Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yaz Okulu Uygulama Esasları

 
 Kriterler
 
1. Harran Üniversitesinin ilgili biriminde yaz okulu dersi açılmadığı takdirde, öğrenciler içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz okuluna yer veren Harran Üniversitesinin diğer birimlerinden veya birim kurullarınca belirlenen ve üniversitemiz senatosunca onaylanan diğer Üniversitelerden ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınacak dersler için o üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 
2. Üniversitemiz birimlerinde yaz okulu açılmadığı veya ilgili birimde açılıp ilgili derste açılmadığı taktirde, öğrencilerin giriş yılındaki taban puanına eşit veya daha yüksek bir Üniversitede yaz okulu dersi alınabilir. Farklı Üniversiteden ders alacak bölüm öğrencilerinin EK-1 formunu doldurup onaylatmaları zorunludur.

3. Yaz okulu kapsamında en fazla 4 ders alınabilir (Kredi, AKTS, ders ismi ve ders içeriğinin eşit veya daha yüksek olması gereklidir.)
 
4. Bir öğrenci Yaz Okulunda,
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri alabilir. 
 
5. Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz.
 
6. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini alamazlar.
 
7 . Kriterlere uygun olarak alınıp başarılan derslerin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi başlamadan önce Üniversitemiz ilgili birimlerine bildirilmesi gereklidir.  Geç gelen notların sayılmaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
Ayrıca, Yaz Okulu sonunda, Öğrencinin onaylı ders içeriğini ve ders notunu bölüm yaz okulu komisyonuna getirmesi gerekmektedir.
 
8. Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için en az (CC) notu almış olması gerekir. FZ, FF, DD, DC gibi notlar dikkate alınmaz. 

Yaz Okulu Ders Kayıtlarında Dikkat Edilecek Hususlar

 

 Bölüm Öğrencileri kendi şifreleri ile öğrenci işleri sayfasına girerek ders seçimlerini yapacak.  http://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

 Bölüm öğrencilerinin yaz okulu ücretini yatırmadan önce Danışmanlarıyla görüşüp ön onay almaları kendi yararlarına olacaktır. Sorumluluk öğrenciye aittir.

 Bitirme Ödevi gibi ön koşullu dersler için mutlaka Danışman ile görüşülüp onay alınmalıdır. 

 Farklı Üniversiteden gelen öğrencilerin kayıt yapabilmesi için gereken adımlar , kayıt sayfası : https://obs.harran.edu.tr/oibs/summer_app/

 İkinci öğretim öğrencilerinin otomasyon sisteminden ders seçimi yaparken program kısmını Makine Mühendisliği Örgün olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ikinci öğretimdeki tekrarlı derslerin yaz okulunda alınan örgün öğretimdeki aynı ders ile sistem üzerinden saydırma işlemi yapılmalıdır.
 

İLETİŞİM

     
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Haliliye / Şanlıurfa


E-posta: makbol@harran.edu.tr
Tlf: 04143183000/1126
       
04143183000/3798