No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
MALİYE
1  Doç. Dr.   (Bölüm   Başkanı) Mahmut  İNAN 1806  mahmutinan65@hotmail.com
2  Prof. Dr.  Murat  DEMİR 1817  muratdemir26@hotmail.com
3  Doç.Dr.  Hasan   TÜRKAL 3531  hturkal@harran.edu.tr
4  Dr. Öğr.   Üyesi  Emine  YÖNEY 2912  emineyoney@harran.edu.tr
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  KÜÇÜKKAYA 1081  mkkaya63@hotmail.com
6  Arş. Gör.  Emrah  KIRATOĞLU 1034  emrahkiratoglu@harran.edu.tr
7  Arş. Gör.  Şeref Can  SERİN 1812  scserin@harran.edu.tr
8 Arş. Gör. Ebru  BİLGİN 1833  ebrubilgin@harran.edu.tr
9 Arş. Gör İsa ÇELEN 1811 isacelen@harran.edu.tr