme; donatı ekleri
3) Yükler; sabit hareketli yükler; elverişsiz yükleme durumları; yüklerin birleştirilmesi; güvenlik; sınır durumlar
4) Dikdörtgen kesitte basit eğilme;  parabol-dikdörtgen gerilme yayılışı; gerilme bloğu; dengeli donatı; zayıf kuvvetli
donatılı kesit; çift donatılı dikdörtgen kesit
5) Tablalı kesit; etkili tabla genişliği; basit eğilme
6) Dikdörtgen kesitte M+N etkisi; karşılıklı etki diyagramları. Dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi; basit etriyeli ve fretli
kolon
7) Ara sınav
8) Kesme kuvveti etkisi; eğik çekme gerilmeleri
9) Kesme kuvvetinin karşılanması; etriye ve pliye kullanımı; moment kapama diyagramı
10) Burulma etkisi; kesme kuvveti ile burulma etkisi
11) Narin kolon davranışı
12) Narin kolonlarda moment büyütme yöntemi; elastik hesap kabulleri
13) Dikdörtgen kesitte elastik hesap; taşıma gücü ile karşılaştırma. Çerçeve; kolon-kiriş birleşimi; yeniden uyum ilkesi;
konstrüksiyon bilgisi
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Betonarme elemanların davranışlarını yorumlama becerisi kazanabilen, basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları çıkarabilen, laboratuardaki betonarme eleman deneylerini görerek bu konuda bilgi sahibi olabilen, uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standartlar konusunda bilgilenen, uygulamada karşılaşabilecek problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilen, derste işlenen konulara vakıf olabilen öğrenci genel yeterliliğe sahip
olacaktır.
Kaynaklar 1) TS500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000.
2) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997.
3) Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2001.
4) K. Özden, M. Altan, M. Aydoğan; Betonarme Kesitlerin Boyutlandırılması, Uran Müh. Yayını, 1987.
5) İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarmeye Giriş, Birsen Yayınevi, 1980.
6) İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarme Yapı Elemanları, Birsen Yayınevi, 1980.
7) E. Atımtay; Reinforced Concrete, Fundamentals, Volume I, II, Bizim Büro Basımevi, 2001.
8) Z. Celep, N. Kumbasar; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, 2001.
9) N. Kumbasar, Z. Celep; Taşıma Gücü İlkeleri ile Betonarme Kesit Tabloları, Beta Dağıtım, 1988.
10) U. Ersoy; Betonarme, Evrim Basım Yayın Dağıtım, 1987.
11) U. Ersoy; Reinforced Conrete;Evrim Basım Yayın Dağıtım 1987.
12) İ. Berktay; Betonarme I, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1995.
13) C. Wang, C.G. Salmon; Reinforced Concrete Design, Harper & Row,1985
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Akışkanlar Mekaniği Kodu: 0501534 Yarıyılı: 5 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 5
Dersin Amacı: İçme suyu temini, kullanılmış suların uzaklaştırılması, su dağıtım şebekelerinin hesabı, sulama-kurutma, hidroelektrik enerji üretimi, nehirlerin düzenlenmesi, deniz deşarjları v.b. gibi problemler İnşaat mühendisliğinin önemli uygulama alanlarıdır. Akışkanlar Mekaniği dersinde bu problemlerin çözümüne esas olacak olan, akışkanların hareketinin temel denklemleri (süreklilik, hareket ve enerji denklemleri) verilmektedir.
Öğrenim Çıktıları: •  Spesifik  olarak,  su  yapılarında  yeni  yapımların  değil,  aynı  zamanda  mevcut  yapımların  sağladığı  suyun  daha  iyi kullanılmasını kapsayan,  su ile ilgili genel mühendislik konularının  temel  prensip  ve  kavramlarının  öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Su  kaynakları  sistemleri,  tasarım  ve  analizi  konularında  öğrenilen  teorik  bilgilerin  yazılım  ve  işletme  temelli uygulamalarına aktarılarak öğrencinin bilgisayar becerileri geliştirilir.
• Bu dersin müfredatının tamamlanmasından sonra, öğrenciler kazanılan beceriler sayesinde su mühendisliği tasarım ve analizi konularında, bilimsel araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde su mühendisliği tasarım ve analizi konularında, problem çözmeleri
beklenir.
Dersin İçeriği: Temel Kavramlar, Akışkanların gerilmelere karşı davranışı. Akışkanların statiği. Basınç ve derinlikle değişimi. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımlarda süreklilik, enerji, İmpuls-Momentum denklemleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Laminer ve türbülanslı akımlar. İdeal akışkanlıkların iki boyutlu akımları. Potansiyel akımlar, gerçek akışkanların iki boyutlu akımları. Sınır tabakası.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Akışkanlar mekaniğinin mantığı ve önemi.
2) Birimler ve birim sistemleri. Akışkan özellikleri.
3) Akışkanların statiği.
4) Hidrostatik basınç. Düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri.
5) Akışkanların kinematiği. Lagrange ve Euler yöntemleri.
6) Bir, iki ve üç boyutlu akımlar.
7) Ara sınav
8) İdeal ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımının temel denklemleri.
9) Süreklilik denklemi, Enerji denklemi
10) Impuls-momentum denklemi
11) Laminer ve türbülanslı akımlar,
12) İdeal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları,
13) Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Uygulamalar
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Akışkanlar mekaniğin üç temel denklemini, hidrolik problemlerine uygulayabilecek düzeyde bilmek ve projelere
uygulayabilmek.
Kaynaklar 1) Sığıner, A., Sümer, B.M., Hidrolik Problemleri, Birsen Yayınevi, 1983.
2) Streeter, V. L., Fluid Mechanics , 5th Edition, , Mc Graw-Hill, 1971.
3) Pao, R.F., Fluid Mechanics , John Wiley and Sons, 1966.
4) White, F., M. , Fluid Mechanics , 2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1987.
5) Raudkiwi , A. J., Callender , R. A., Edward Arnold, Advanced Fluid Mechanics, , 1975.
6) Roberson, J. A., Cassidy, J. J., Chaudry, M. H., Hydraulic Engin., John Wiley and Sons, 1995.
7) Sümer, M., Ünsal, İ., Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi,1983.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

 Dersin Adı: Zemin Mekaniği II Kodu: 0501630 Yarıyılı: 6 Ön Şart: 0501530 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 4
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere, zeminlerin içinde gerilme dağılımının belirlenmesi, zeminlerin endeks özellikleri,
zeminlerin hidrolik özellikleri, zeminlerin mekanik özellikleri ile ilgili temel bilgiler verilecektir.
Öğrenim Çıktıları: • Zemin mekaniği 1 bilgilerini tekrarlamış olur
• Zemin tipine göre farklı temel tipleri için zemindeki gerilme yayılışını belirler.
• Bir inşaat çukuruna gelecek yeraltısu miktarını bulabilir.
• Konsolidasyon oturma hesabını yapar.
• Her türlü zeminin kayma direncini belirleyebilir.
• Öğrenciler bu ders konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde
bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Zemin Kayma Mukavemeti, UU, CD, CU Deney Yöntemleri, Üç Eksenli, Tek Eksenli Serbest Basınç Ve Kesme Kutusu Deneyleri, Yüzeysel Temellerde Taban Basıncı Dağılımı Hesabı; Toprak Basıncı Teorileri Ve İstinad Yapıların Hesabı; Şev Stabilitesi Analizi Ve Hesap Yöntemleri; Palplanj ve Ankraj Hesabı
Haftalık Konu Başlıkları 1) Zemin Kayma Mukavemeti
2) UU, CD, CU Deney Yöntemleri
3) Üç Eksenli, Tek Eksenli Serbest Basınç Ve Kesme Kutusu
4) Yüzeysel Temellerde Taban Basıncı Dagılımı Hesabı
5) Yüzeysel Temellerde Taban Basıncı Dagılımı Hesabı
6) Yüzeysel Temellerde Taban Basıncı Dagılımı Hesabı
7) Arasınav
8) Toprak Basıncı Teorileri Ve İstinad Yapıların Hesabı
9) Toprak Basıncı Teorileri Ve İstinad Yapıların Hesabı
10) Toprak Basıncı Teorileri Ve İstinad Yapıların Hesabı
11) Şev Stabilitesi Analizi Ve Hesap Yöntemleri
12) Şev Stabilitesi Analizi Ve Hesap Yöntemleri
13) Palplanj ve Ankraj Hesabı
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Zemin Mekaniği Problemleri (V.Kumbasar-F.Kip)
2) Zemin Mekaniği (K.Özüdoğru, O.Tan, İ.H.Aksoy)
3) Zemin Mekaniği (K.Özaydın)
4) Soil Mechanics (R.F. Craig)
5) Soil Mechanics&Foundations (M.Budhu)
6) Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği (B.A. Uzuner)
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Ulaştırma II Kodu: 0501631 Yarıyılı: 6 Ön Şart: 0501531 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 3
Dersin Amacı: Yol mühendisliği konusunda öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: • Spesifik olarak, tasfiye eğrili harita üzerinde sıfır poligonu çizilerek geçki ve yol planının hazırlanması, boykesit, enkesit, tipik  enkesit,  hacim  hesabı,  Bruckner  eğrisinin  cizimi,  büz  projesi,  altyapı  ve  üstyapı  metrajı,  keşif  özeti  çıkarılması konularının temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
•  Dersin  amaçlarını  gerçekleştirerek,  öğrencilerden,  ulaştırma  mühendisliği  tasarım  ve  analizi  konularında,  temel esasların anlaşılması ve bu konularda deneyim kazanmalarının yanında, araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
•  Bu  dersin  müfredatının  tamamlanmasından  sonar  öğrenciler  kazanılan  beceriler  sayesinde  ulaştırma  mühendisliği tasarım ve analizi konularında, araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Ulaştırma mühendisliği tasarım ve analizi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, öğrenciler, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
• Ulaştırma mühendisliği tasarım ve analizi konularında, öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde ulaştırma mühendisliği  tasarım ve analizi konularında, problem çözmeleri
beklenir.
Dersin İçeriği: Tasfiye eğrili harita üzerinde sıfır poligonu çizilerek geçki ve yol planının hazırlanması, boykesit, enkesit, tipik enkesit, hacim hesabı, Bruckner eğrisinin cizimi, büz projesi, altyapı ve üstyapı metrajı, keşif özeti çıkarılması.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Giriş
2) Tasfiye eğrili harita üzerinde kavramların tanıtımı
3) Tasfiye eğrili harita üzerinde sıfır poligonu çizilerek geçki ve yol planının hazırlanması esasları
4) Uygulama
5) Boykesitler
6) Enkesit, tipik enkesit
7) Ara sınav
8) Hacim hesabı
9) Kübaj cetvelinin hazırlanması
10) Bruckner eğrisinin cizimi
11) Büz projesi
12) Altyapı ve üstyapı metrajı
13) Keşif özeti çıkarılması
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Tasfiye eğrili harita üzerinde sıfır poligonu çizilerek geçki ve yol planının hazırlanması, boykesit, enkesit, tipik enkesit, hacim hesabı, Bruckner eğrisinin cizimi, büz projesi, altyapı ve üstyapı metrajı, keşif özeti çıkarılması konularında bilgi sahibi olmak.
Kaynaklar 1) Paquette,R.J.,Ashford,N.,Wright,P.H.,”Transportation Engineering”, The Ronald Press, 1972.
2) Papacostas, C.S.”Fundamentals of Transportation Engineering”,Prentice Hall, 1987
3) Papacostas,C.S.,Prevedouros,P.D.,”Tranportation Engineering and Planning”,Prentice Hall,2001
4) Hay,W.W.,” An Introduction to Transportation Engineering”,JohnWiley and Sons Inc, 1961
5) Morlok, E.K.,” Introduction to Transportation Engineering And Planning”, McGraw-Hill, 1978
6) Emine Ağar, ‘Beton Yollar’, ITÜ  Matbaası.
7) Nadir Yayla, ‘Karayolu Mühendisliği’ Birsen Yayınları
8) C.A.O’Flaherty, ‘ Highways’, 4. Baskı,Butterworth Heinemann Yayınları, 2002
9) Paul H. Wright, ‘Highway Engineering’, 6. Baskı, John Wiley & Sons, inc. Yayınları, 1996
10) O'Flaherty, C.A. Highways and Traffic, Vol. 1, Edward Arwold, 1988.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Yapı Statiği II Kodu: 0501632 Yarıyılı: 6 Ön Şart: 0501532 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 5
Dersin Amacı: Elastik sistemlerde yer değiştirmeler, dış kuvvetlerin yaptığı iş İç kuvvetlerin yaptığı iş, virtüel iş prensibi. Hiperstatik sistemlerde hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesiyle yapı statiğinin amacına ulaşmak.
Öğrenim Çıktıları: Yerdeğiştirmelerin belirlenmesi, Hiperstatik sistemlerin tanımı. Hesaplama yöntemleri, Hiperstatik sistemlerin hesaplanması, Hiperstatik Sistemlerde mesnet çökmesi ve sıcaklık değişiminin etkileri, Tesir çizgileri ve bu gibi konularda öğrenci belli bir bilgi düzeyine erişmiş olacaktır.
Dersin İçeriği: Hiperstatik sistemlerin kuvvet (enerji) metodu ile hesabı. Sabit yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmelerine göre hesap, yerdeğiştirme hesabı, kısaltma teoremi, elastik mesnetli sistemler, hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgilerinin bulunması, sürekli kirişler, elverişsiz yüklemeler, eğri eksenli ve gergili sistemler, düğüm noktaları sabit sistemlerin  Cross metodu ile hesabı.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Yer değiştirme denklemi, yer değiştirmelerin bulunması
2) Sıcaklık değişimi ve mesnetlerin çökmesinden oluşan yer değiştirmeler
3) Sıcaklık değişimi ve mesnetlerin çökmesinden oluşan yer değiştirmeler
4) Alanların çarpımı yöntemiyle yer değiştirmelerin bulunması
5) Hiperstatik sistemlerin özellikleri, hesaplama yöntemleri
6) Kuvvet  yöntemlerinin  kanonik  denklemleri,  katsayıların  ve  yükleme  terimlerinin  saptanması  ve  sağlamasının
yapılması
7) Ara sınav
8) M, T ve N diyagramlarının çizimi ve sağlamasının yapılması
Simetrik sistemlerin hesaplanması, yüklerin değiştirilmesi yöntemi
9) Hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin bulunması, sıcaklık değişimine göre hesaplama
10) Statikçe belirsiz kafes sistemler, çubuklardaki normal kuvvetlerin bulunması ve sağlamasının yapılması
11) Statikçe belirsiz kemerler, iki mafsallı kemerlerin sabit yüklere göre hesabı
12) Yer değiştirmeler (Cross Yöntemi), esas sistemin seçilmesi ve kanonik denklemler. Her iki ucu ankastre ve bir ucu
ankastre ve diğer ucu mafsallı kirişlerde reaksiyonların bulunması
13) Esas sistemde eğilme momenti diyagramlarını çizilmesi ve kanonik denklemlerin katsayılarının ve yük terimlerinin bulunması. İç kuvvet diyagramlarının çizimi, sağlanması. Sıcaklık değişimine göre hesaplama. Hareketli yüke göre
hesaplama.
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) İbrahim EKİZ, “Yapı Statiği”, Seç Yayın Dağıtım Çağaloğlu-İstanbul,2005.
2) Adnan ÇAKIROĞLU, Enver ÇETMELİ, “Yapı Statiği Cilt I ”,Beta Yayınevi, 1998.
3) Sahavat HANALİ, “Yapı Statiği” Teknik Yayınevi, Ankara 2003.
4) Azer A.KASIMZADE “Yapı Statiği”, Birsen Yayınevi, 2004.
5) Zireddin MEMMEDOV, M.Arif GÜREL, ” Yapı Statiği I-Çözümlü Örnekler” Özdal Mat.2007.
6) C.K.WANG,”INTERMEDIATE STRUKTURAL ANALYSIS”, McGRAW-HILL BOOK COMPANY,1983
7) A.V.DARKOV, N.N.ŞAPOŞNIKOV, “Stroitelnaya Mekanika”,Moskova.Vısşaya şkola,1986.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Betonarme II Kodu: 0501633 Yarıyılı: 6 Ön Şart: 0501533 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 3 0 3 5
Dersin Amacı: Dersin amacı ve hedefi, İnşaat Mühendisliğine aday öğrencilere betonarme yatay ve düşey taşıyıcı elemanlara gelen yüklerin hesaplanması ve elemanların buna göre boyutlandırılması konusunda temel bilgilerin öğretilmesi, betonarme yapıların tasarım ve yapımında karşılaşılan problemler karşısında mühendisçe düşünme kabiliyetinin geliştirilmesidir.
Öğrenim Çıktıları: • Betonarme davranışını öğrenmek, Yapı güvenlik kavramını öğrenmek,
• Çeşitli yükler altında yapının güvenlikli dizaynının yapılması,
• Kirişlerin taşıma gücü momentinin hesaplanması,
• Kiriş dizaynı yapabilme becerisi,
• Kolon dizaynı yapabilme becerisi,
• Kolonların taşıma gücünün hesaplanması,
• Bilim ve teknolojide son gelişmeleri izleme bilgisine ulaşmak.
• Öğrenciler bu ders konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar
üzerinde bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Düşey yükler altında tek ve çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerin, nervürlü döşemelerin ve kirişsiz plak döşemelerin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. 1998 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine ait bilgiler ve bu yönetmeliğe göre betonarme yapılara etkiyen deprem etkilerinin, taşıyıcı sistem elemanlarındaki iç kuvvet dağılımlarının hesaplanması. Düşey ve deprem yüklerine maruz kalan yığma ve betonarme yapıların temellerindeki (duvaraltı temelleri, tekil temeller, elastik zemine oturan sürekli temeller, radye temeller) iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Merdiven sistemlerinin tanıtılması ve düşey yükler altında eğik ve sahanlık plaklarından oluşan merdiven sisteminin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. İstinat duvarlarına ilişkin genel tanımlar, duvara etkiyen toprak itkilerine ve sürşarj yüklerine göre
istinat duvarının bazı kesitlerine ait iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Beton ve betonarmenin özellikleri
2) Betonarme , Büzülme , Sünme
3) Betonarme davranışı ve hesap için temel ilkeler
4) Yapı güvenliği
5) Eksenel kuvvet altındaki elemanlar
6) Basit eğilme altındaki elemanların taşıma gücü. Betonarme elemanlarda boyutlandırma ve donatı hesabı
7) Ara sınav
8) Bileşik eğilme-eksenel basınç ve eğilme altındaki elemanların taşıma gücü
9) Narinlik etkisi ve kolonların tasarımı
10) Kesme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve kesme hesabı
11) Dolaylı mesnetler ve zımbalama etkisi
12) Kısa konsollar, yüksek kirişler
13) Betonarme yapılarda ve elemanlarda burulma hesabı.  Aderans ve kenetlenme
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Betonarme davranışını, yapı güvenlik kavramını, çeşitli yükler altında yapının güvenlikli dizaynının yapılmasını, kirişlerin taşıma gücü momentinin hesaplanmasını öğrenen ve kiriş dizaynı yapabilme, kolon dizaynı yapabilme becerisini, kolonların taşıma gücünün hesaplanmasını, bilim ve teknolojide son gelişmeleri izleme bilgisine ulaşabilme becerisini
kapan öğrenci genel yeterliliğe sahip olmuş demektir.
Kaynaklar 1) TS500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000.
2) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997.
3) Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2001.
4) K. Özden, M. Altan, M. Aydoğan; Betonarme Kesitlerin Boyutlandırılması, Uran Müh. Yayını, 1987.
5) İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarmeye Giriş, Birsen Yayınevi, 1980.
6) İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarme Yapı Elemanları, Birsen Yayınevi, 1980.
7) E. Atımtay; Reinforced Concrete, Fundamentals, Volume I, II, Bizim Büro Basımevi, 2001.
8) Z. Celep, N. Kumbasar; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, 2001.
9) N. Kumbasar, Z. Celep; Taşıma Gücü İlkeleri ile Betonarme Kesit Tabloları, Beta Dağıtım, 1988.
10) U. Ersoy; Betonarme, Evrim Basım Yayın Dağıtım, 1987.
11) U. Ersoy; Reinforced Conrete;Evrim Basım Yayın Dağıtım 1987.
12) İ. Berktay; Betonarme I, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1995.
13) C. Wang, C.G. Salmon; Reinforced Concrete Design, Harper & Row,1985
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Hidrolik Kodu: 0501634 Yarıyılı: 6 Ön Şart: 0501534 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 2 3 5
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere kapsamlı bir hidrolik bilgisini geniş bir bakış açısı ile kazandırmak, basınçlı ve serbest düzeyli akımlarla birlikte açık kanal ve boru dizaynı ile ilgili temel bilgileri vermek, borularda, boru ağlarında ve serbest akımda akım parametrelerinin (sürtünme kayıpları, enerji gereksinimi, akış hızı) bulunabilmesi için gerekli hesaplama tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenim Çıktıları: • Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebileceklerdir.
• Mikro ve makro ölçekte mekanik prensiplerinin akışkanlara uygulanmasını öğreneceklerdir.
• Bu dersin müfredatının tamamlanmasından sonra, öğrenciler kazanılan beceriler sayesinde su mühendisliği tasarım ve analizi konularında, bilimsel araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Verilen bir sistem için uygun pompayı ve diğer akışkan nakli için gerekli olan cihazları seçebileceklerdir.
• Serbest yüzeyli bir akım sisteminde hidrolik açıdan en uygun kesiti seçerek boyutlandırabileceklerdir.
Dersin İçeriği: Boyut analizi ve Pi teoremi, model benzeşimi, basınçlı akımlar, sürekli ve yersel yük kayıpları, boru sistemlerinin çözümü, çok hazneli boru şebekeleri, serbest yüzeyli akımlar, üniform akım, en uygun kesit formu, ani ve tedricen değişken akımlar, özgül enerji, hidrolik sıçrama, tedricen değişken akımların hesabı, kanal kontrolları, orifis ve savaklar.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Dersin içerigi, Kapalı sistemlerdeki akımın genel özellikleri
2) Borulardaki Laminer ve Türbülanslı akımlar, Borulardaki debi hesapları
3) Borulardaki yerel kayıplar, Kapalı sistemlerde akım (Seri ve paralel baglı borular)
4) Boru hidroligi, Çoklu rezervuar ve ag çözümleri, Pompalı borulardaki, sistem çözümleri
5) Boru hidroligi, Çoklu rezervuar ve ag çözümleri, Pompalı borulardaki, sistem çözümleri
6) Açık kanal akımının temel özellikleri, Düzenli akımlar
7) Arasınav
8) Enerji kavramı ve kritik akım
9) Enerji kavramı ve kritik akım
10) Degisken akımlar, momentum prensibi
11) Degisken akımlar, momentum prensibi
12) Degisken akımlar
13) Düzenli akımlar için açık kanal dizaynı
14) Genel tekrar
Genel Yeterlilikler: Su mühendisliğinde boru sistemleri ile ilgili problemleri tasarlayarak çözebilme, açık kanal sistemlerinde de en uygun kesite göre kanal kesitinin belirlenmes, enerji kayıpları ve özgül enerjinin belirlenmesi,basınçlı ve serbest yüzeyli akımlarda debi hesaplarının yapılması.
Kaynaklar 1) Sığıner, A., Sümer, B.M., Hidrolik Problemleri, Birsen Yayınevi, 1983.
2) Streeter, V. L., Fluid Mechanics , 5th Edition, , Mc Graw-Hill, 1971.
3) Pao, R.F., Fluid Mechanics , John Wiley and Sons, 1966.
4) White, F., M. , Fluid Mechanics , 2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1987.
5) Raudkiwi , A. J., Callender , R. A., Edward Arnold, Advanced Fluid Mechanics, , 1975.
6) Roberson, J. A., Cassidy, J. J., Chaudry, M. H., Hydraulic Engin., John Wiley and Sons, 1995.
7) Sümer, M., Ünsal, İ., Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi,1983.
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: İnşaat Yönetimi Kodu: 0501635 Yarıyılı: 6 Ön Şart: - Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 3
Dersin Amacı: İnsaat yönetim kurallarının ve uygulama metotlarının projenin baslangıç evresinden bitis evresine kadar ögretilmesine yöneliktir. İnşaat Mühendisliği eğitiminin, çağdaş yönetim bilgileri ile güçlendirilmesi ve yönetici mühendis yetiştirilmesi esas amaçtır.
Öğrenim Çıktıları: Globalleşen dünyamızda, başarılı olabilmek için; Ülkeler,kurumlar,kuruluşlar ve İşletmelerin ,konuları dar bir perspektiften değil, farklı uzmanlık alanlarının bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir yönetim alanı açısından bakılmaktadır. Bu konu diğer disiplinler açısından olduğu gibi, inşaat disiplini eğitimi açısından da önemlidir. Bu nedenle, klasik inşaat mühendisliği eğitimi çağdaş bir anlayışla işletmecilik bilgileri ile güçlendirilmelidir. inşaat sektöründe çalışacak mühendislerin, günübirlik kararlarla dar bir teknik perspektiften hadiseleri yönetmeleri yerine, planlama yapan, kontrol eden, finansal ve yönetsel konulara hakim olan, Yönetsel, esnek ve verimli çalışan, gerekli yönetsel organizasyonları yapabilecek bilgilere sahip kişiler olarak eğitilmeleri bu dersin kazandıracağı bilgi ve
becerilerdir.
Dersin İçeriği: İnşaat ( yapım ) Sektörü ile ilgili Temel kavramlar: İnşaat Sektörünün Ekonomideki Yeri, inşaat, İnşaat Sektörü, İnşaat Endüstirisi, İnşaat Yönetimi, Proje Kavramı ve Tanımı / İnşaat Sektöründe Organizasyon / Proje Yönetimi ve Süre Planlaması /” CPM” ve “PERT” Metodunun Öretilmesi / Kaynak Planlaması ve Maliyet Kontrolü / Mühendislik Ekonomisine Giriş ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi / Yapı işletmesi Tarif ve Tanımları: Yapı ve şantiye, idare , Müteahhit , Taşeron , işci , işveren , işveren Vekili , inşaat Mühendisliği , inşaat Mühendisi, Mühendisin Görev ve sorumlulukları , fiyat , Keşif , Metraj , Hakediş , Kesin hakediş . / İnşaat işlerinde Tutulan Defterler : Sürveyan Defteri,
Röleve Defteri, Ataşman Defteri, Puantaj Defteri, Yeşil Defter.
Haftalık Konu Başlıkları 1) İnşaat ( Yapım ) sektörüyle ilgili Temel kavramlar ve Ülke ekonomisindeki yeri. inşaat ( yapım ) sektörünün ekonomideki yeri. Temel Kavramlar: inşaat, inşaat Sektörü, inşaat Endüstrisi, inşaat yönetimi, Proje kavramı ve Tanımı.
2) Yapı işletmesi Tarif ve Tanımları
a) Yapı ve şantiye b) idare c) Müteahhit ( Yüklenici ) d) Taşeron ( Alt Yüklenici ) e) işçi, işveren, işveren vekili f) inşaat Mühendislii, inşaat Mühendisi, Mühendisin Sorumlulukları
3) İnşaat Sektöründe Örgütlenme ( Organizasyon ) Organizasyon Kavramı ve Temel ilkeleri inşaat Şirketlerinde Örgütlenme Biçimleri, Klasik Örgütlenme Biçimleri :
a) Komuta – Kurmay Örgütlenme,b) Bölüm Temeline Göre Örgütlenme,c) Matris Örgütlenme Biçimi
4) Modern Örgütlenme Biçimleri : a) Dahili şebeke Organizasyonu ( Interal Network ), b) Dengeli şebeke Organizasyonu (Stable Network ), c) Dinamik şebeke Organizasyonu ( Dynamik Network)
5) Proje Yönetimi ve Süre Planlaması
Tarihsel Gelişimi Metodolojisi: a) Faaliyetlerin Tanımı,b) Faaliyetlerin Zaman Birimi c) Faaliyetlerin Maliyeti : -Direk maliyetler , - Direk olmayan
maliyetler, d) Faaliyetlerin grafik gösterimi. Kritik Yörünge veya “ CPM “ ( Critikal Path Metodu)
6) “CPM” Uygulamaları, PERT ( Program Evaluation and Review Technique ) Metodu, “PERT” Uygulamaları
7) Ara sınav
8) Mühendislik Ekonomisine Giriş
a) Bileşik Faiz Hesapları b) Gelecekti Değer ve Bugünkü Net Değer Hesapları c) Her Yıl Sabit Miktarda Yatırılan Paranın ‘n’ süre sonra belirli Kar Marjı ile ulaşabileceği Değer Hesapları d)Yıllık sabit nakit girişlerinin Bugünkü Net Değer hesapları
9) Nakit Akışları Hesabı:
a) Nakit Akış Çizelgesi b) Nakit Akış Grafikleri
10) Başa-Baş Analizi ( Kar a Geçiş Noktası )
a) Tanımı b) Neden Kullanıldığı c) Başa-Baş Üretim miktarının hesaplanması d)Başa-Baş Noktasının Grafikle bulunması
11) Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
a) Geri Ödeme Yöntemi b) Bugünkü Net Deer Yöntemi c) Hakiki Verim ( iç Verim ) Yöntemi d) Karlılık Endeksi Yöntemi
12) İnşaat işlerinde Tutulan Defterler
a) Sürveyan Defteri b) Röleve Defteri c) Ataman Defteri d) Puantaj Defteri e) Yeşil Defter
13) İnşaat işlerinde;
a)Fiyat b) Keşif c)Metraj d)Hakediş e)Kesin Hakediş f)Kabul g)Kesin Kabul
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Değerlendirmelerde, öğrencilerden bu dersin ana konuları anlamaları ve mühendislik alanı uygulamalarında kullanmaları önemli bir ölçüttür.
Kaynaklar 1) Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Birsen Yayınevi, 2009.
2) Prof. Dr. İlker Özdemir, Yapı İşletmesi Kitabı, 2009
3) Akpınar , HALUDUN “Proje Yönetimi “ İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Ders Notları , Mayıs, 1997
4) Barutçugil, İsmet Sabit. İnşaat Yönetimi İstanbul : İnkılap Kitapevi, 1986
5) Byars,L.Loyd.Strategic Management : Planning and Implementation,Conscept an Casees.New York : Harper and Row,1987
6) Birgönül , Talat, İrem Dikmen.”İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi “ TMMO, İnşaat Mühendisleri Odası,Teknik Drgi,Ekim 1996
7) Barriye, S. Donald & Paulsun,C. Boyd. Professional Construction Management McGraw-Hill,Inc 1992
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Temel İnşaatı I Kodu: 0501730 Yarıyılı: 7 Ön Şart: 0501630 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 4
Dersin Amacı: Geoteknik açıdan temel mühendislğinin temel kavramları ve metotları hakkında öğrencilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenim Çıktıları: • Spesifik olarak, temel tasarımı detayları, gerilme deformasyon bağıntıları, temel zeminine etki eden  yüklemeler ve temel davranışları, oturma davranışı teorileri, kırılma devrilme ve kayma davranışı detayları, teorik gerilme akışı, rijit ve elastik  temel  davranışları,  temel  zemini  iyileştirme  yöntemleri,  arazi  incelemeleri,  numune  alınması,  arazi  ölçümleri, yanal toprak basınçları ve istinat yapıları, palplanşlar, destekli kazılar, kazık temeller, problemli zeminlerde temel inşaatı, donatılı zemin yapıları, taşıma gücü teorisi ve uygulamaları,
temel tasarım uygulaması, konularının temel prensip ve kavramlarının öğrenci tarafından bilinmesi beklenmektedir.
• Dersin amaçlarını gerçekleştirerek, öğrencilerden, temel mühendisliği tasarım ve analizi konularında, temel esaslarının anlaşılması ve bu konularda deneyim kazanmalarının yanında, araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenir.
• Bu dersin müfredatının tamamlanmasından sonar öğrenciler kazanılan beceriler sayesinde temel mühendisliği tasarım ve analizi konularında, araştırma ve uygulama yapabilirler.
• Temel mühendisliği tasarım ve analizi konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, öğrenciler, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde bilgi sahibi olurlar.
• Temel mühendisliği tasarım ve analizi konularında, öğrenciler temel esasları ve kavramları öğrenmiş olacaklardır.
• Öğrencilerden yapılan değerlendirmelerde temel mühendisliği tasarım ve analizi konularında, problem çözmeleri
beklenir.
Dersin İçeriği: Temel inşaatında kullanılan yapı malzemeleri ve bunların korunması. Palplanşlar. Temel çukuru civarındaki yapıların emniyete alınmaları, temel çukurunun kuru tutulması. Temel zeminin ıslahı. Temeller ve temel atmalar, yüzeysel temeller ve derin temeller, yüzen temeller.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Temel inşaatı hakkında genel bilgiler, taşıma gücü teorisi ve uygulamaları
2) Temel inşaatında kullanılan yapı malzemeleri ve temel tasarımı detayları, gerilme deformasyon bağıntıları, temel
zeminine etki eden yüklemeler ve temel davranışları.
3) Oturma davranışı teorileri, temel inşaatında kullanılan yapı malzemelerinin koruması
4) Rijit ve elastik temel davranışları, palplanşlar, yanal toprak basınçları ve istinat yapıları
5) Temel çukuru civarındaki yapıların emniyete alınmaları ve temel zemini iyileştirme yöntemleri.
6) Temel çukurunun kuru tutulması, arazi incelemeleri, numune alınması, arazi ölçümleri
7) Arasınav
8) Temel zeminin ıslahı, destekli kazılar, kazık temeller, problemli zeminlerde temel inşaatı, donatılı zemin yapıları
9) Temeller ve temel atmalar
10) Yüzeysel temeller
11) Derin temeller
12) Yüzeysel ve derin temellerin boyutlandırılması
13) Yüzen temeller.
14) Genel tekrar
Genel Yeterlilikler: Temel tasarımı detaylarını bilmek, gerilme deformasyon bağıntılarının detayları, temel zeminine etki eden yüklemeler ve temel davranışları, oturma davranışı teorileri, kırılma devrilme ve kayma davranışı detayları, teorik gerilme akışı, rijit ve elastik temel davranışları, modern temel zemini iyileştirme malzemeleri ve yöntemleri konularında bilgi sahibi
olmak.
Kaynaklar 1) Zemin Mekaniği (K.Özüdoğru, O.Tan, İ.H.Aksoy)
2) Soil Mechanics (R.F. Craig)
3) Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği (B.A.Uzuner),1998
4) TemellerI-II (S.Köseoğlu)
5) Yüzeysel Temellerin Taşıma Kapasitesi (H. M. Algın, 2008)
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

 

Dersin Adı: Çelik Yapılar I Kodu: 0501731 Yarıyılı: 7 Ön Şart: 0501532 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 1 2.5 4
Dersin Amacı: İnşaat Mühendisliği öğrencilerini Çelik Yapılar ile tanıştırmak ve bu yapılardaki birleşimlerin ve çeşitli yapı elemanlarının hesabı ile ilgili bilgi vermek. Ayrıca, öğrencilere ülkemizde Çelik Yapıların yaygınlaştırılmasının gereklerini anlatıp, onları bu konuda bilinçlendirmek.
Öğrenim Çıktıları: Dersi alan öğrencilerin dönem sonunda, Çelik Yapılar konusunda belirli düzeyde bilgi edinmiş oldukları ve meslek hayatları için bu tür yapıların hesabı ve davranışı konusunda belirli bir altyapı oluşturmuş oldukları söylenebilir. Öğrenciler bu ders konularında, sektörel ihtiyaçlar temelinde, anlatılan bazı ulusal ve uluslararası standartlar üzerinde
bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği: Çelik Yapılara Giriş, Çelik yapılarda birleşim araçları, Çekme çubukları, Basınç çubukları, Kolonlar, Dolu gövdeli kirişler, Kafes kirişler.
Haftalık Konu Başlıkları 1) Çelik Yapılara Giriş, Çelik Yapıların Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri
2) Hadde ürünleri, Çelik yapılarda yükler ve yüklemeler
3) Çelik yapılarda birleşim araçları: Perçin ve Bulon Hesabı
4) Kaynak çeşitleri ve Kaynak hesabı
5) Çekme çubuklarının hesabı
6) Çekme çubuğu ekleri ve ek hesapları
7) Arasınav
8) Basınç çubukları, Tek parçalı çubuklar
9) Çok parçalı basınç çubukları
10) Kolonların hesabı
11) Dolu gövdeli kirişler, Profil Kirişler ve ek hesapları
12) Takviyeli profil kirişler, Yapma kirişler
13) Kafes kirişler ve Çelik çatılar. Çatı makası hesabı
14) Genel Tekrar
Genel Yeterlilikler: Öğrencinin çelik yapıların analizi ve teknik detaylarını anlaması ve kullanması için verilen ödevleri yapması.
Kaynaklar 1) E. H. Gaylord, C. N. Gaylord, J. E. Stallmayer, “Steel Structures”, McGraw - Hill, 1992.
2) N. Yardımcı, “Çelik Yapılar I Ders Notları”, İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, 2001.
3) Y. Odabaşı, “Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1992.
4) Z. Öztürk, “Çelik Yapılar – Kısa Bilgi ve Çözülmüş Problemler”, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007.
5) H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, Ö. Çağlayan, “Çelik Yapılar”, 3. Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2008
Değerlendirme
Sistemi:
Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirmeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilir.

 

Dersin Adı: Yapı Dinamiği ve
Deprem
Mühendisliğine Giriş
Kodu: 0501732 Yarıyılı: 7 Ön Şart: 0501632 Ders Uyg Kredi AKTS
Dili: