Bölümümüzde intörn mühendislik uygulaması bulunmaktadır. Uygulanan intörn mühendislik programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır. Bu program ile, başvuru şartlarını sağlayan son sınıf öğrencilerimiz, son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide sahada geçirerek mühendisliğe adım atmış olurlar. İntörn Mühendisler, bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yaparak belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar. Öğrencilerimiz, Bölümde almış oldukları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn Mühendislik eğitimi, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.
FİRMALAR AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;
İntörn Mühendisler firmaların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli ara eleman açığını önemli oranda gidermektedirler. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz buldukları mühendisler doğrudan firmalarda yetişmekte ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazır hale gelmektedir. İntörn uygulaması esnasında intörnlerin Bölümden bir öğretim üyesi tarafından denetlenmesi ve bu doğrultuda firma ile görüşme olanağının da sağlanması ile üniversite ve firmalar arasındaki işbirliği güçlenmektedir.
ÖĞRENCİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;
İntörn mühendisler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.>>>  İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ                             

>>> İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU   (15/05/2019) . 
Not: (İşyeri değerlendirme formu kapalı zarfta ve mühürlü olarak danışman öğretim üyesine getirilecektir.)
1) Ön Değerlendirme Raporu (4. Hafta bitiminde bölüm başkanlığına teslim edilmelidir.)
 

2) İş Yeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporu (Öğrenciler, günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, o haftanın mesai bitimine kadar, denetçi öğretim elemanına ulaştırmak zorundadır.)
 

3) Dönem Sonu Raporu (Dönem Sonu Raporu, İşyeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporları ile birlikte İşyeri Eğitimi bitiminden sonra en geç bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.)
 

Not:

· Öğrenciler yukarıda belirtilen raporları, HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Madde 18’e göre yapmak zorundadır.

· Öğrenciler HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ’nin tamamından sorumludur.

::İLETİŞİM

     
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Haliliye / Şanlıurfa


E-posta: makbol@harran.edu.tr
Tlf: 04143183000/1126
       
04143183000/3798