Ad-Soyad Anabilim Dalı Telefon E-Posta
       
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 3459 esrasiverekli@harran.edu.tr
Prof. Dr. Murat DEMİR Maliye Teorisi 0414 318 3457 muratdemir26@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Hasan TÜRKAL Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 3543 hturkal@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Mahmut İNAN Mali İktisat 0414 318 1062 mahmutinan65@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Mehmet KÜÇÜKKAYA Mali Hukuk 0414 318 1081 mkkaya63@hotmail.com
Arş. Gör. Ebru BİLGİN Maliye Teorisi 0414 318 1079 ebrubilgin@harran.edu.tr
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 1079 emrahkiratoglu@harran.edu.tr
Yök Bursiyeri Önder EKEN Göç Çalışmaları 0414 318 3000/1841  onder.eken@hotmail.com
Yök Bursiyeri Filiz ÖZBAY Göç Çalışmaları 0414 318 3000
/1841
filiz.ozbay21@gmail.com