No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
İŞLETME
1  Prof. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Ferit   KÜÇÜK 3533  feritk@hotmail.com
2  Prof. Dr.  Mahmut   Nedim  BAYUK 1805  nedimbayuk63@yahoo.com
3  Prof. Dr.  Ramazan   AKBULUT 3535  ramazanakbulut@yahoo.com
4  Pof. Dr. Nihat  GÜLTEKİN 3542  nigultekin@hotmail.com
5  Doç. Dr.  Baran  ARSLAN 1476  barslan@harran.edu.tr
6  Doç. Dr.  Ömer Faruk  DEMİRKOL 3527  ofdemirkol@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.   Üyesi  Ahmet  ÇAKIR 3532  acakir@harran.edu.tr
8  Dr. Öğr.   Üyesi  Kasım  KAYA 1477  kkaya@harran.edu.tr
9  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  DOĞAR 2011  mdogar@harran.edu.tr
10  Öğr.Gör.  Mehmet  TUNÇAY 1810  mehmet.tuncay@gmail.com
11  Arş. Gör.  Ebru  TANRIKULU 1932  tanrkuluebru@harran.edu.tr
12  Arş. Gör.  Erkan  NUR 1039  erkan.nur@harran.edu.tr