Dr. Öğr. Üyesi Vahap ULUÇ
Hayatı Düşünmek
Kitap Arası Yayınları
2021
ISBN: 978-625-7788-17-5

Arş. Gör. Ali Burak AKSUNGUR vd. (Ed.)
The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure
and Public Policies in Combating the Pandemic
Peter Lang Publishing
2021
ISBN: 978-3-631-85656-7
DOI: 10.3726/b18800
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAN vd. (Editör)
Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar
Gazi Kitabevi
2020
ISBN: 978-625-7727-18-1
Dr. Yunus Can POLAT
İsrail'de Hatırlama: Güvenlik, Yahudilik ve Filistin
Küre Yayınları
2020
ISBN: 978-605-7646-32-3

 


Prof. Dr. Abdullah ÇELİK vd. (Editör)
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-350-1
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAN vd. (Editör)
Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar
Orion Kitabevi
2019
ISBN: 978-605-6524-66-7
Prof. Dr. Mithat Arman KARASU vd. 
100 Soruda Kent Konseyi
Seçkin Yayınları
2018
ISBN: 978-975-02-4646-3
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi A. Vahap ULUÇ vd.
Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9427-70-8Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TAŞTEKİN vd.
Belediyelerde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
Kriter Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9336-03-1 
 
* Yayın sıralamaları yıl, unvan ve isim öncelikleri dikkate alınarak yapılmıştır.