Tamamlanmış ve Devam Eden Projeler

 • Yeşilata B., GAP Bölgesi Yenilenebilir Enerji., DPT Projesi (Devam Ediyor)
       
 • Yeşilata B., GAP Tarım Sektöründe Özelleşmiş Dijital Tasarım ve İnovasyon Eğitim Merkezi Kurulması Projesi., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Aktaş B., Aşınma deney cihazı tasarımı-imalatı ve seramik esaslı kompozitlerin aşınma özelliklerinin incelenmesi., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Aktacir M. A., Çok Katmanlı Opak Yapılar için İletim Zaman Serilerinin ( CTS ) Hesaplanması., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Kısa M., Femur Protezinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Numerik Analizi., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Kısa M., Eksenel yüklü dairesel kesitli kusurlu kirişlerde titreşim probleminin sonlu elemanlar yönetimi ile modellenmesi ve titreşim modu ile hata tespiti., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Yeşilata B., Endüstriyel amaçlı bir yoğunlaştırıcı güneş kollektörünün performas ve maliyet analizi., Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Kısa M., Çatlak içeren ve eksenel yük taşıyan kirişlerde titreşim probleminin nümerik analizi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK), (Devam Ediyor)
     
 • Aktacir M.A., Türkiye'Deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı Için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi., TÜBİTAK Projesi-09M427 (2012)
   
 • Hilali İ., Metal hidrid tankların hidrojen depolama kapasiteleri üzerinde ısıl koşulların etkisinin deneysel incelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK- 0970), (2011)
   
 • Bulut H.,Değişik Yaşam Ortamlarında İç Hava kalitesinin Araştirilması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-751), (2009)
       
 • Yeşilata B.,Kompozit Yapı Malzemelerinde Isıl Özellik Ölçümü, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-769), (2008)
       
 • Yeşilata B., Atık Otomobil Lastiklerinin Bina Yapı Elemanlarında Yalıtım İyileştirme Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması., TÜBİTAK Projesi-105M021 (2007)
       
 • Yeşilata B.,Polimerik Akışkanlarının Lineer Olmayan Dinamiklerin Modellenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-671), (2007)
     
 • Yeşilata B., Harran Üniversitesi Yeni Kampüsünün İleri Güneş Enerjisi Teknolojileri İle Entegrasyonu ve GAP Bölgesinde Uygulanabilir Teknolojilerin Araştırılması., DPT Projesi (2006)
     
 • Yeşilata B..,Fotovoltaik Sistem Güç Karakteristiklerinin Deneysel Yöntemle Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-633), (2006)
   
 • Bulut H.,Ş.Urfa ili Güneş Enerjisi Potansiyelinin Tespiti, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-458), (2006)
 
 • Kısa M.,Isıl işlemle presleme tekniğini kullanarak kompozit malzeme üretecek bir düzeneğin tasarım ve imalatı, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-595), (2005)
 • Yeşilata B.,Fotovoltaik Destekli Su Pompalarının Optimum Çalışma Koşullarının Araştırılması ve Şanlıurfa İli’ne Uygulanması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-440), (2004)
 • Bulut H..Atatürk Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin Tespiti ve Enerji Analizi İçin Yeni İklimsel Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi,Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-443), (2004)
 • Yeşilata B.,Çok Amaçlı 240 W Fotovoltaik Güç İstasyonunun Tasarımı ve kurulması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-457), (2004)
 • Bulut H., Şanlıurfa İli Güneş Enerjisi Potansiyelinin Tespiti, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (HÜBAK-458), (2003)
 • Çetiner C., Halıcı F., Silindirik parabolik güneş enerjisi yoğuşturucularında doğrudan buhar üretiminin deneysel ve teorik incelenmesi (BABK projesi no:2001/1, Sakarya, 2001-2003)
 • Yeşilata B.,Buzdolabı Soğutma Sistemi Temel Elemanlarının Termo ekonomik Analiz ve Optimizasyonu (HÜBAK-454),2003
 • Karadağ R., Yeşilata B., Tavuk Üretim Çiftliklerinde Döşemeden Isıtma Uygulaması, HÜNAF Projesi, Proje No:164, 34 sayfa, Şanlıurfa (2001)
 • YILMAZ T., BULUT H., Isıtma ve soğutma hesapları için iklim verilerinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi, (HÜBAK-178),2001
 • Pıhtılı K, Ata F, Yeşilata B., Güneş Hareketini Otomatik Olarak Takip Eden Parabolik Cukur Kollektorlerde Isı Borusu Uygulaması, FÜNAF Projesi, Proje No:69, 57 sayfa, Elazığ (1996)

İLETİŞİM

     
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Haliliye / Şanlıurfa


E-posta: makbol@harran.edu.tr
Tlf: 04143183000/1126
       
04143183000/3798