Unvan, Ad – Soyad: Anabilim Dalı: Telefon: E-Posta:
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 3000/3459 esrasiverekli@harran.edu.tr
Prof. Dr. Murat DEMİR Maliye Teorisi 0414 318 3000/3457 muratdemir26@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 3000/3543 hturkal@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN Mali İktisat  0414 318 3000/1062 mahmutinan65@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA Mali Hukuk  0414 318 3000/1081 mkkaya63@hotmail.com
Arş. Gör. Ebru BİLGİN Maliye Teorisi  0414 318 3000/1812 ebrubilgin@harran.edu.tr
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU Bütçe ve Mali Planlama 0414 318 3000/1034 emrahkiratoglu@harran.edu.tr
Arş. Gör. İsa ÇELEN Mali Hukuk 0414 318 3000/1833 isacelen@harran.edu.tr