Doç. Dr. Baran ARSLAN vd. (Editör)
Teknoloji ve ... 
SRA Academic Publishing
2020
ISBN: 978-605-80062-5-6
Prof. Dr. Ramazan AKBULUT vd. (Editör)
Şirketler ve Finansal Kurumlar Üzerine Analizler 
Kriter Yayınları
2018
ISBN: 978-605-2228-90-6
Doç. Dr. Baran ARSLAN vd. (Editör)
İktisadi ve İdari Meseleleler Üzerine 
SRA Academic Publishing
2018
ISBN: 978-605-81310-7-1Prof. Dr. Ramazan AKBULUT
Girişim Sermayesi Şirketlerinin Uluslararası Bazda Finansal Performans Analizi 
Gazi Kitabevi
2017
ISBN: 978-605-344-574-6Doç. Dr. Baran ARSLAN, Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN vd. 
Kriter Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9336-0-3-1
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA, Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK, Doç. Dr. Baran ARSLAN
Eğitimcilerde Tükenmişlik Sendromu ve Kurumsal Bağlılık
Kriter Yayınları
2017
ISBN: ​978-605-9336-71-0


* Yayın sıralamaları yıl, unvan ve isim öncelikleri dikkate alınarak yapılmıştır.