Öğrenci No Soyadı Adı Danışmanı Mezuniyet Yılı Tez Konusu
115103018 TOPRAK MEHMET Doç.Dr. Bülent AKTAŞ 2019 Katı borlamanın Hardox 450 ve Hardox HiTuf çeliklerin yüzey özelliklerine etkisi
165103002 GÜNBAL UFUK Prof.Dr. Murat KISA 2019 Yeni bir üç boyutlu yazıcı tasarımı ve imalatı
165103011 KURT MEHMET ALİ Prof.Dr. Murat KISA 2019 Farklı çevresel şartlara maruz kompozit malzemelerin burkulması
165103009 GÖGEBAKAN MEHMET ERGÜN Dr.Öğr.Üyesi Cuma ÇETİNER 2019 Hidrolik türbinlen kanat yüzeylerinde kavitasyon olayının incelenmesi
145103008 ÇIPLAK VEDAT Doç.Dr. Refet KARADAĞ 2019 Kubbeli yapıların yaz şartlarında iç ortamlarının ısıl analizi
145103010 KAYA BAYRAM Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin FI... 2019 Dalgıç pompa motorunun farklı çalışma koşulları altında termal analizi
155103009 UYGUN SERKAN EMRE Prof.Dr. Murat KISA 2019 Kaldırma ve iletme makinelerinin kullanımının iş güvenliği açısından incelenmesi ve risk değerlendirmesi
145103007 BOZ ABDULLAH Prof.Dr. Cengiz DOĞAN 2019 Kartezyen Robot Tasarımı ve İmalatı
155103008 KARATAŞ BÜLENT Prof.Dr. Cengiz DOĞAN 2019 MAFSALLI ROBOT TASARIMI VE İMALATI
155103004 İZOL SEHER Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin FI... 2019 Güneş panelleri üzerine gelen rüzgâr yüklerinin deneysel ve nümerik araştırılması
165103015 GÜNEŞ SERKAN Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin FI... 2019 Farklı çatı geometrilerinin beton köşk ve benzeriküçük yapıların ısıl performansına etkisinin incelenmesi
155103005 ALTIPARMAK AHMET ERSİN Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 2019 Farklı özelliklerdeki termal güneş kolektörlerinin ısıl performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve analizi
155103015 ERCAN İLHAMİ Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2019 Güneş Enerjisinin Farklı Malzemelere Depolanmasının Araştırılması
165103014 ŞERBETÇİ RAHİME Doç.Dr. Bülent AKTAŞ 2019 Değişik metal oksit katkılı zirkonya seramiklerin sürtünme ve aşınma davranışlarının incelenmesi
165103004 ŞAHİN İSMAİL Prof.Dr. Cengiz DOĞAN 2019 3 boyutlu lazer tarayıcı tasarımı ve imalatı
165103013 KAHRAMAN AHMET Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2018  Bir Mısır Kurutma Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi
155103011 DOĞRU KAAN Doç.Dr. Bülent AKTAŞ 2018 Krom oksit (Cr2O3) katkılı borosilikat camların üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
165103008 DEMİRCAN GÖKHAN Prof.Dr. Murat KISA 2018 Al2O3 nanopartikül katkılı aramid elyaf takviyeli epoksi kompozitlerin mekanik özellikleri
175103006 ULUS SELÇUK Doç.Dr. Mustafa ÖZEN 2018 Balistik koruyucu kompozit plakalarda bazalt fiber kullanımı
155103016 İLİK ZEKİ Doç.Dr. Mustafa ÖZEN 2018  Bioliflerden üretilmiş atık tekstil kumaşların, kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
135103001 ALİHANOĞLU MUSTAFA NURİ Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin FI... 2018 Dalgıç pompalarda difüzör çark geometrik parametrelerinin pompa performansına etkisi
145103014 ALBAŞKARA MEHMET Doç.Dr. Bülent AKTAŞ 2017 Er2O3 ve CeO2 katkılı borosilikat camların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
125103002 ÜNAL KAAN Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 2017 Kompozit malzeme üretiminde ortaya çıkan stiren gazı emisyonunun azaltılması
145103001 KARABACAK İSMAİL Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 2017 Endüstriyel atık ısı geri kazanım sistemi tekno ekonomik analizi
155103012 ONAT AHMET Dr.Öğr.Üyesi Cuma ÇETİNER 2017 Güneş enerjisi destekli absorpsiyonlu buzdolabının deneysel ve teorik incelenmesi
135103005 PEKER BARAN Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2016 Toprak-Hava Isı Değiştiricisi Performansına Etki Eden Parametrelerin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Araştırılması
135103007 BENGİ CİHAT Doç.Dr. Refet KARADAĞ 2016 Şanlıurfa iklim şartlarında güneş enerjisi destekli sisleme sisteminin tasarımı ve performans analizi
135103008 DEMİRTAŞ YUNUS Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2016 Toprak-Hava Isı Değiştiricisi Performansına Etki Eden Parametrelerin Deneysel Olarak İncelenmesi
145103011 DEĞİRMENCİ DENİZ Prof.Dr. Murat KISA 2016 Çevresel etkilere maruz kompozit malzemelerin aşınması
125103007 KESKİN AHMET OKAN Doç.Dr. Refet KARADAĞ 2016 Seralarda ısıtıcı panel sıcaklık ve yerleşim yüksekliğinin iç ortam şartlarına etkisinin nümerik analizi
055103003 BAHADIR MEHMET Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2016 Diyarbakır ilindeki kamu binalarında enerji verimliliği tekno-ekonomik analizi
115103009 EREN ÖMER Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2016  Isı Pompası Destekli Bir Dondurarak Kurutma Sistem Tasarımı ve Deneysel Analizi
115103007 TEKİN HAKAN Doç.Dr. Bülent AKTAŞ 2015 Co3O4 katkılı zirkonya (8YSZ) seramiklerin tribolojik özelliklerinin incelenmesi
105103001 DEMİRAY ZELİHA Doç.Dr. Refet KARADAĞ 2015 Seralardaki değişik iç ortam şartların ısıl enerji dengesine etkisinin incelenmesi
115103006 GÜVEN CENAP Prof.Dr. Cengiz DOĞAN 2014 Su altı ultrasonik test düzeneği tasarımı ve imalatı
115103001 BOLOĞUR HAMİT Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2014 Güneş Enerjili Hibrit Tip Bir Kurutma Sistem Tasarımı Ve Deneysel Analizi
125103001 SANCAR İBRAHİM Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2014 Adıyaman İklim Şartlarında Havalı Güneş Kollektörleri İle Mahal Isıtılmasının Araştırılması
115103005 GÜVENÇ MEHMET Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2014 Adıyaman ilindeki kamu binalarında enerji verimliliği tekno ekonomik analizi
105103003 YENİGÜN BURAK Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 2013 Çok katmanlı opak yapı elemanları için iletim zaman serilerinin (CTS) hesaplanması
115103008 YAKA EMRAH Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 2013 Eksik meteorolojik verilerin yapay sinir ağları ile tespiti
095103003 GÜZELER BARAN Prof.Dr. Cengiz DOĞAN 2013 3 boyutlu tarayıcı tasarımı ve imalatı
105103002 KAYA ALİ İHSAN Prof.Dr. Murat KISA 2012 Femur protezinin sonlu elemanlar metodu ile nümerik analizi
095103001 ASLAN ZEKERİYA Prof.Dr. Murat KISA 2012 Eksenel yüklü dairesel kesitli kusurlu kirişlerde titreşim probleminin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi
045103004 AKGÜL MEHMET ALİ Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2011  Dört kademeli pistonlu tip bir CO2 kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi
065103002 HASKUL MEHMET Prof.Dr. Murat KISA 2010 Çatlak İçeren Değişken Kesitli Kirişlerde Titreşim Probleminin Sonlu Elemanlar Metoduyla Modellenmesi
055103001 SALTIK OSMAN Prof.Dr. Murat KISA 2008 Çatlak İçeren ve Eksenel Yük Taşıyan Kirişlerde Titreşim Probleminin Nümerik Analizi
055103002 KALKAN RAMAZAN Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2008 Kompozit Yapı Malzemelerinde Isıl Özellik Ölçümü
045103003 ÖZEN MUSTAFA Prof.Dr. Murat KISA 2007 Kusurlu Yapılarda Burkulma ve Titreşim Probleminin Nümerik Analizi
045103005 DURMAZ ASIM  FATİH Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2007 Eğik yüzeylere gelen güneş ışınımının analizi ve cam yüzeylerden geçen güneş ışınımının tespiti
045103002 İŞIKER YUSUF Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2007 Polimerik Akışkanların Lineer Olmayan Dinamiklerinin Modellenmesi
975103001 ŞAHİN HASAN Prof.Dr. HÜSAMETTİN BULUT 2006 Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tekno-ekonomik analizi
035103001 AYDIN METİN Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2006 Fotovoltaik Sistem Güç Karakteristiklerinin Deneysel Yöntemle Belirlenmesi
025103001 DENİZ MEHMET EMİN Prof.Dr. Murat KISA 2005 Kompozit Malzemelerin Üretim Yöntemleri ve Isıl İşlemle Presleme Tekniğini Kullanarak Kompozit  Malzeme Üretecek Bir Düzeneğin Tasarım ve İmalatı
025103002 DİRİLMİŞ MEHMET Prof.Dr.Sedat BAYSEÇ 2005 4 Elemanlı Grübler Mekanizmalarının Sanal Eklemler Metoduyla Modellenmesi ve Yaklaşık Dinamiği
00352501 FIRATOĞLU ZEYNEL ABBİDİN Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA 2003 Fotovoltaik Destekli Su Pompalarının Analiz  ve Optimizasyonu
095352501 ARGUNHAN ZEKİ Doç.Dr.Cemal OKUYAN 1997 Güneş Enerjisi İle Konutlarda Isıtma ve Su Sağlama Tasarımı
93352501 AKTACİR MEHMET AZMİ Yrd.Doç.Dr.İbrahim UZUN 1995 Şanlıurfa'da Yapılan Doğal iklimlendirme
933352502 KUŞ MEHMET Doç.Dr.Cemal OKUYAN 1995 Şanlıurfa ilindeki yüksek öğretim kurumları dersliklerinde iç hava kalitesinin incelenmesi ve modellenmesi 

İLETİŞİM

     
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Haliliye / Şanlıurfa


E-posta: makbol@harran.edu.tr
Tlf: 04143183000/1126
       
04143183000/3798