Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son üç yılda yayınladığı makalelerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.
2023 
1. 
Does Public Debt and Investments Create Crowding-out Effect in Turkey? Evidence from ARDL Approach
SOSYOEKONOMI, cilt.31, sa.55, ss.151-172, 2023 (ESCI)
Arş. Gör. Şeref Can SERİN ve Prof. Dr. Murat DEMİR

2. THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON CORPORATE TAX REVENUES: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR OECD COUNTRIESü
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 27, 223 - 248, 26.06.2023 (Econ-Lit)
Arş. Gör. Şeref Can SERİN ve Prof. Dr. Murat DEMİR
2022
1. Is Fiscal Policy in Turkey Pro or Counter-Cyclical? Evidence from the ARDL Analysis
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 264-287
Arş. Gör. Şeref Can SERİN ve Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN

2.BRICS+ T Ülkelerinde Regülasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizinden Kanıtlar
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (3), 991-1014
Arş. Gör. Şeref Can SERİN ve Prof. Dr. Haşim AKÇA