YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK (A.B.D. Başkanı)
Prof. Dr. Nihat GÜLTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA
Arş. Gör. Erkan NUR

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Ramazan AKBULUT (A.B.D. Başkanı)
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR
Öğr. Gör. Mehmet TUNÇAY

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. M. Nedim BAYUK (A.B.D. Başkanı)
Doç. Dr. Baran ARSLAN
Arş. Gör. Ebru TANRIKULU

TİCARET HUKUKU ANA BİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR (A.B.D. Başkanı)