Unvan, Ad – Soyad: Anabilim Dalı: Telefon: E-Posta:
Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/3533 feritk@hotmail.com 
Prof. Dr. Ramazan AKBULUT Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/3535 ramazanakbulut@yahoo.com
Prof. Dr. Nedim BAYUK Üretim Yönetimi ve Pazarlama  0414 318 3000/3456 nedimbayuk63@yahoo.com
Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN Yönetim ve Organizasyon  0414 318 3000/3542 nigultekin@hotmail.com
Doç. Dr. Baran ARSLAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama  0414 318 3000/1476 barslan@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DEMİRKOL Muhasebe ve Finansman  0414 318 3000/3527 omerfarukd@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/3532 acakir@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA Yönetim ve Organizasyon  0414 318 3000/1477 kkaya1972@hotmail.com
Öğr. Gör. Mehmet TUNÇAY Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/1810 mehmet.tuncay@gmail.com
Arş. Gör. Erkan NUR Yönetim ve Organizasyon 0414 318 3000/1039 erkan.nur@harran.edu.tr