Makina mühendisliği bölümü, 1993 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır, dört yıllık bir lisans programıdır. Makina Mühendisliği Programı mezunu bir mühendis, başlıca ve genel nitelikler yanında aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır.

 
  • Mekanik parçalar, sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
  • Isıl sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
  • Makina mühendisliğinin teknik sorunlarını çözebilmek için analitik beceri.
 

Programda verilen dersler, temel matematik ve mühendislik altyapısı üzerine, ısı-akışkan, konstrüksiyon ve imalat, otomasyon ve kontrol disiplinlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. 2017-2018 yılından itibaren uygulamaya başlanılan İntörn programı uygulamalı mühendislik uygulaması yürütülmektedir. İntörn uygulaması ile program dâhilindeki dersleri başarı ile tamamlayan başarılı öğrencilerimiz bir dönem boyunca uygulama becerilerinin gelişmesi adına belirli kriterleri sağlayan işletmelerde stajlarını yapmaktadır.

Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans programına, 2019 akademik yılı itibariyle Örgün Eğitim programında 305 öğrenci, İkinci Öğretim programında 190 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Makine Mühendisliği lisansüstü programlarında 73 yüksek lisans öğrencisi ve 13 Doktora öğrencisi öğrenimilerine devam etmektedir. Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; 2140 adet Makine Mühendisi (1295 adet Örgün, 845 adet İkinci Öğretim), 45 adet Makine Yüksek Mühedisi ve 5 adet Makine Mühendisliğinde Doktor yetiştirmiş ve mezun etmiştir. 

 Lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrenciler aynı zamanda Çift Anadal Programı ile; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümünlerini de okuyabilirler. Öğrenci her iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Bunun dışında bölümüzde Yan Dal Programı da bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus programı ile yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde 1 yıla kadar öğrenim görebilirler.

 Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 2019 itibariyle; Mekanik Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Doçent; Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında 1 Profesör,1 Doçent; Termodinamik Anabilim Dalında 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi; Enerji Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi; Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında 1 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 11 Öğretim Üyesi, 1 Dr. Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm Tanıtım Sunumuna Buradan Ulaşabilirsiniz  

İLETİŞİM

     
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Haliliye / Şanlıurfa


E-posta: makbol@harran.edu.tr
Tlf: 04143183000/1126
       
04143183000/3798