Unvan, Adı Soyadı 2020  2021 2022 2023
Doç. Dr. Mahmut İNAN      
Prof. Dr. Murat DEMİR      
Doç. Dr. Hasan TÜRKAL      
Dr. Öğr. Üyesi Emine YÖNEY      
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA      
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU