Ad-Soyad Anabilim Dalı Telefon E-Posta
Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/3533 feritk@hotmail.com
Doç. Dr. Ramazan AKBULUT   Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/3535 ramazanakbulut@yahoo.com
Doç. Dr. Nedim BAYUK Üretim Yönetimi ve Pazarlama 0414 318 3000/3456 nedimbayuk63@yahoo.com
Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/3542 nigultekin@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Ömer Faruk Demirkol Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/3527 omerfarukd@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Ahmet ÇAKIR Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/1203 acakir@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Baran ARSLAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama 0414 318 3000/1476 barslan@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Kasım KAYA Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/1477 kkaya1972@hotmail.com
Öğr. Gör. Mehmet TUNCAY Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/1810 mehmet.tuncay@gmail.com
Arş. Gör. Erkan NUR Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/1039 erkan.nur@harran.edu.tr