Bölüm Başkanı                 : Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU        Dahili : 3584

Bölüm Başkan Yardımcısı  : Dr. Öğr. Üyesi Zafer UYAR              Dahili : 1182Amaç ve Tarihçe

1993 yılında yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan bölümümüz,  Kimyanın her alanında araştırma yapan öğretim üyesi kadrosu ve yeterli alt donanıma sahip araştırma laboratuarlarıyla bölgemizin önde gelen bölümlerinden birisidir. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, teorik ve uygulamalı çalışmalarla ülkemizin ihtiyacı olan ‘’Kimyager’’ ünvanlı teknik elemanlar yetiştirilmekte olup, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarında Lisansüstü öğretimi (Yüksek Lisans ve Doktora) verilmekte, çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yürütülmekte, yurt içi ve  yurtdışı bilimsel yayınlar gerçekleştirilmektedir. Bölüm elemanları yurtiçi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden deneyim kazanarak bölümde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bölümün, Üniversitemizin araştırma fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen projeleri mevcuttur. Yılda 20’in üzerinde ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapılmaktadır.


Misyon
 • İleri düzeyde Kimya bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen,
 • Bir kimyasal reaksiyonun nasıl gerçekleştiğini bilen, yeni madde sentezleri ve sentez metotlarını geliştirmede laboratuar çalışmaları yapan, kimya ile ilgili endüstri alanlarının ARGE laboratuarlarında çalışan, üretimde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çözümler üreten ve kimya biliminin gelişimine katkıda bulunan,
 • Kimya uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan Kimyagerler yetiştirmektir.

Vizyon
 • Ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel alanlarda olabildiğince yenilikçi, yetenekli ve rekabet gücü yüksek mezunları ile tanınan ve tercih edilen,
 • Yapılan özgün araştırmalarla bilimsel ve teknolojik alanlarda söz sahibi olan,
 • Rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırma projelerinin hazırlanması veya yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu tür projelere katkıda bulunan,
 • Sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde çeşitli sanayi ve özel kuruluşlara hizmet vererek bölgemizin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunan, bir bölüm olmaktır.
 
Programlar
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
 • Yan Dal
 • Çift Anadal
 • Mezunlarımız için Formasyon
 
Araştırma Konuları
 • Kompleks makromolekül yapılar,
 • Glokom tedavisinde kullanılan karbonik anhidraz inhibitörlerin sentezi ve biyolojik aktif özelliklerinin incelenmesi,
 • Bazı ilaçların DNA ile etkileşmesinin dönüşümlü voltametri ile incelenmesi,
 • Fotoaktif polimerlerin sentezi, kontrollü / yaşayan polimerizasyon yöntemiyle değişik mimarilerde yeni polimerlerin sentezi, 
 • Bor bileşiklerinin yeni yöntemlerle sentezi ve kristallendirilmesi,
 • Organik bileşiklerin sentezlerinde ve reaksiyonlarında yeni katalizörlerin sentezlenerek aktivitelerinin incelenmesi,
 • Doğal bileşikler, porfirinler, supramoleküler kimya.
 
Olanaklar
 • Lisans eğitimi için 4 adet ve Lisansüstü araştırmalara yönelik olarak da 9 adet yeterli alt donanıma sahip laboratuar bulunmaktadır.
 • Anorganik Kimya Araştırma Laboratuarı (2 Adet),
 • Fizikokimya Araştırma Laboratuarı (2 Adet ),
 • Organik Kimya Araştırma Laboratuarı,
 • Analitik Kimya Araştırma Laboratuarı,
 • Bor Araştırma Laboratuarı, 
 • Biyokimya Araştırma Laboratuarı,
 • Aletli Analiz Laboratuarı.
 • Ayrıca 10 laboratuarı ile Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuarı (HÜMEL) lisansüstü Kimya eğitimi ve araştırmaları için oldukça önemli alt yapı olanakları sunmaktadır.

Bölüm hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyen öğrenciler bize rahatlıkla iletişim adreslerinden ulaşabilirler.

BOLOGNA

HIZLI ERİŞİM